Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 thân kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 tất cả đáp án (50 đề) - kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đây là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 có đáp án (50 đề). Hy vọng với cỗ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện để được điểm cao trong các bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 1

Mục lục Đề thi học kì 2 môn Toán một năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 2 - liên kết tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số tất cả 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong số số 13, 63, 9, 24 số lớn nhất là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: giả dụ ngày 7 tháng 10 là thứ bố thì ngày 14 mon 10 là:

A. Thiết bị ba

B. Sản phẩm công nghệ tư

C. Lắp thêm năm

D. Sản phẩm sáu

Câu 5: Độ dài của chiếc cây viết chì tiếp sau đây theo đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp tới xếp các số 62, 5, 92, 17 theo thiết bị tự từ phệ đến bé.

Câu 8: Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

+ Số 23 bao gồm … chục với … solo vị.

+ Số … bao gồm 1 chục cùng 6 solo vị.

+ Số … là số ngay tức khắc trước của số 34.

+ Số … là số lập tức sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính phù hợp và trả lời câu hỏi:

Hùng bao gồm 27 viên bi. Hùng mang lại Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

Hình sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước công dụng đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong số số 83, 19, 50, 3 số bé nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:

a) Số … là số lớn số 1 có nhì chữ số.

b) Số … là số tròn chục nhỏ xíu nhất gồm hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch sau đây và điền số tương thích vào vị trí chấm:

*

Hôm ni là vật dụng …. Ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5: Đánh dấu “X” vào đồ vật cao hơn trong những hình dưới đây:

*

Câu 6: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

*

Đồng hồ nước trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

*

Hình trên tất cả … hình lập phương.

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho những số 73, 19, 24, 55:

a) tìm số khủng nhất, tìm số nhỏ xíu nhất?

b) chuẩn bị xếp những số theo thiết bị tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa bao gồm 15 nhỏ tem. Bạn Hùng có 20 con tem. Hỏi đôi bạn có toàn bộ bao nhiêu bé tem?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong số số 52, 34, 17, 2 số lớn nhất là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số tức khắc sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: chú ý vào tờ lịch, lúc này là ngày:

*

A. đồ vật tư, ngày 12

B. Sản phẩm công nghệ hai, ngày 12

C. Sản phẩm bảy, ngày 15

D. Vật dụng hai, ngày 15

Câu 5: Hình sau đây có từng nào hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền dấu , = vào vị trí chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình mặt có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

*

Bút dạ có độ dài bởi ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa tất cả 10 trái táo. Các bạn Hà bao gồm 15 trái táo. Cặp đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu trái táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 1)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số tương thích vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số khủng nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không nên ghi (S): Số tức thời sau của 23 là 24 .... Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 .... Số tức thời sau của 79 là 70 .... Số tức thời sau của 98 là 99 .... Số tức tốc sau của 99 là 100.... Bài 4. An gồm 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo bị cắn dở ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số phù hợp vào nơi chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. nhà Lan nuôi 64 con gà cùng vịt, trong số đó có 4 chục nhỏ gà. Hỏi công ty Lan nuôi từng nào con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. từng hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số phù hợp vào địa điểm chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành những số: tứ mươi ba: ba mươi hai: Chín mươi bảy: nhì mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - 20 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền lốt >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + 20 + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + 20 + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã phân phối 60 quả hồng. Hỏi mẹ sót lại bao nhiêu quả hồng ? Bài 6. Lan có 1 chục loại kẹo. Bà nội nếm nếm thêm 3 mẫu nữa. Hoa cho chính mình 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo? Bài 7. Tìm số gồm hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị chức năng kém chữ số hàng trăm là 4.Bài 8. Vẽ thêm một quãng thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*
Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành các số: Năm mươi bốn : ………Mười : ………Bảy mươi kiểu mẫu : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số bé xíu nhất : 54; 29;45;37 c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo trang bị tự từ nhỏ xíu đến lớn. Bài 2. a) Nối số với phép tính tương thích :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… trăng tròn – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ mặt có: ……… hình tam giác ……… hình vuông vắn ……… hình tròn trụ Bài 6. Lớp em có 24 học sinh nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học sinh? Bài 7. Một sợi dây rất dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi gai dây còn sót lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – đôi mươi = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số bao gồm hai chữ số không giống nhau.Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết những số tự 89 mang lại 100 : b) Viết số vào địa điểm chấm: Số ngay tắp lự trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục cùng … đơn vị chức năng Số lập tức sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục và … đơn vị chức năng Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên có : ………… hình tam giác ………… hình vuông Bài 5. Trong vườn công ty em bao gồm 26 cây cam với cây bưởi, trong số ấy có 15 cây cam. Hỏi trong vườn công ty em có bao nhiêu cây bưởi? bài xích 6. Viết các số có hai chữ số cơ mà chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai có 25 chiếc kẹo, chị nếm nếm thêm Mai 14 chiếc nữa, Mai cho chính mình 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu loại kẹo?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm:a) Số bé xíu nhất tất cả hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số ngay thức thì trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………c) Số ngay thức thì sau của số nhỏ nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + trăng tròn – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 cm + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….Bài 4. Nam có 36 viên bi bao gồm bi xanh cùng bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam gồm mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một siêu thị có 95 quyển vở , siêu thị đã chào bán bốn chục quyển vở . Hỏi siêu thị còn lại từng nào quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách có 65 trang, Lan sẽ đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn đề xuất đọc từng nào trang nữa thì hết quyển sách ? Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số tất cả hai chữ số khác biệt ?Bài 8. Viết số tương thích vào khu vực chấm: Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ nhất trong hàng số bên trên là số làm sao ? b) Số lớn nhất trong hàng số bên trên là số như thế nào ? c) sắp tới xếp những số theo vật dụng tự tăng cao ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – đôi mươi = …………90 – 80 = ………… b) Viết số tương thích vào chỗ chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy nhìn vào những tờ lịch với điền vào chỗ trống :

