Cacbon đối chọi chất bao gồm số lão hóa là 0, đây là số oxi hóa trung gian trong số số lão hóa của cacbon (-4, 0, +2, +4) nên có có xu hướng tăng và bớt số lão hóa khi tham gia phản ứng hóa học.

Bạn đang xem: Trong phản ứng hóa học cacbon


Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol một anken A nhận được 4,48 lít CO2 (đktc). đến A tính năng với hỗn hợp HBr chỉ mang đến một thành phầm duy nhất. CTCT của A là:


Lên men m gam glucozơ (hiệu suất 80%) khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thấy tất cả 40 gam kết tủa. Lọc tách bóc lấy kết tủa tiếp đến đun nóng hỗn hợp nước lọc, lại thấy gồm thêm 10 gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


Xà phòng hoá 3,52 gam este X được tạo ra từ axit solo chức với ancol solo chức bằng dung dịch NaOH đầy đủ được muối Y với ancol Z. Nung rét Y với oxi chiếm được 2,12 gam Natri cacbonat, khí CO2 và hơi nước. Ancol Z được chia thành hai phần bởi nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na toàn vẹn thu được khí H2 gồm số mol bởi 1/2số mol ancol phản ứng với 1,36 gam muối. Phần 2 cho tính năng với CuO dư, nung rét được chất hữu cơ T tất cả phản ứng tráng bạc. Công thức cấu trúc của X là:


Hòa tung 21,6 gam Al vào hỗn hợp KNO3 và KOH, lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn kim một số loại Al chảy hết. Thể tích khí NH3 (đktc) tạo ra thành là:


X là láo hợp bao gồm Al, CuO với 2 oxit sắt, trong số ấy oxi chiếm 13,71% trọng lượng hỗn hợp. Tiến hành nhiệt nhôm (không tất cả không khí) một lượng rắn X được hỗn hợp rắn Y. đến Y vào hỗn hợp NaOH dư thấy thoát ra V lít H2 (đktc) và có 1,2 mol NaOH đang tham gia bội nghịch ứng, chất rắn sót lại không tung có trọng lượng là 28 gam. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của V là:


Từ glyxin và alanin tạo nên 2 đipeptit X cùng Y chứa đồng thời 2 amino axit. Lấy 14,892 gam tất cả hổn hợp X, Y bội nghịch ứng hoàn toản với V lít hỗn hợp HCl 1M, đun nóng. Quý giá của V là:


E là este của glyxin với một ancol no, đơn chức mạch hở. Phần trăm khối lượng oxi vào E là 27,35%. Cho 16,38 gam E tác dụng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau khi phản ứng dứt cô cạn dung dịch thu được từng nào gam hóa học rắn khan?


Một một số loại khí gas sử dụng trong sinh hoạt gồm hàm lượng phần trăm theo trọng lượng như sau: butan 99,40% còn sót lại là pentan. ánh nắng mặt trời cháy của những chất thứu tự là 2654kJ với 3,6.106J với để nâng sức nóng độ của 1 gam nước (D = 1 g/ml) lên l°C đề xuất 4,16J. Trọng lượng gas cần dùng để đun sôi 1 lít nước nói trên từ 25°C lên 100°C là:


Trộn 200 ml dung dịch cất HCl 0,01M và H2SO4 0,025M với 300 ml dung dịch cất NaOH 0,015M cùng Ba(OH)2 0,02M nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là:


Kim loại nào sau đây có thể công dụng với nước ở đk thường tạo thành dung dịch có tác dụng xanh giấy quỳ tím?


Cho các phát biểu sau:

(a) hỗn hợp lòng white trứng bị đông tụ khi đun nóng.

(b) trong phân tử lysin bao gồm một nguyên tử nitơ.

(c) hỗn hợp alanin làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

(d) Triolein bao gồm phản ứng cùng H2 (xúc tác Ni, t°).

(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Vật Lý Lớp 9 Chương 1, Các Dạng Bài Tập Vật Lí Lớp 9 Chọn Lọc

(g) Anilin là hóa học rắn, tan xuất sắc trong nước.

Số tuyên bố đúng là:


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam