39 bài xích Toán nâng cao lớp 2 giúp những em luyện giải hầu hết dạng bài bác tập nâng cao, để rèn luyện thật giỏi kiến thức môn Toán lớp 2, chuẩn bị cho kỳ thi học tập kì 2 năm 2021 - 2022 tới đây đạt hiệu quả như mong mỏi muốn.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 nâng cao trên mạng

Với các dạng bài bác tập Toán lớp 2 như tính nhanh, tìm x, kiếm tìm hình, viết số theo mẫu, điền dấu thích hợp vào địa điểm trống, thuộc những việc có lời văn.... Đây cũng chính là tài liệu hữu ích cho các em ôn thi học sinh xuất sắc Toán lớp 2. Mời các em cùng tải miễn mức giá 39 vấn đề lớp 2 cải thiện trong nội dung bài viết dưới đây:

Bài tập Toán nâng cấp lớp 2

Bài 1: tìm x biết:


a) x + 39 + 19 = 87 + 9

....................................

....................................

....................................


b) x – 26 = 75 – 17

....................................

....................................

....................................


c) 45 + 47 – x = 59 + 9

....................................

....................................

....................................


Bài 2: Tính nhanh


a) 17 + 25 + 13 + 45

....................................

....................................

....................................

....................................


b) 24 + 18 + 26 + 22

....................................

....................................

....................................

....................................


c) 50 + 17 + 13 + 20

....................................

....................................

....................................

....................................


b) Điền số phù hợp vào ô trống

Số hạng536490490
Số hạng342536205
Tổng878695

Số bị trừ989989
Số trừ576576430
Hiệu413413786

Bài 3: Tấm vải trắng lâu năm 56 m và ít hơn tấm vải vóc hoa 18 m. Hỏi cả hai tấm vải vóc dài từng nào mét?

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 4: mang đến hình vẽ

a) Ở hình tam giác ΔABE có những tam giác:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

b) Ở hình tam giác ΔACG bao gồm thêm các tam giác:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

c) Ở hình tam giác ΔADH có thêm những tam giác:

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

d) Số tam giác có toàn bộ là:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 5:

a) Số ?

Số bị trừ789916769974
Số trừ456302240506650
Hiệu83207522

b) search x biết:


112 + 143 + x = 999 – 102

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


x - 123 = 400 + 56

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


962 – x = 869 – 28

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Bài 6: Anh cao 159cm và cao hơn nữa em 24cm. Hỏi cả hai bằng hữu cao từng nào cm?


Bài giải:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 7: Viết tên tất cả các hình tam giác có ở hình bên:..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................


Bài 8:

a) Điền từ phù hợp vào câu sau:

Trong phép cùng nếu ta thêm bao nhiêu đơn vị chức năng vào một vài hạng và ngắn hơn bấy nhiêu đơn vị ởsố hạng đó thì tổng hai số hạng đó ............................................ ..................................................

Ví dụ: 97 + 55 = 100 + 52 = .......

b) Tính nhanh theo mẫu ở lấy một ví dụ trên:


198 + 63 = ............................................

499 + 87 = ............................................


395 + 86 = ............................................

146 + 49 = ............................................


Bài 9: Viết số theo mẫu

Số viết bởi cả chữSố viết bằng chữ sốSố trămSố chụcSố đối kháng vị
Năm trăm cha mươi bảy537537
Bảy trăm nhị mươi ba
Tám trăm năm mươi
Chín trăm linh năm
800
901
989

Bài 10: Vẽ thêm 1 đoạn thẳng làm sao cho trên từng hình vẽ dưới đây


a) tất cả 2 tứ giác với 1 tam giác


b) gồm 3 tứ giác


Bài 11: có một túi cam nặng nề 9 kg và 1 quả cân nặng 1 kg. Dùng nhiều loại cân bao gồm 2 đĩa em có tác dụng thếnào cân cho người mua 5 kg cam được?

Bài giải:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 12: Tấm vải trắng dài 56 cm và ít hơn tấm vải vóc vải hoa 18 cm. Hỏi cả hai tấm vải nhiều năm baonhiêu cm?

Bài giải:

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 13: search x biết


112 + 134 + x = 946 - 269

...............................

...............................

...............................


x - 123 = 400 + 56 - 75

...............................

...............................

...............................


962 - x = 869 - 28

...............................

...............................

...............................


Bài 14: sản phẩm năm tuần này là ngày 8 tháng 7. Hỏi máy năm tuần trước là ngày nào?

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Bài 15: đồ vật sáu tuần này là ngày 16 tháng 9. Hỏi sản phẩm bảy tuần sau là ngày nào?

........................................................ ........................................................


........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Xem thêm: Đề Thi Tuyển Chọn Vào Lớp 7 Môn Toán, Please Wait

........................................................ ........................................................