Những thắc mắc về bé lắc đơn luôn luôn chiếm một tỉ lệ thành phần lớn trong số bài thi, vẫn là một trở mắc cỡ lớn đối với học sinh khi bài bác tập về con lắc đối kháng yêu cầu buộc phải hiểu rõ bạn dạng chất, hiện tượng và nỗ lực chắc các kiến thức căn bản. Trong bài xích hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu mày mò về định hướng con lắc đối chọi và mọi dạng bài bác tập tốt gặp.
Bạn đang xem: Vận tốc của con lắc đơn

I. Nhỏ lắc đối chọi là gì?

1. Định nghĩa nhỏ lắc đơn

Như sẽ biết trong lịch trình vật lý lớp 10, bé lắc 1-1 là một hệ thống gồm một thiết bị nhỏ, trọng lượng m, treo nghỉ ngơi đầu một tua dây ko dãn, cân nặng không đáng kể, lâu năm l

2. Cấu tạo

Gồm sợi dây nhẹ không dãn, đầu trên được treo cố định đầu dưới được đính với vật dụng nặng gồm khối lượng

3. Điều kiện để vật dđđh

Biên độ góc α0 (α0 ≤100)

4. Phương trình dao động

Ta bao gồm phương trình giao động của bé lắc solo có dạng:

*

Trong đó:s: cung xê dịch (cm, m..)– S: biên độ cung (cm, m..)– α: li độ góc (rad)– α0: biên độ góc (rad)

*

5. Phương trình vận tốc – gia tốc

a) Phương trình vận tốc.

v = s’ = – ωSsin(ωt + φ) (m/s)

=> vmax = ωS

b) Phương trình gia tốc

a = v’ = x” = – ω2..Scos(ωt + φ) (cm/s) = – ω2.s (m/s2)

=> amax = ω2.s

6. Gia tốc – lực căng dây

a) Vận tốc:

*

b) trương lực dây: T

T = mg (3cosα – 2cosα0)=> Tmax = mg(3 – 2cosα0) Khi vật dụng ngang qua vị trí cân nặng bằng=> Tmin = mg(cosα0) Khi trang bị đạt địa chỉ biên

7. Chu kỳ luân hồi – Tần số

*

8. Công thức chủ quyền với thời gian

*

9. Năng lƣợng của bé lắc đơn

W = Wđ + Wt

*

*

Bài tập minh họa

*

*

Câu 2: tại một khu vực trên mặt đất, một nhỏ lắc đơn giao động điều hòa. Vào khoảng thời gian Δt, nhỏ lắc triển khai được 60 dao động toàn phần, chuyển đổi chiêu dài bé lắc một đoạn 44cm thì cũng trong khoảng thời gian Δt ấy, nó tiến hành 50 xấp xỉ toàn phần. Xác định chiều dài lúc đầu của con lăc?

*

Hướng dẫn:

Câu 3 (ĐH 2012): Tại địa điểm có tốc độ trọng trường g = 10 m/s2, một nhỏ lắc solo có chiều lâu năm 1 m, dao động với biên độ góc 600. Trong quá trình dao động, cơ năng của bé lắc được bảo toàn. Tại địa điểm dây treo phù hợp với phương trực tiếp đứng góc 300, tốc độ của vật dụng nặng của bé lắc bao gồm độ bự là

A. 1232 cm/s2

B. 500 cm/s2

C. 732 cm/s2

D. 887 cm/s2

Câu 4 (ĐH2013): Một bé lắc 1-1 có chiều lâu năm 121cm, giao động điều hòa tại địa điểm có vận tốc trọng trường g. đem π2 = 10. Chu kì giao động của con lắc là:

A. 0,5s

B. 2s

C.

Xem thêm: Đề Số 1 2 3 - Tiếng Anh 9 Unit 1: Từ Vựng

1s

D. 2,2s

Lý thuyết về dao động tắt dần, xê dịch cưỡng bức, dao động duy trì và sự cộng hưởng