- Nguyên tử luôn luôn trung hòa về điện, mà lại khi nguyên tử nhường hay nhận thêm electron thì nó trở thành phần tử mang điện call là ion.

Bạn đang xem: Trong các ion dưới đây ion đa nguyên tử là

b) Sự sinh sản thành cation

- Thí dụ: Sự xuất hiện cation của nguyên tử $Li,(Z=3)$

Cấu hình $e$: $1s^2,,2s^1$

$1s^2,,2s^1 ,longrightarrow , 1s^2 ,+, 1e$

Hay: $Li , longrightarrow , Li^+ ,+, 1e$

- Kết luận: trong các phản ứng hóa học, để đạt được cấu hình bền của khí hiếm, nguyên tử sắt kẽm kim loại có xu hướng nhường electron lớp ngoài cùng cho nguyên tử những nguyên tố khác để trở thành thành phần mang năng lượng điện dương hotline là ion dương tốt cation.

$ns^1$ nhường $1e,(n>1)$ $longrightarrow$ Ion $M^+$

$ns^2$ nhịn nhường $2e,(n>1)$ $longrightarrow$ Ion $M^2+$

$ns^2,,np^1$ nhịn nhường $3e$ $longrightarrow$ Ion $M^3+$

$Longrightarrow$ thương hiệu cation được hotline theo tên kim loại.

Thí dụ: $Li^+$ hotline là $cation,, liti$

c) Sự tạo thành anion

- Thí dụ: Sự hiện ra anion của nguyên tử $F,(Z=9)$

Cấu hình $e$: $1s^2,,2s^2,,2p^5$

$1s^2,,2s^2,,2p^5 ,+, 1e ,longrightarrow , 1s^2,,2s^2,,2p^6$

Hay: $F ,+, 1e ,longrightarrow , F^-$

- Kết luận: trong những phản ứng hóa học, để đạt được thông số kỹ thuật bền của khí hiếm, nguyên tử phi kim có khuynh hướng nhận thêm $e$ của nguyên tử những nguyên tố khác để trở thành bộ phận mang điện âm hotline là ion âm hay anion.

$ns^2,,np^3$ dìm $3e$ $longrightarrow$ Ion $X^3-$

$ns^2,,np^4$ thừa nhận $2e$ $longrightarrow$ Ion $X^2-$

$ns^2,,np^5$ thừa nhận $1e$ $longrightarrow$ Ion $X^-$

$Longrightarrow$ thương hiệu anion được điện thoại tư vấn theo tên cội axit (trừ $O_2$ - call là anion oxit).

Thí dụ: $F^-$ call là $anion,, florua$

2. Ion solo nguyên tử cùng ion âm nhiều nguyên tử

a) Ion 1-1 nguyên tử

- Ion đối kháng nguyên tử là những ion khiến cho từ 1 nguyên tử.

- Thí dụ:

+ Cation $Li^+$, $Na^+$, $Mg^2+$, $Al^3+$...

+ Anion $F^-$, $Cl^-$, $S^2-$...

b) Ion đa nguyên tử

- Ion nhiều nguyên tử là đông đảo nhóm nguyên tử với điện tích dương xuất xắc âm.

- Thí dụ:

+ Cation amoni $NH_4^+$...

+ Anion hiđroxit $OH^–$, anion sunfat $SO_4^2-$

II. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION

- Thí dụ: Xét phân tử $NaCl$

+ Nguyên tử $Na$ nhịn nhường $1e$ mang đến nguyên tử $Cl$ để thay đổi ion dương $Na^+$.

$Na ,longrightarrow , Na^+ ,+, 1e$

+ Nguyên tử $Cl$ nhấn $1e$ trường đoản cú $Na$ để biến chuyển ion âm $Cl^-$.

$Cl ,+, 1e ,longrightarrow , Cl^-$

+ quá trình được màn trình diễn như sau:

$,,,,,Na ,,,,,+,,,,, Cl ,,,,, longrightarrow ,, Na^+ ,,+,,,,, Cl^- onumber \ (2,8,1),,,,,,(2,8,7),,,,,,,,,,,,(2,8),,,,,,,,,,(2,8,8)$

+ hai ion chế tác thành $Na^+$ cùng $Cl^-$ có điện tích ngược vệt hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, khiến cho phân tử $NaCl$:

$Na^+ ,+, Cl^- ,longrightarrow , NaCl$

+ bội nghịch ứng chất hóa học trên hoàn toàn có thể biểu diễn bởi phương trình hóa học sau:

*

- Kết luận: links ion là links được hình thành vị lực hút tĩnh năng lượng điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

III. TINH THỂ ION

1. Tinh thể $NaCl$

- Ở thể rắn, $NaCl$ tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Trong mạng tinh thể $NaCl$, những ion $Na^+$, $Cl^-$ được phân bổ luân phiên các đặn và tất cả trật trường đoản cú trên các đỉnh của hình lập phương nhỏ. Bao quanh mỗi ion đều sở hữu 6 ion ngược dấu liên kết với nó.

*

2. đặc thù chung của hợp chất ion

- Tinh thể ion rất bền bỉ vững bởi vì lực hút tĩnh điện giữa những ion ngược dấu trong tinh thể lớn.

- các hợp chất ion hầu hết khá rắn, cực nhọc nóng chảy, khó cất cánh hơi.

- những hợp chất ion hay tan những trong nước.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Hình Tam Giác : Vuông, Thường, Cân, Đều, Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác

- lúc nóng chảy, khi kết hợp trong nước, chúng chế tác thành dung dịch dẫn điện. Ở tâm trạng rắn, tinh thể ion ko dẫn điện.