Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an toàn Tiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

( x - 1 ) . ( x + 3 ) = 0

=> x-1 = 0 hoặc x + 3 = 0

Nếu x - 1 = 0 thì x = 0+ 1 = 1

Nếu x + 3 = 0 thì x = 0 - 3 = -3

Vậy x thuộc -3 ; 1


*

(Leftrightarrowheptegincasesx-1=0\x+3=0endcasesRightarrowheptegincasesx=1\x=-3endcases)

Vậy(x=-3;1)


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!

(a,left(x+5 ight)left(x-4 ight)=0.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx+5=0.\x-4=0.endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=-5.\x=4.endmatrix ight.)

Vậy..........

Bạn đang xem: Tìm x biết : x

(b,left(x-1 ight)left(x-3 ight)=0.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx-1=0.\x-3=0.endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=1.\x=3.endmatrix ight.)

Vậy..........

(c,) Sửa đề:

(left(3-x ight)left(x-3 ight)=0.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrix3-x=0.\x-3=0.endmatrix ight.)

(Leftrightarrow x=3.)

Vậy..........

(d,xleft(x+1 ight)=0.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=0.\x+1=0.endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=0.\x=-1.endmatrix ight.)

Vậy..........


Đúng(0)

Tìm x

1. X(x+7)=0

2. (x+12)(x-3)=0

3. (-x+5)(3-x)=0

4. X(2+x)(7-x)=0

5. (x-1)(x+2)(-x-3)=0


#Toán lớp 6
5
Nguyễn quang đãng Trung

đăng mang lại vui à


Đúng(0)
Nobita Kun

Làm theo công thức: tíchbằng 0 thì một trong những x quá số bằng 0 rồi xét các trường hợp


Đúng(0)

tìm x

1/ x.(x+7)=0

2/ (x+12).(x-3)=0

3/ (-x+5).(3-x)=0

4/ x.(2+x).(7-x)=0

5/ (x-1).(x+2).(-x-3)=0


#Toán lớp 6
2
công chúa xinh xắn

(1,x.left(x+7 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincasesx=0\x+7=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=0\x=-7endcases)

(2,left(x+12 ight).left(x-3 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincasesx+12=0\x-3=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=-12\x=3endcases)

(3,left(-x+5 ight).left(3-x ight)=0)

(Leftrightarroworbregincases-x+5=0\3-x=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=5\x=3endcases)


Đúng(0)
nguyen thi oanh

4/ (x.left(2+x ight).left(7-x ight)=0)

(heptegincasesx=0\2+x=0\7-x=0endcases)=> (heptegincasesx=0\x=-2\x=7endcases)

Vậy(x=left,-2,7 ight\)

5/ (left(x-1 ight).left(x+2 ight).left(-x-3 ight)=0)

(heptegincasesx-1=0\x+2=0\-x-3=0endcases)=> (heptegincasesx=1\x=-2\x=-3endcases)


Đúng(0)

1)Tìm x biet

a)(x+5).(x-4)=0

b)x.(x+1)=0

c)(x-1).(x-3)=0

d)(3-x).(x-3)=0


#Toán lớp 6
14
Nguyễn Phương Anh

a. X = -5 với x = 4b. X= 0 và x = -1c. X = 1 với x = 3d. X = 3


Đúng(0)
Nguyễn Ngọc Quý

a) (x + 5)(x - 4) = 0

TH1: x +5 = 0 => x= -5

TH2: x- 4 = 0=> x = -4

b) x(x + 1) = 0

TH1: x= 0

TH2: x + 1 = 0= > x= -1

c) (x-1)(x-3) = 0

TH1: x - 1 = 0 = > x = 1

TH2: x - 3 = 0 => x = 3

d) (3-x)(x-3) = 0

3 - x = x - 3 = 0

=> x = 3


Đúng(0)
0(x-3).(x+7).(x-1)>0(x-3).(x+5).(x-1).(x+2)>0" class="rongnhophuyen.com-text-link">

Tìm x:

(x-1).(x+5)0

(x-3).(x+7).(x-1)>0

(x-3).(x+5).(x-1).(x+2)>0


#Toán lớp 6
3
Trần Việt Anh

=>x-1;x+5 trái dấu phần đông x

Ta có:x-1-(x+5)=x-1-x-5=-6(Rightarrowheptegincasesx-10endcasesRightarrowheptegincasesx-5endcases)

=> -5x(in)-4;-3;-2;-1;0


Đúng(0)
Em học tập Tàm Tạm

muốn biểu thức x =bé rộng 1 lớn hơn -5

muốn biểu thức >0 thì => x=bé rộng 4 to hơn -3

muốn biểu thức >0 thì => x=lớn hơn 3.......

muốn biểu thức >0 thì => x=lớn hơn 3...

