Vào năm 1077 quân Tống kéo đến bên kia bên bờ sông Như Nguyệt, Lý hay Kiệt kéo quân qua sông tấn công rồi rút về. Tình nắm căng thẳng. để khích lệ quân sĩ và tạo nên giặc càng nao núng. Lý thường xuyên Kiệt đã cho người vào thường thờ ngơi nghỉ ven sông, ngâm to bài bác thơ:

Nam quốc giang san nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”.

Bài thơ đã xác minh độc lập chủ quyền của dân tộc ta. Đây là bạn dạng tuyên ngôn hòa bình đầu tiên của dân tộc bản địa ta.

Từ hầu như lời tuyên ngôn ấy làm cho quân Tống gớm sợ. Bởi vì vậy, gần 40 ngày, quân giặc ko tiến thêm được một bước nào nữa. Đến khi thời cơ xuất hiện, Lý thường xuyên Kiệt mang đến quân tiến công sang sông, phá hủy quân Tống, buộc Quách Qùy yêu cầu giảng hòa, đồng ý rút quân về nước.
Bạn đang xem: Ý nghĩa của bài thơ nam quốc sơn hà

Xem toàn bộ: bài xích 19: rất nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở nắm kỉ X – XV


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 19: hầu như cuộc đao binh chống nước ngoài xâm ở rứa kỉ X – XV (P2)
Từ khóa tìm kiếm Google: phái mạnh quốc đánh hà, lý giải bài phái nam quốc tô hà, phân tích nam quốc đất nước

Giải những bài tập khác


Bình luận


Giải bài bác tập các môn khác


Giải SGK 10 Kết nối tri thức
Soạn văn 10 liên kết tri thức
Soạn văn 10 tập 1 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 2 liên kết tri thức
Giải toán 10 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 1 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải vật dụng lí 10 liên kết tri thức
Giải chất hóa học 10 kết nối tri thức
Giải Sinh học tập 10 liên kết tri thức
Giải Địa lí 10 kết nối tri thức
Giải lịch sử hào hùng 10 liên kết tri thức
Giải Tin học 10 liên kết tri thức
Giải Âm nhạc 10 liên kết tri thức
Giải Mĩ thuật 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục và đào tạo kinh tế điều khoản 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục quốc phòng bình yên 10 liên kết tri thức
Giải chuyển động trải nghiệm 10 kết nối tri thức
Giải thiết kế công nghệ 10 liên kết tri thức
Giải công nghệ trồng trọt 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục thể hóa học 10 liên kết tri thức
Giải tiếng Anh 10 Global Success
Giải SGK 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo
Soạn văn 10 chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập một bàn chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải toán 10 chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải trang bị lí 10 chân trời sáng tạo
Giải hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giải Sinh học tập 10 chân trời sáng tạo
Giải Địa lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử vẻ vang 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Tin học tập 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Âm nhạc 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Mĩ thuật 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục kinh tế điều khoản 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục quốc phòng an ninh 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chuyển động trải nghiệm 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải thiết kế công nghệ 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải công nghệ trồng trọt 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục đào tạo thể chất 10 chân trời sáng tạo
Giải tiếng Anh 10 Friends Global
Giải SGK 10 Cánh diều
Soạn văn 10 cánh diều
Soạn văn 10 tập 1 cánh diều
Soạn văn 10 tập 2 cánh diều
Giải toán 10 cánh diều
Giải Toán 10 tập 1 cánh diều
Giải Toán 10 tập 2 cánh diều
Giải đồ gia dụng lí 10 cánh diều
Giải hóa học 10 cánh diều
Giải Sinh học 10 cánh diều
Giải Địa lí 10 cánh diều
Giải lịch sử hào hùng 10 cánh diều
Giải Tin học tập 10 cánh diều
Giải Âm nhạc 10 cánh diều
Giải Mĩ thuật 10 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo kinh tế lao lý 10 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo quốc phòng bình yên 10 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải thiết kế technology 10 cánh diều
Giải công nghệ trồng trọt 10 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo thể chất 10 cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 10 Explore new worlds
Trắc nghiệm lớp 10
Trắc nghiệm ngữ văn 10
Trắc nghiệm đại số 10
Trắc nghiệm hình học 10
Trắc nghiệm hóa học 10
Trắc nghiệm sinh học tập 10
Trắc nghiệm đồ lý 10
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10
Trắc nghiệm địa lý 10
Trắc nghiệm tiếng Anh 10
Trắc nghiệm GDCD 10

Chuyên đề lớp 10


Chuyên đề toán 10
Chuyên đề Địa Lý 10
Giáo án lớp 10
Giáo án đại số 10
Giáo án hình học 10
Giáo án ngữ văn 10
Giáo án trang bị lý 10
Giáo án môn sinh 10
Giáo án môn hóa 10
Giáo án lịch sử vẻ vang 10
Giáo án địa lý 10
Giáo án công dân 10
Giáo án giờ đồng hồ Anh 10
Giáo án công nghệ 10
Giáo án tin học tập 10
Giải sgk lớp 10
Soạn văn 10 tập 1
Soạn văn 10 tập 2
Soạn văn 10 tập 1 giản lược
Soạn văn 10 tập 2 giản lược
Giải sgk đại số lớp 10
Giải sgk hình học lớp 10
Giải sgk hoá học 10
Giải sgk đồ vật lí 10
Giải sgk sinh học tập 10
Giải sgk lịch sử vẻ vang 10
Giải sgk Địa lí 10
Giải sgk GDCD 10
Giải sgk giờ đồng hồ anh 10
Giải sgk giờ anh 10 mới
*Xem thêm: Post Secondary Education Là Gì ? Khám Phá Bậc Học Quan Trọng Ở Mỹ

Kết nối: