Làm sao để hoàn toàn có thể học tốt được giờ đồng hồ anh ? Đó là bạn chi tiêu thời gian, môi trường học phù hợp với mình quan trọng đặc biệt biết được thì tương lai trong thừa khứ (the future in the past) giờ anh như vậy nào..tôi nói tương đối quá phải không những bạn?

Thì tương lai trong thừa khứ (the future in the past) giờ đồng hồ anh

Làm sao để rất có thể học giỏi được giờ đồng hồ anh ? Đó là bạn đầu tư thời gian, môi trường thiên nhiên học phù hợp với mình đặc trưng biết được thì tương lai trong vượt khứ (the future in the past) giờ đồng hồ anh như vậy nào..tôi nói khá quá phải không những bạn?

I.DEFINITION (KHÁI NIỆM)

Thi sau này trong thừa khứ biểu đạt một dự tính trong thừa khứ hoặc một hành vi xảy ra ở thời gian tương lai đối với một hành động trong thừa khứ dẫu vậy vẫn phía trong quá khứ.

Bạn đang xem: Tương lai trong quá khứ

II.STRUCTURE (CẤU TRÚC)

A.WOULD

1.Affirmative form (Thể khẳng định)

s + would + V(bare infinitive) + Object

Ex:

- He promised he would send a postcard from Egyptr

(Anh ay hứa đã gửi một tờ bưu thiếp tự Ai Cập.)

-I knew Julie would make dinner.

(Tôi biêt Julie sẽ nấu bữa tối.)

2.Negative form (Thể tủ định)

s + would not + V(bare infinitive) + Object

Ex:

- I knew you would not help him.

(Tôi biêt các bạn sẽ không góp anh ta.)

-I met Lan yesterday. She said that she would not make a trip khổng lồ London.

(Tôi gặp Lan hôm qua. Cô ấy bào tôi là cô ấy sẽ không đi London.)

*

3.Interrogative khung (Thể nghi vấn)

a.Closed questions (Câu hỏi đóng)

Would/ Would not + s + V(bare infinitive) + Object?

Câu vấn đáp ngắn:

Yes, s + would. Hoặc: No, s + would not.

Ex:

- Would she be back before ten o’clock that evening?

(Liệu cô ấy sẽ trở lại trước 10 tiếng tối từ bây giờ không?)

-Would he buy a motorbike?

(Anh ấy sẽ sở hữu chiếc xe sản phẩm công nghệ chứ?)

-Wouldn't she buy a fridge?

(Cô ấy sẽ không mua cái tủ lạnh chứ?)

-Wouldn't you go with her?

(Bạn sẽ không còn đi thuộc cô ta chứ?)

b.Information question (Câu hỏi mang thông tin)

Từ đế hoi + would/ would not + s + V(bare infinitive) + Object?

B.GOING TO

1. Affirmative size (Thể khẳng định)

You/ We/ They + were + going lớn + V(bare infinitive) + Object

I/ He/ She/ It + was + going lớn + V(bare infinitive) + Object /

Ex:

-I knew you were going to go lớn the party.

(Tôi biết bạn sắp đi dự tiệc.)

- Jane said Tom was going khổng lồ bring his sister with him, but he came alone.

(Jane nói Tom sẽ với em gái của anh ấy đi cùng anh ấy, cơ mà anh ẩy đã đi được một mình.)

2.Negative size (Thể bao phủ định)

You/ We/ They + were not + going lớn + V(bare infinitive) + Object

I/ He/ She/ It + was not + going to + V(bare infinitive) + Object

Ex:

-I knew you were not going to go to lớn the party.

(Tôi biết các bạn sẽ không đi dự tiệc.)

I had a feeling that the vacation was not going lớn be a disaster.

- (Tôi cỏ cám giác rằng kì nghỉ ko phải là một trong những thảm hoạ.)

3.Interrogative khung (Thể nghi vấn)

a.Closed questions (Câu hỏi đóng)

Were/ Were not 4- you/ we/ they + going to + V(bare infinitive) + Object?

Was/ Was not + I/ he/ she/ it + going to + V(bare infinitive) + Object?

Câu vấn đáp ngắn:

Yes, you/ we/ they + were. Hoặc: No, you/ we/ they + were not.

Yes, I/ he/ she/ it + was. Hoặc: I/ he/ she/ it + was not.

Ex: Was she going lớn that concert?

(Cô ấy sẽ đến buôi hỏa nhạc kia không?)

b.Information question (Câu hởi lấy thông tin)

Từ nhằm hỏi + were/ were not + you/ we/ they + going to lớn + V(bare infinitive) + Object?

Từ để hỏi + was/ was not + I/ he/ she/ it + going lớn + V(bare infinitive) + Object?

Ex:

What were we going to vày about it?

(Chủng ta sẽ làm cái gi với nó?)

*

Tại đây chúng ta nên xem lại kiến thức và kỹ năng về :Thì tương lai ngừng tiếp diễn

III.USE (CÁCH DÙNG)

- Thì sau này trong thừa khứ được dùng để miêu tả rằng trong quá khứ chúng ta đã suy nghĩ rằng bao gồm một điều nào đấy sẽ xảy ra trong tương lai. Điều chúng ta nghĩ đúng xuất xắc sai ko quan trọng.

Xem thêm: Sách Bài Tập Hình Học Lớp 11 Nâng Cao, Sách Bài Tập Hình Học 11 Nâng Cao

-Thì sau này trong vượt khứ tuân theo những quy tắc của thì sau này đơn.,

-"Would" được dùng làm chỉ những hành động tự nguyện hoặc lời hứa, cùng "was/ were going to" được dùng đế chỉ những kế hoạch. Ko kể ra, cả hai dạng đều có thể được dùng để tiên đoán về tương lai.

Ex:

- She told you he was going to come khổng lồ the party,(kế hoạch)

(Cô ấy nói với chúng ta rằng anh ẩy sẽ tới dự bừa tiệc.)

-I knew Tim would make dinner, (một hành vi tự nguyện)

(Tôi biết Tim sẽ nạp năng lượng tối.)

-March said Captain was going to bring his sister with him, but he came alone, (kế hoạch) (March nói Captain sẽ có em gái cùa anh ta đi cùng anh ta, nhung anh ta đã đi được một mình.)

-I had a feeling that the vacation was going to be a disaster, (một lời tiên đoán)