Bài có đáp án. Thắc mắc và bài tập trắc nghiệm Toán 8 học kì II (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, tất cả phần xem hiệu quả để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới để ban đầu

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Chọn xác minh đúng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 8 học kì 2

A. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có hai nghiệm trái dấuB. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có nhị nghiệm thuộc dươngC. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có nhì nghiệm cùng âm D. Phương trình 8x (3x − 5) = 6 (3x − 5)có một nghiệm duy nhất

Câu 2: Tính thể tích của hình chóp tam giác đều phải sở hữu tất cả các cạnh đều bằng 6 cm (làm tròn đến chữ số thập phân đồ vật hai).

A. 24, 64 $cm^3$B. 25, 46 $cm^3$C. 26, 46 $cm^3$D. 26, 64 $cm^3$

Câu 3: Khiêm đi trường đoản cú nhà cho trường Khiêm thấy cứ 10 phút lại chạm chán một xe pháo buýt đi theo hướng ngược lại. Hiểu được cứ 15 phút lại có một xe buýt đi từ công ty Khiêm đến trường là cũng 15 phút lại có 1 xe buýt theo chiều ngược lại. Những xe hoạt động với thuộc vận tốc. Hỏi cứ sau từng nào phút thì có 1 xe thuộc chiều vượt qua Khiêm.

A. 10 B. 20C. 30 D. 40

Câu 4: Cho ΔABC nhọn, kẻ đường cao BD cùng CE, vẽ các đường cao DF và EG của ΔADE. ΔABD đồng dạng với tam giác nào bên dưới đây?

A. ΔAEG. B. ΔABCC. Cả A với B D. Không tồn tại tam giác nào.

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình - 4x + 7 = - 1 là?

A. S = 2. B. S = - 2.C. S = 32. D. S = 3.

Câu 6: Cho tứ giác ABCD gồm đường chéo cánh BD phân chia tứ giác kia thành nhì tam giác đồng dạng ΔABD và ΔBDC. Tính những độ lâu năm BD ,BC biết AB = 2cm ,AD = 3cm ,CD = 8cm

A. BD = 5 cm; BC = 6 cm.B. BD = 6 cm; BC = 4 cm.C. BD = 6 cm; BC = 6 cm.D. BD = 4 cm; BC = 6 cm.

Câu 7: Tập nghiệm của phương tình $frac-7x^2+4x^3+1= frac5x^2-x+1-frac1x+1$ là:

A. S = 0; 1B. S = -1C. S = 0; -1D. S = 0

Câu 8: Giá trị của m nhằm phương trình ( x + 2 )( x - m ) = 4 gồm nghiệm x = 2 là?

A. m = 1. B. m = ± 1.C. m = 0. D. m = 2.

Câu 9: Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ có A"C= $sqrt3$ Tính thể tích của hình lập phương.

A. $3a^3sqrt3$B. $a^3$C. $27a^3$D. $9a^3$

Câu 10: So sánh $m^3$ và $m^2$ với 0 A. $m^2 > m^3$B.$m^2 C. $m^2 = m^3$D. Không đối chiếu được

Câu 11: Cho hình bình hành ABCD, điểm F nằm trong cạnh BC. Tia AF cắt BD cùng DC lần lượt làm việc E cùng G. Chọn câu đúng nhất.

A. ΔBFE ∽ ΔDEAB. ΔDEG ∽ ΔBAE C. $AE^2$ = GE.EFD. Cả A, B, C gần như đúng.

Câu 12: Phương trình |x − 1| + |x − 3| = 2x − 1 có số nghiệm là

A. 2 B. 1C. 3 D. 0.

Câu 13: Cho a > b, c > d. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. a + d > b + cB. a + c > b + dC. b + d > a + cD. a + b > c + d

Câu 14: Nghiệm nhỏ nhất của phương trình |2 + 3x| = |4x − 3| là

A. $frac17$B. 5C. $frac-17$D. -5

Câu 15: Cho nhị phương trình 4 |2x − 1| + 3 = 15 (1) cùng |7x + 1| − |5x + 6| = 0 (2). Kết luận nào sau đó là đúng.

A. Phương trình (1) có rất nhiều nghiệm hơn phương trình (2) B. Phương trình (1) gồm ít nghiệm hơn phương trình (2) C. Cả hai phương trình đều phải sở hữu hai nghiệm khác nhau D. Cả hai phương trình số đông vô số nghiệm

Câu 16: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" tất cả AB = 2cm, AD = 3cm, AA" = 4cm. Thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" ?

A. 12 $cm^3$B. 24 $cm^3$C. 18 $cm^3$ D. 15 $cm^3$

Câu 17: Cho a > b với c > 0, chọn kết luận đúng.

A. Ac > bc B. Ac > 0C. Ac ≤ bc D. Bc > ac

Câu 18: Nghiệm x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. 5 - x B. 3x + 1 C. 4x - 11 > xD. 2x - 1 > 3

Câu 19: Số nguyên nhỏ tuổi nhất vừa lòng bất phương trình $fracx+45- x+ 5A. 7B. 6C. 8D. 5

Câu 20: Kết luận làm sao sau đấy là đúng khi nói đến nghiệm của bất phương trình (x + 3)(x + 4) > (x − 2)(x + 9) + 25.

A. Bất phương trình vô nghiệm B. Bất phương trình vô số nghiệm x ∈ R C. Bất phương trình gồm tập nghiệm S = x > 0 D. Bất phương trình gồm tập nghiệm S = {x

Câu 21: Tỉ số những cạnh nhỏ xíu nhất của 2 tam giác đồng dạng bằng $frac25$. Tính chu vi p, p′ của 2 tam giác đó, biết p′ − p = 18?

