hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử dân tộc 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử hào hùng và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi Tính tổng S tất cả các hệ số trong khai triển ((3x - 4)^17.)

A (S = - 1).B (S = 1)C (S = 0)D (S = 8192)

Phương pháp giải:

+ thực hiện khai triển nhị thức Newton: (left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^ka^kb^n - k ).

Bạn đang xem: Tổng hệ số khai triển

+ gắng (x = 1) nhằm tính tổng các hệ số của khai triển.


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (left( 3x - 4 ight)^17 = sumlimits_k = 0^17 C_17^k.3^k.left( - 4 ight)^17 - kx^k ,,,left( * ight)).

Hệ số (a_k = sumlimits_k = 0^17 C_17^k.3^k.left( - 4 ight)^17 - k. )

Thay (x = 1) vào (*) ta được tổng những hệ số: (S = left( 3.1 - 4 ight)^17 = - 1.)

Chọn A.

Xem thêm: Netherlands Thrashes Zambia 10, Kết Quả Thi Olympic 10


*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.