Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 5 bài bác 6: rèn luyện với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất
Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài 6

bài bác 1

Viết phân số thập phân tương thích vào chỗ chấm bên dưới mỗi vun của tia số :

*

Phương pháp giải:

Quan cạnh bên tia số rồi điền phân số thích hợp vào nơi chấm. 

Lời giải đưa ra tiết:

*


bài 2

Chuyển phân số thành phân số thập phân :

( displaystyle 9 over 4 = ldots = ldots ) ( displaystyle 11 over 20 = ldots = ldots )

( displaystyle 15 over 2 = ldots = ldots) ( displaystyle 2 over 500 = ldots = ldots )

( displaystyle 18 over 30 = ldots = ldots ) ( displaystyle 4 over 400 = ldots = ldots )

Phương pháp giải:

Nhân hoặc phân chia cả tử số và mẫu số của các phân số đã mang lại với một trong những thích hợp nhằm được phân số thập phân bao gồm mẫu số là ( displaystyle 10,;;;100,;; 1000,;; ...). 

Lời giải đưa ra tiết:

( displaystyle 9 over 4 = 9 imes 25 over 4 imes 25 = 225 over 100) ; ( displaystyle 11 over 20 = 11 imes 5 over 20 imes 5 = 55 over 100)

( displaystyle 15 over 2 = 15 imes 50 over 2 imes 50 = 750 over 100) ; ( displaystyle 2 over 500 = 2 imes 2 over 500 imes 2 = 4 over 1000 )

( displaystyle 18 over 30 = 18:3 over 30:3 = 6 over 10) ; ( displaystyle 4 over 400 = 4:4 over 400:4 = 1 over 100)
Xem thêm: Biện Pháp Tu Từ Ẩn Dụ Và Hoán Dụ Văn 10, Ẩn Dụ Là Gì

bài bác 3

Chuyển thành phân số thập phân gồm mẫu số là 100 : 

(eqalign& 17 over 10 = ............. = .............. cr & 9 over 25 = ............. = .............. cr & 200 over 1000 = ............. = ............ cr & 38 over 200 = ............. = ............. cr )

Phương pháp giải:

Nhân hoặc phân tách cả tử số và mẫu số của các phân số đã mang lại với một số thích hợp nhằm được phân số thập phân có mẫu là (100.)

Lời giải chi tiết:

(displaystyle 17 over 10 = 17 imes 10 over 10 imes 10 = 170 over 100) ; (displaystyle 9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100)

(displaystyle 200 over 1000 = 200:10 over 1000:10 = 20 over 100) ; (displaystyle 38 over 200 = 38:2 over 200:2 = 19 over 100)


bài 4

Một lớp học tất cả (30) học sinh, trong số đó có ( displaystyle 90 over 100) số học viên thích học môn Toán, ( displaystyle 80 over 100) số học sinh thích học tập vẽ . Hỏi lớp học đó tất cả bao nhiêu học sinh thích học tập Toán, bao nhiêu học viên thích học tập vẽ?

Phương pháp giải:

- tìm số học sinh tốt Toán ta rước số học viên cả lớp nhân với ( displaystyle dfrac310).

- Tìm số học tập sinh giỏi Tiếng Việt ta lấy số học viên cả lớp nhân với ( displaystyle dfrac210).