*
a) Nếu từ bây giờ là thứ tứ thì: Ngày hôm qua là máy ……….. Sau này là thứ ……………………………………………………………………….. Ngày hôm kia là thiết bị ……………………………………………………………………….. Ngày kia là lắp thêm ……………………………………………………………………….. B) sản phẩm công nghệ năm , ngày ..............., mon ............. Trang bị .............., ngày 11 , tháng ................Bài 4. .Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ với 3 ngày . Hỏi Lan sẽ ở quê toàn bộ mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn thẳng AB tất cả độ dài bởi 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên bao gồm : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông vắn Bài 7. . nam có một số trong những bi là số lớn nhất có hai chữ số tương đương nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả hai bạn có toàn bộ bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân đơn vị Lan có một trong những gà và một số trong những chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân có mấy nhỏ gà, mấy con chó?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền dấu >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. tra cứu số tất cả hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay lập tức sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng lập tức trước số 1.Bài 5. đơn vị Mai gồm 30 chiếc bút, người mẹ mua thêm 1 chục cái nữa. Hỏi công ty Mai có toàn bộ bao nhiêu dòng bút?Bài 6. nhị hộp bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp đầu tiên có 25 cái. Hỏi hộp sản phẩm công nghệ hai tất cả bao nhiêu cái cây bút chì?Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng bao gồm chứa cả tứ số trên.Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào khu vực chấm : a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là………………………………………… c) những số gồm 2 chữ số cơ mà tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số ngay thức thì trước của 90 là ………… ; 17 có ………… chục cùng …………đơn vị Số ngay tức khắc sau của 99 là ………… ; 50 tất cả ………… chục với …………đơn vị e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng tất cả 39 nhãn vở. Sau khi cho mình thì Dũng sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho mình bao nhiêu loại nhãn vở?Bài 6. trong dịp thi đua vừa rồi bạn nam giành được số điểm 10 đúng bởi số nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số kiểu như nhau cộng với 9. Các bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng thông qua số lớn nhất có một chữ số cùng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được từng nào điểm 10?Bài 7. Hình vẽ dưới đây, gồm bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

*
Bài 8. trang bị năm của 1 tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi lắp thêm sau của tuần tức thời sau là ngày nào trong tháng?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết các số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số như là nhau. B) Số to nhất, bé xíu nhất gồm 2 chữ số như thể nhau là số nào? c) Số bự nhất, nhỏ xíu nhất gồm hai chữ số khác biệt là số nào?Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) chuẩn bị xếp các số trên theo sản phẩm tự tăng dần. B) chuẩn bị xếp các số bên trên theo thiết bị tự bớt dần.Bài 3. Viết số phù hợp vào khu vực chấm: - Số ngay thức thì trước số 24 là: …… - Số tròn chục tức tốc sau số 28 là: ………- Số ngay tức thì sau số 88 là: ……... - Số tròn chục liền trước số 33 là: …….Bài 4. Cho cha số 7; 3 và 10. Hãy sử dụng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + 20 = 34 + 5 – đôi mươi = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An rộng Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?Bài 7. Tìm 1 số biết rằng rước số đó cùng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?Bài 8. hình mẫu vẽ bên tất cả bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền vết >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 cm + 32 cm = ...........40 centimet + 50 cm = ...........80 cm - 50 centimet = ................ 62 cm - 12 centimet = ...............Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*
b) cơ hội 7 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Lúc 11 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Dịp 12 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Lúc 3h kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số .....Bài 5. Viết các số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo thiết bị tự: a) Từ béo đến bé: b) Từ bé nhỏ đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A gồm 24 học sinh. Lớp 1B có 21 học sinh. Hỏi cả hai lớp tất cả bao nhiêu học tập sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải việc theo tóm tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình tròn trụ ko tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số tương thích vào nơi chấm.

Xem thêm: Điểm Danh Những Bức Tranh Phong Cảnh Thiên Nhiên 3D Siêu Đẹp

*
Hình dưới đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho những số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm những cặp nhì số làm thế nào để cho khi cộng hai số đó thì có tác dụng là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về