Lý thuyết thứ lý 10 bài 23. Động lượng. Định nguyên tắc bảo toàn hễ lượng

I. ĐỘNG LƯỢNG

1. Xung lượng của lực

Khi một lực 

*
tác dụng lên một vật trong tầm thời gian Δt thì tích 
*
Δt được định nghĩa là xung lượng của lực 
*
trong tầm thời gian Δt (với trả thiết 
*
không đổi trong khoảng thời hạn tác dụng Δt).

Bạn đang xem: Vật lí 10 bài 23

Đơn vị xung lượng của lực là niutơn giây (kí hiệu N.s).

2. Động lượng

*

Động lượng của một đồ dùng khối lượng mm đang chuyển động với vận tốc 

*
là đại lượng được xác định bởi công thức:

*

Động lượng là 1 trong những vectơ cùng hướng với vận tốc của vật. Đơn vị động lượng là kilôgam mét trên giây (kí hiệu kg.m/s).

Độ đổi mới thiên đụng lượng của một đồ dùng trong một khoảng thời gian nào đó bởi xung lượng của tổng các lực chức năng lên đồ vật trong khoảng thời hạn đó.

II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

1. Hệ cô lập

Một hệ các vật được gọi là cô lập khi không tồn tại ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu gồm thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau. Vào một hệ cô lập, chỉ có các nội lực liên hệ giữa các vật. Các nội lực này theo định hiện tượng III Newton trực đối nhau từng song một.

2. Định khí cụ bảo toàn đụng lượng của hệ cô lập

*

Động lượng của một hệ cô lập là 1 trong những đại lượng bảo toàn.

*

3. Va va mềm

*

Va đụng của hai vật m1,m2 được điện thoại tư vấn là va va mềm.

Xem thêm:

4. Hoạt động bằng bội nghịch lực

*

Nếu xem tên lửa là 1 trong hệ xa lánh (trong không gian vũ trụ, xa những thiên thể) thì động lượng của hệ được bảo toàn:

*

Như vậy, các con tàu vũ trụ, tên lửa,... Rất có thể bay trong không gian gian vũ trụ, không phụ thuộc vào môi trường bên ngoài là không khí hay là chân không.