Mk làm theo thức từ bỏ của bn sắp xếp đừng lầm nha ghi nhớ k nữa nha


Đúng(0)

Tìm x

1/(x+12).(3-x)=0

2/(-x+5).(3-x)=0

3/x.(2+x).(7-x)=0

4/(x-1.(x+2).(-x-3)=0


#Toán lớp 6
5
Thùy Dương

1/ ( x+12)(3-x)=0

=>(orbregincasesx+12=0\3-x=0endcases)

=>(orbregincasesx=-12\x=3endcases)


Đúng(0)
Không Tên

(left(x+12 ight)left(3-x ight)=0)


Đúng(0)

1) (x-1)(x+5)(-3x+8)=0

2) (x-1)(x-2)(x-3)=0

3) (5x+3)(x^2+4)(x-1)=0

4) x(x^2-1)=0


#Toán lớp 6
2
Phạm Thị Quỳnh Anh

1) (x-1)(x+5)(-3x+8)=0

(heptegincases\\endcases)


Đúng(0)
Phạm Thị Quỳnh Anh

1) (x-1)(x+5)(-3+8)=0

= (x-1)(x+5).5 =0

(orbregincasesx-1=0\x+5=0endcasesRightarroworbregincasesx=0+1=1\x=0-5=-5endcases)

(Rightarrow xinleft1;-5 ight\)

2) (x-1)(x-2)(x-3)=0

(heptegincasesx-1=0\x-2=0\x-3=0endcasesRightarrowheptegincasesx=0+1=1\x=0+2=2\x=0+3=3endcases)

(Rightarrow xinleft1;2;3 ight\)

3)(5x+3)(x2+4)(x-1)=0

(heptegincases5x+3=0\x^2+4=0\x-1=0endcasesRightarrowheptegincases5x=0-3=-3\x^2=0-4=-4\x=0+1=1endcasesRightarrowheptegincasesx=-3:5Rightarrow xinvarnothing\xinvarnothing\x=1endcases)

(Rightarrow x=1)

4)x(x2-1)=0

(orbregincasesx=0\x^2-1=0Rightarrow x^2=0+1=1Rightarrow x^2=1^2;(-1)^2Rightarrow xinleft1;-1 ight\endcases)

(Rightarrow xinleft-1;0;1 ight\)

Xin lỗi về phần trên nha! tại tui ấn nhầm nút.

Xem thêm: Trường Thpt Tô Hiến Thành Hà Nội Có Tốt Không? Trường Thpt Tô Hiến Thành

Sorry.


Đúng(0)

1.Tìm số nguyên x biết

|x-2|-|x+5|=0

|x|+x=0

|x|-x=0

|x-2|+x-2=0

|3-x|+x-3=0

|x+1|+|y-3|=0


#Toán lớp 6
1
Nguyễn Diệu Linh

mình sẽ trả lời câu 1 thôi nha

TH1:|x-2|=0

th1:x-2=0=>x=2

th2:x-2=-0x =-0+2x=2

TH2:|x+5|=0

th1:x+5=0 x =0-5=-5

th2:x+5=-0 x =-0-5 x=-0+-5=-5

cậu tư suy ra nhé!^^


Đúng(0)

1) (3-x). /x+5/=0

2) ( /x/ +1).(4-2x) =0

3) ( /x-1/ +3).(x-5)=0

4) (x2-1).( x+1)=0

5) (x2+1).(x -1)=0

6) (x3-1).( x +2)=0

Giúp mk nha mai mk cần rồi :-)


#Toán lớp 6
2
Sarah

Ta tất cả :(left(3-x ight)left|x+5 ight|=0)

(Leftrightarroworbr=0endcases)

(Leftrightarroworbregincasesx=3\x+5=0endcases)

(Leftrightarroworbregincasesx=3\x=-5endcases)


Đúng(0)
Tran Thi Thu Hien

Ta có :

(left(3-x ight)left|x+5 ight|=0)

(Rightarroworbregincases3-x=0\left)

(Rightarroworbregincasesx=3\x+5=0endcases)

(Rightarroworbregincasesx=3\x=-5endcases)


Đúng(0)

tìm x ở trong Z

1/ x.(x+7)=0

2/ (x+12). (x-3)=0

3/ (-x +5).(3-x)=0

4/x.(2+x).(7-x)=0

5/(x-1).(x+2).(-x-3)=0


#Toán lớp 6
4
Jina Hạnh

*
Bài mình làm nha. Tại thấy tương tự quá, lười đề nghị chụp!