toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Cho dãy các kim loại: Cu, Zn, Ni, Ba, Mg, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch FeCl 3 là:

A.

Bạn đang xem: Tôn là sắt được tráng

5

B. 3

C. 4

D. 6


Cho dãy các kim loại: Cu, Zn, Ni, Ba, Mg, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch FeCl3 là

A. 5

B. 3

C. 4.

D. 6


Cho 19,2 gam một kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất No (đktc). Kim loại M là kim loại nào sau đây:

A. Mg

B. Cu

C. Fe

D. Zn


Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g trong dung dịch HCl. Sau thời điểm thu được 336ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là sắt kẽm kim loại nào?

A. Zn

B. Fe

C. Al

D. Ni


Cho 2g kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?

A. Be

B. Mg

C. Ca

D. Ba


Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (1); Zn-Fe (2); Fe-C (3); Sn-Fe (4); Fe-Cr-Ni (5). Để thọ các kim loại tổng hợp trên trong bầu không khí ẩm, số trường hợp xảy ra ăn mòn năng lượng điện hóa là

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2


Dãy nào thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự tính khử tăng dần

A. Pb, Ni, Sn, Zn

B. Pb, Sn, Ni, Zn

C. Ni, Sn, Zn, Pb

D. Ni, Zn, Pb, Sn


Cho các phát biểu sau:

(1) Cr ko tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

(2) CrO3 là oxit lưỡng tính.

(3) Dung dịch hỗn hợp K2Cr2O7 và H2SO4 có tính oxi hóa mạnh.

Xem thêm: Có 7 Triệu Nên Mua Điện Thoại Gì Năm 2021? Xem Ngay 5 Chiếc Điện Thoại Ngon

(4) Ở nhiệt độ cao, Cr tác dụng với dung dịch HCl và Cr tác dụng với Cl2 đều tạo thành CrCl2.

(5) Cr(OH)3 vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH.

(6) Crom là kim loại có tính khử yếu hơn sắt.

Số phát biểu sai là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 12 hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)