Đáp án và giải thích chính xác thắc mắc trắc nghiệm: “Chất làm sao sau đây là amin bậc 2:” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan lại là tài liệu hữu ích môn hóa học 12 vị Top lời giải biên soạn dành riêng cho chúng ta học sinh cùng thầy cô giáo tham khảo.

Bạn đang xem: Trong các chất sau chất nào là amin bậc 2

Trắc nghiệm: chất nào sau đấy là amin bậc 2:

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. CH3NHC2H5.

Giải thích:

- Chỉ tất cả CH3NHC2H5 là amin bậc 2.

- Đối với các đáp án còn lại:

A. (CH3)2CHNH2 là amin bậc 1.

B. C6H5NH2 là amin bậc 1.

D. (CH3)3N là amin bậc 3

- lưu ý: Bậc của amin là số nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bị sửa chữa bởi nơi bắt đầu hiđrocacbon.

Cùng Top lời giải trang bị thêm nhiều kiến thức có ích cho mình thông qua bài khám phá về Amin dưới đây nhé!

Kiến thức tham khảo về Amin


I. Khái niệm, phân một số loại của Amin

1. Quan niệm của Amin

- Khi thay thế sửa chữa một hay những nguyên tử hiđro vào phân tử NH3 bằng một hay các gốc hiđrocacbon ta được amin.

Ví dụ: CH3–NH2; CH3–NH–CH3; CH2=CH–CH2NH2; C6H5NH2

*
hóa học nào sau đây là amin bậc 2:" width="506">

2. Phân nhiều loại của Amin

- Amin được phân loại theo sệt điểm cấu chế tác của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) với theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba)

- lưu ý: Bậc của amin được tính bằng số cội hidrocacbon link trực tiếp cùng với nguyên tử N

Ví dụ: 

CH3CH2CH2NH2 là amin bậc 1 

CH3CH2NHCH3 là amin bậc 2

(CH3)3N là amin bậc 3

II. Đồng phân, danh pháp của Amin

1. Đồng phân của Amin

- Đồng phân về mạch cacbon.

- Đồng phân địa chỉ nhóm chức.

- Đồng phân về bậc của amin.

Ví dụ: những đồng phân của C4H11N.

2. Danh pháp của Amin

a. Giải pháp gọi thương hiệu theo danh pháp gốc – chức: Tên gốc hiđrocacbon + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metylamin), C2H5–NH2 (Etylamin), CH3CH(NH2)CH3 (Isopropylamin), …

b. Bí quyết gọi thương hiệu theo danh pháp cầm thế: Tên hiđrocacbon + địa điểm + amin

Lưu ý:

- Tên những nhóm ankyl gọi theo lắp thêm tự vần âm a, b, c, … + amin.

- Với các amin bậc 2 với 3, chọn mạch lâu năm nhất chứa N có tác dụng mạch chính:

+ gồm 2 đội ankyl → thêm một chữ N sống đầu.

Ví dụ: CH3–NH–C2H5: N–etyl metyl amin.

+ có 3 đội ankyl → thêm 2 chữ N ngơi nghỉ đầu (nếu trong 3 nhóm thế tất cả 2 nhóm giống nhau).

Ví dụ: CH3–N(CH3)–C2H5: N, N–etyl đimetyl amin.

+ gồm 3 nhóm ankyl không giống nhau → 2 chữ N biện pháp nhau 1 tên ankyl.

Ví dụ: CH3–N(C2H5)–C3H7: N–etyl–N–metyl propyl amin.


+ Khi nhóm –NH2 đóng mục đích nhóm thế thì hotline là team amino.

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2–aminopropanoic).

III. đặc thù vật lý của Amin

- chất rắn, dạng tinh thể, ko màu, vị khá ngọt.

- nhiệt độ nóng tan cao, dễ dàng tan vào nước vì amin tồn tại ở dạng ion lưỡng cực:

- Metyl–, đimetyl–, trimetyl– và etylamin là phần lớn chất khí nặng mùi khai cạnh tranh chịu, độc, dễ dàng tan trong nước, các amin đồng đẳng cao hơn nữa là chất lỏng hoặc rắn.

- Anilin là hóa học lỏng, nhiệt độ sôi là 184oC, ko màu, vô cùng độc, ít tan vào nước, tan trong ancol với benzen.

IV. Tính chất hóa học tập của Amin

1. Tính bazo của amin

- Nhúng quỳ tím vào dung dịch metylamin hoặc propylamin, quỳ tím=> chuyển xanh. Vì khi tung trong nước ra đời ion OH–. 

Ví dụ:

CH3NH2 + H2O → ⌈CH3NH3⌉+ +OH–

- Nhờ gồm tính bazơ, amin tác dụng với axit hình thành muối amoni.

Ví dụ:

CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 (Metylamoni sulfat)

- các amin tất cả tính bazơ táo bạo hơn sẽ đẩy được các amin có tính bazơ yếu hơn hoặc những bazơ yếu thoát khỏi muối của nó.

Ví dụ:

CuCl2 + 2CH3NH2 + 2H2O → 2

2. Làm phản ứng với acid nitro

a. Amin bậc 1:

- Amin bậc một hàng béo tính năng với axit nitrơ sản xuất thành ancol khớp ứng và giải hòa khí N2

C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 + H2O (xúc tác HCl)

b. Amin bậc hai:

- Amin bậc hai dãy béo tương tự như dãy thơm đều tính năng với axit nitrơ có mặt nitrosamin (nitrosoamin) là đều chất color vàng, dựa vào đó rành mạch được amin bậc hai với amin bậc một:

(CH3)2NH + HONO → (CH3)2N-N=O + H2O

c. Amin bậc ba

Amin bậc 3 dãy bự không công dụng với axit nitrơ hoặc chỉ chế tác thành muối không bền dễ dẫn đến thủy phân

V. Ứng dụng với điều chế của Amin

1. Ứng dụng của Amin

- Các amin có nhiều ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có ứng dụng làm tơ, phẩm nhuộm, dược phẩm.

- Một số vận dụng của dimetylamin

+ Sản xuất dung môi

2C2H6NH + CS2 → +

Dimetyldithiocacbamat 

+ Dimetyl amin là tiền hóa học cho một vài vừa lòng chất bao gồm tầm quan trọng công nghiệp 

+ khí giới hóa học tabun (C5H11N2O2P) có bắt đầu từ dimetylamin 

+ Dimetylamin là nguyên vật liệu thô cho cung cấp nhiều hóa hóa học nông nghiệp và dược phẩm 

- một vài ứng dụng của anilin

+ tiếp tế polime.

+ Sản xuất hóa học dẻo (anilin-fomanđehit,...) 

- Rán, nướng những loại thức ăn giàu protein ở ánh nắng mặt trời cao tạo thành các amin dị vòng. Các chất này xuất hiện nhiều tốt nhất ở phần nhiều phần giòn, phần cháy khét cùng ở mặt ngoại trừ của thực phẩm cừu nướng.

Xem thêm: Soạn Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 6: Văn Lập Luận Giải Thích (Đề 1 Đến Đề 5)

- những ankylamin được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là các điamin được dùng để làm tổng vừa lòng polime.

- Anilin là nguyên liệu đặc biệt quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, black anilin,...), polime (nhựa anilin - fomanđehit,...), dược phẩm (streptoxit, suafaguaniđin,...)