toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Xác định quý hiếm cực đại, tần số góc, chu kì, tần số, pha lúc đầu của các dòng năng lượng điện xoay chiều bao gồm cường độ tức khắc (tính ra ampe) đến bởi:

*

a) I0 = 5A; ω = 100π (rad/s);


Dòng điện xoay chiều có cường độ lập tức i = 4cos(100 π t + π /6) có

A. Pha ban đầu là 60 °

B. Tần số là 100 Hz.

Bạn đang xem: Xác định giá trị cực đại tần số góc

C. Chu kì là 0,01 s.

D. Cường độ loại điện cực lớn là 4 A.


Cho một dòng điện chuyển phiên chiều bao gồm tần số 60 Hz. Ví như tại thời khắc ban đầu, t = 0, giá trị tức thời của dòng điện bởi 0 thì vào một giây đầu tiên, số lần cường độ cái điện tức thời gồm độ lớn bằng giá trị hiệu dụng của chính nó là

A. 30 lần

B. 240 lần

C. 60 lần

D. 120 lần


Cho một dòng điện xoay chiều tất cả tần số 60 Hz. Nếu như tại thời khắc ban đầu, t = 0, cực hiếm tức thời của loại điện bởi 0 thì trong một giây đầu tiên, mốc giới hạn cường độ mẫu điện tức thời có độ lớn bởi giá trị hiệu dụng của nó là

A. 30 lần

B. 240 lần

C. 60 lần

D. 120 lần


Cho một dòng điện luân phiên chiều gồm tần số 60 Hz. Nếu như tại thời khắc ban đầu, t = 0, giá trị tức thời của loại điện bằng 0 thì trong một giây đầu tiên, mốc giới hạn cường độ chiếc điện tức thời bao gồm độ lớn bởi giá trị hiệu dụng của chính nó là

A. 30 lần

B. 240 lần

C. 60 lần

D.

Xem thêm: Toán 11 Bài 1 Lý Thuyết Toán Lớp 11 Đại Số, Hình Học Chi Tiết

120 lần


Biết i, I, I0 lần lượt là quý hiếm tức thời, quý hiếm hiệu dụng, giá trị cực đại của cường độ dòng năng lượng điện xoay chiều đi qua một điện trở thuần R trong thời gian t (t >> T, T là chu kì dao động của dòng điện luân chuyển chiều). Sức nóng lượng lan ra trên điện trở được xác minh theo công thức

A. Q = Ri 2 t

B. Q = R I 0 2 4 t

C.  Q = R I 2 2 t

D.  Q = R I 0 2 2 t


Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch năng lượng điện xoay chiều làU = 220 cos100πt (V). Xác địnha. Tần số góc, tần số, chu kỳ của dòng điện?b. Điện áp hiệu dụng bởi bao nhiêu?c. Thời gian t bởi bao nhiêu khi điện áp có mức giá trị bằng 0


Đặt điện áp chuyển phiên chiều bao gồm tần số góc biến hóa được vào nhị đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi tần số góc biến đổi thì độ mạnh hiệu dụng trong mạch đạt cực đại là I và khi nghỉ ngơi hai giá trị  ω 1 và  ω 2 thì giá bán trị cực lớn của cường độ dòng điện đông đảo là I / 5 . Cho ω 1 - ω 2 C ω 1 ω 2 = 150 Ω .Giá trị điện trở R trong mạch là