- Độ dài màn biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích đến trước: Mỗi đôi mắt xích ứng cùng với (10N o ) 2 mắt xích ứng cùng với (20N)


*
*
*
*
*
*
*
*

Trường đúng theo nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật dụng vừa bị biến tấu vừa bị thay đổi chuyển động.

Bạn đang xem: Vectơ lực không có đặc điểm nào sau đây


Vật (1) với (2) đang vận động với các vận tốc (v_1) với (v_2) thì chịu các lực tính năng như hình vẽ.


*

Sử dụng các từ thích hợp để điền vào nơi trống mang đến đúng chân thành và ý nghĩa vật lí:

.... là tại sao làm biến hóa vận tốc của gửi động.


Dùng các từ phù hợp nhất để điền vào nơi trống:

Lực là tại sao làm ... Gia tốc của gửi động.


Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong những sắp xếp theo thiết bị tự giảm dần của lực sau đây, thu xếp nào là đúng?


*

Một đồ dùng đang hoạt động thẳng với gia tốc (v). Mong mỏi vật hoạt động theo phương cũ và hoạt động nhanh lên thì ta phải công dụng một lực ra sao vào vật? nên lựa chọn câu vấn đáp đúng.

Xem thêm: Tải Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 3, Please Wait


Sử dụng hình vẽ bên dưới (minh họa đến trường hợp kéo gàu nước từ dưới giếng lên.) nên lựa chọn phát biểu chưa bao gồm xác


*

*

Khi ném một trái bóng lên cao (bỏ qua đa số ma sát), mẫu vẽ nào sau đây biểu đạt đúng những lực công dụng lên quả bóng.