a) (1,2: 3,24 = dfrac1210:dfrac324100 = dfrac1210.dfrac100324 )(,= dfrac12.10010.324=dfrac120324 = dfrac1027= 10:27)

b) (2dfrac15 : dfrac34 = dfrac115 : dfrac34)( = dfrac115. dfrac43 =dfrac4415 = 44: 15)

c) (dfrac27 : 0,42 = dfrac27 : dfrac42100 = dfrac27 . dfrac10042)(; = dfrac200294 = dfrac100147 = 100: 147)

rongnhophuyen.com
Bạn đang xem: Toán lớp 7 trang 26

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp rongnhophuyen.com
Xem thêm: Hình Ảnh Chúc Mừng Năm Mới 2022, Những Hình Ảnh Chúc Mừng Năm Mới Đẹp Đón Tết 2022

Cảm ơn bạn đã áp dụng rongnhophuyen.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com gửi các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.