A. P = 12; p′ = 30B. Phường = 30; p′ = 12C. P. = 30; p′ = 48D. P. = 48; p′ = 30

Câu 22: Cho tam giác ABC gồm AB = 9 cm, AC = 16 cm, BC = đôi mươi cm. Lúc đó

A. Bˆ = $fracwidehatA3$B. Bˆ = $frac2widehatA3$C. Bˆ= $fracwidehatA2$D. Bˆ=Cˆ

Câu 23: Tập nghiệm của phương trình 3x - 6 = 0 là ?

A. S = 1 B. S = 2 C. S = - 2 D. S = 1

Câu 24: Tìm độ dài x mang đến hình vẽ sau biết MN//BC

*

A. x = 2,75 B. x = 5C. x = 3,75 D. x = 2,25

Câu 25: Chọn câu trả lời đúng: mang lại hình bên, biết ED⊥AB, AC⊥AB, tìm kiếm x:

*

A. X = 3 B. X = 2,5C. X = 2 D. X = 4

Câu 26: Tìm quý giá của x bên trên hình vẽ

*

A. X = $frac215$ B. X = 2,5 C. X = 7 D. X = $frac214$

Câu 27: Cho tam giác ABC cân nặng tại A =, con đường phân giác vào của góc Bˆ cắt AC tại D và cho thấy AB = 15 cm, BC = 10cm . Khi đó AD = ?

A. 3 centimet B. 6cm C. 9 cmD. 12 cm

Câu 28: đến a > b. Xác định nào dưới đây đúng?

A. - 3a - 1 > - 3b - 1B. - 3(a - 1) C. - 3(a - 1) > - 3(b - 1)D. 3(a - 1)

Câu 29: đến hình thang ABCD (AB//CD) có BC = 15 cm. Điểm E trực thuộc cạnh AD sao cho $fracADAE= frac13$. Qua E kẻ con đường thẳng song song cùng với CD, cắt BC làm việc F. Tính độ lâu năm BF.

A. 15 cm B. 5 cm C. 10 cm D. 7cm

Câu 30: Một hình chóp tứ giác đều phải sở hữu chiều cao 35 cm, cạnh đáy 24 cm. Tính độ dài trung đoạn.

A. 37 cmB. 73 cmC. 27 cmD. 57 cm

Câu 31: Hình hộp chữ nhật ABCD. A′B′C′D′ bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a và diện tích hình chữ nhật ADC′B′ bằng $2a^2$, diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng bao nhiêu?

A. Sxq = $4a^2sqrt3$B. Sxq = $2a^2sqrt3$C. Sxq = $4a^2$D. Sxq = $4a^2sqrt2$

Câu 32: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A′B′C′D′ gồm O và O′ theo thứ tự là tâm ABCD; A′B′C′D′. Chọn tóm lại đúng.

A. Hai mp (ACC′A′) và mp (BDD′B′) giảm nhau theo mặt đường thẳng OO′B. Nhị mp (ADD′A′) và mp (BDD′B′) cắt nhau theo mặt đường thẳng BD′C. Hai mp (ACC′A′) với mp (BDD′B′) giảm nhau theo con đường thẳng AA′D. Nhị mp (ACC′A′) và mp (BDD′B′) tuy vậy song. 

Câu 33: Một xe đạp điện khởi hành trường đoản cú điểm A, chạy với gia tốc 15 km/h. Kế tiếp 6 giờ, một xe cộ hơi xua theo với vận tốc 60 km/h. Hỏi xe tương đối chạy trong bao lâu thì đuổi theo kịp xe đạp?

A. 1h B. 2hC. 3h D. 4h

Câu 34: Một hình lăng trụ đứng tất cả đáy là hình thoi với những đường chéo của đáy bởi 24 centimet và 10 cm. Diện tích s toàn phần của hình lăng trụ bằng 1020 $cm^2$. Tính chiều cao của hình lăng trụ.

A. 15 cm B. 20 cmC. 30 cm D. 25 cm

Câu 35: Gọi x0 là nghiệm của phương trình $2(x-3)+5x(x-1)=5x^2 $. Chọn xác minh đúng.

Xem thêm: Bộ Đề Sống Như Ngày Mai Sẽ Chết Đọc Hiểu, Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Thpt Năm 2020 Môn Ngữ Văn

A. x0 > 0 B. x0 C. x0 > −2 D. x0 > −3

Câu 36: Cho hình lăng trụ đứng ABC. DEF, đáy là tam giác ABC bao gồm AB = 6 cm, BC = 8 cm, AC = 10 cm và độ cao của lăng trụ là 12 cm. Tam giác DEF là tam giác gì?

A. Vuông trên EB. Vuông tại FC. Vuông tại DD. Đều

Câu 37: Tính các nghiệm của phương trình: $(x^2-3x+3)(x^2-2x+3)=2x^2$ là

A. -2B. 2C. 4D. 3

Câu 38: Hình lập phương A tất cả cạnh bằng $frac23$ cạnh hình lập phương B. Hỏi thể tích hình lập phương A bởi bao nhiêu phần thể tích hình lập phương B.

A. $frac29$B. $frac278$C. $frac827$D. $frac49$

Câu 39: Cho x-21A. X B. X C. X > -8D. X > -50

Câu 40: Các số nguyên âm thỏa mãn cả nhị bất phương trình 16 - 2x > 0 và 4x - 3 > 0 là: