tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong 800 ml của một dung dịch gồm chứa 8 g NaOH.

Bạn đang xem: Trong 800 ml dung dịch naoh có 8g naoh

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) yêu cầu thêm từng nào ml nước vào 200 ml dung chất dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?


*

a) Số mol của NaOH là:

n = 0,2 mol

Nồng độ mol của dung dịch là:

CM = 

*

a) Số mol của NaOH là:

n = 0,2 mol

Nồng độ mol của dung dịch là:

CM = 

*

b) nNaOH có trong 200ml dung dịch NaOH 0,25M là

*

VH2O cần dùng làm pha loãng 200ml hỗn hợp NaOH 0,25M để dung dịch NaOH 0,1M.

VH2O = 500 - 200 = 300ml H2O.


Trong 800 ml của một dung dịch chứa 8 g NaOH. A,hãy tính nồng độ mol của hỗn hợp này. B, buộc phải thêm từng nào ml nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 m


Trong 800 ml dung dịch A có chứa 8 g NaOH

a, Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp A

b, phải thêm từng nào ml nước vào 200 ml hỗn hợp A và để được dung dịch NaOH 0,1M


a) Số mol của NaOH là : n = 0,2 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp A là: (C_M=dfrac0,2.1000800=0,25M)

b) Thể tích nước nên dùng :

Số mol NaOH gồm trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

(n_NaOH=dfrac0,25.2001000=0,05mol)

Thể tích hỗn hợp NaOH 0,1 M tất cả chứa 0,05 NaOH(V_dd=dfrac0,05.10000,1=500ml)

Vậy thể tích nước đề nghị thêm là:

(V_H_2O=500-200=300ml)


trong 400ml của một dung dich có chứa 120g NaOH

1) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này 

2) cần thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung nhờn này để được dung dịch NaOH 0,1gam/mol

 


1) nNaOH =120/40=3(mol)

CM(NaOH)=3/0,4=7,5 M

2) Nếu thắc mắc là NaOH 0,1 M

 nNaOH=7,5.0,2=1,5(mol)

Số lít nước trong dung dịch: 1,5/0,1=15 (l)

=> Lượng nước cần thêm vào : 15 - 0,2=14,8 (l)=14800 ml


Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8g NaOH

a) hãy tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp này

b) đề nghị pha thêm từng nào ml nước vào 200 ml dung dịch này để được hỗn hợp NaOH 0,1M


a) Ta có: 800ml=0,8 lít

nNaOH=m/M=8/40=0,2 (mol)

=> CM=(dfracnV=dfrac0,20,8=0,25left(M ight))

b) Ta có: 200ml=0,2 lít

=> nNaOH=CM.V=0,1.0,5=0,05 (mol)

Gọi x là sô gam nước phải thêm vào:

=> (0,1=dfrac0,05x)

=> x=0,5 lít =500ml

Vậy cần được thêm vào 500 - 200 =300 ml nước


a)đổi 700ml=0,8 lít

nNaOH=8/40=0,2mol

CM=n/V=0,2/0,8=0,25M

b) đổi 200ml=0,2 lít

nNaOH=0,25.0,2=0,05mol

gọi x là số gam nước đề nghị thêm vào

=> (0,1=dfrac0,05x=>x=0,5) ( lít )=500ml

Vậy đề xuất thêm vào 500-200=300ml nước


Câu 2: Trộn 200 ml hỗn hợp HCl 1M cùng với 300 ml dung dịch HCl 1,5 M thu được dung dịch HCl gồm nồng độ mol/lit là bao nhiêu?

Câu 3: bắt buộc thêm bao nhiêu ml H2O (D = 1 g/ml) vào 100 gam dung dịch NaOH 35% nhằm thu được dung dịch NaOH 20%.

Câu 4: đề xuất pha từng nào lít dung dịch HCl 2M với bao nhiêu lít hỗn hợp HCl 3M để thu được 4 lít hỗn hợp HCl 2,75M.

Xem thêm: Số Các Ước Tự Nhiên Có Hai Chữ Số Của 45, Tìm Tất Cả Các Số Có Hai Chữ Số Là Ước Của: 50


Câu 2 : 

$n_HCl = 0,2.1 + 0,3.1,5 = 0,65(mol)$$V_dd = 0,2 + 0,3 = 0,5(mol)$$C_M_HCl = dfrac0,650,5 =1,3M$

Câu 3 : 

Gọi $m_H_2O cần thêm =a (gam)$

$m_NaOH = 100.35\% = 35(gam)$$m_dd = 100 + a(gam)$

Suy ra: $dfrac35100 + a.100\% = 20\%$

Suy ra: a = 75(gam)

Câu 4 : 

Gọi $V_dd HCl 2M =a (lít) ; V_dd HCl 3M = b(lít)$

Ta tất cả : 

$a + b = 4$$2a + 3b = 4.2,75$

Suy ra a = 1(lít) ; b = 3(lít)


(n_NaOH=0,2.0,25=0,05left(mol ight))

(V_dd=0,3+0,2=0,5left(l ight))

(C_M_ extdd mới=dfrac0,050,5=0,1left(M ight))


trong 400 ml của một dung dịch gồm chứa 8g NaOH.

a) tính nồng độ mol của dung dịch trên

b)cần thêm từng nào ml nước vào 200 ml dung dịch trên để được dung dịch NaOH 0,2M