Cho bội nghịch ứng: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Sau thời điểm cân bằng, tổng hệ số cân bằng tối giản các chất sản phẩm trong phản nghịch ứng là


Bước 1: Cân bởi phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bởi e.

Bạn đang xem: Trong phản ứng cu hno3

- Viết những bán bội nghịch ứng bàn bạc e.

- cân bằng phản ứng thoái hóa khử.

Bước 2: Tính tổng thông số tối giản các chất sản phẩm của phản nghịch ứng


*

Vậy 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Bước 2: Tính tổng hệ số tối giản các chất sản phẩm của làm phản ứng

Tổng hệ số cân đối tối giản các chất thành phầm trong làm phản ứng là: 3 + 2 + 4 = 9


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho amoniac NH3 công dụng với oxi ở ánh sáng cao tất cả xúc tác tương thích sinh ra nitơ oxit NO và nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong phản ứng trên, NH3 đóng vai trò


Cho tía phản ứng hóa học bên dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các phản bội ứng oxi hóa khử là


Cho quá trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Trong các kết luận sau, tóm lại nào là đúng?


Cho các chất và ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng thể phân tử với ion trong hàng vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa có tính khử là


Cho sơ đồ phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, thông số của phân tử những chất là phương pháp nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 nhập vai trò là hóa học oxi hoá và môi trường thiên nhiên trong bội phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong làm phản ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ trọng mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số tối giản của các chất trong phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho bội nghịch ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số cân đối tối giản của H2SO4 là


Cho các phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số những phản ứng trên, có bao nhiêu phản bội ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Dung dịch tính năng được với chất nào dưới đây không xẩy ra phản ứng lão hóa khử:


Cho làm phản ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là đều số nguyên buổi tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ vật dụng phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số cân bằng a, b, c của những chất phản ứng theo lần lượt là:


Cho sơ đồ phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, tổng hệ số cân đối của phản nghịch ứng là


Cho phương trình chất hóa học của phản bội ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Xem thêm: Điều Kiện Của Hàm Logarit - Lý Thuyết Hàm Số Mũ, Hàm Số Lôgarit

Nhận xét nào sau đây về phản bội ứng trên là đúng?


Cho sơ đồ phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ lệ thành phần số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa cùng bị khử là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.