Hình tròn là hình gồm những điểm nằm bên trong và trên đường tròn tốt nó là tập hợp những điểm giải pháp tâm một khoảng bé dại hơn hoặc bằng phân phối kính.

Bạn đang xem: Toán chu vi hình tròn


Chu vi hình tròn: lý thuyết và bài bác tập


1. Hình tròn là gì?

Hình tròn là tập hợp tất cả các điểm nằm phía bên trong và bên trên đường tròn tốt nó là tập hợp các điểm bí quyết tâm một khoảng nhỏ hơn hoặc bằng cung cấp kính. Một nửa hình tròn trụ được gọi là hình chào bán nguyệt.

2. Hình tròn có đặc điểm gì?

- Đường kính là ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt của dây cung đi qua tâm con đường tròn với nó cũng là đoạn thẳng lớn số 1 đi qua hình trụ và chia hình tròn trụ thành nhì nửa bằng nhau.

- Độ dài 2 lần bán kính của một đường tròn lớn bằng 2 lần bán kính của con đường tròn đó. Cung cấp kính hình tròn trụ là khoảng cách từ tâm của con đường tròn tới con đường tròn đó và kí hiệu là r.

Cách tính đường kính hình tròn

- Đường kính hình trụ bằng 2 lần bán kính của đường tròn. Lấy một ví dụ như bán kính đường tròn là 5 centimet thì đường kính sẽ là 5×2 = 10 (cm).

- Đường kính hình tròn trụ bằng chu vi con đường tròn phân tách cho số pi π. Lấy ví dụ chu vi của mặt đường tròn là 10 cm thì 2 lần bán kính là 10π = 3,18 (cm).

- Đường kính hình tròn trụ được khẳng định bằng 2 lần căn bậc 2 của diện tích hình tròn trụ chia mang lại số π. Ví dụ diện tích của đường tròn là 25cm2 thì đường kính là 5,64 (cm).


3. Công thức tính chu vi hình tròn

Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = d x 3,14

(trong đó C là chu vi hình tròn, d là 2 lần bán kính hình tròn)

Ngoài ra, muốn tính chu vi hình tròn trụ ta lấy 2 lần nửa đường kính nhân cùng với số 3,14.

C = r x 2 x 3,14

(trong kia C là chu vi hình tròn, r là nửa đường kính hình tròn)

Ví dụ: hình tròn trụ có nửa đường kính R = 2 sẽ sở hữu diện tích hình tròn trụ là: S = 2².3,14 = 12,56.

4. Những dạng toán chu vi hình tròn

Dạng 1: Cho cung cấp kính, 2 lần bán kính tính chu vi hình tròn

Cách giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14 hoặc mong tính chu vi hình tròn trụ ta mang 2 lần nửa đường kính nhân với số 3,14.

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn có nửa đường kính r = 5cm.

Bài làm

Chu vi hình trụ là;

5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm)

Đáp số: 31,4cm

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn trụ có 2 lần bán kính d = 14dm

Bài làm

Chu vi hình trụ là:

14 x 3,14 = 43,96 (dm)

Đáp số: 43,96dm

Ví dụ 3: Tính chu vi hình trụ có nửa đường kính r = 9m

Bài làm

Chu vi hình trụ là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

Đáp số: 56,52m

Dạng 2: mang lại chu vi hình tròn, tính nửa đường kính và mặt đường kính

Cách giải:

Từ bí quyết tính chu vi hình tròn, ta suy ta phương pháp tính bán kính và đường kính của hình tròn trụ như sau:


C = d x 3,14 → d = C : 3,14

C = r x 2 x 3,14 → r = C : 2 : 3,14

Ví dụ 1: Tính nửa đường kính và 2 lần bán kính của hình tròn khi biết chu vi hình tròn C = 18,84dm.

Bài làm

Bán kính của hình trụ là:

18,84 : 2 : 3,14 = 3 (dm)

Đường kính của hình trụ là:

18,84 : 3,14 = 6 (dm)

Đáp số: bán kính 3dm; con đường kính: 6dm

Ví dụ 2: Tính đường kính hình trụ có chu vi là 25,12cm.

Bài làm

Đường kính của hình tròn là:

25,12 : 3,14 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm.

Ví dụ 3: Tính bán kính của hình tròn trụ có chu vi là 12,56cm.

Bài làm

Bán kính của hình trụ là:

12,56 : 2 : 3,14 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm.

5. Bài tập tính chu vi hình tròn

Bài 1: Một bánh xe xe hơi có nửa đường kính bằng 0,25m. Hỏi:

a) Đường kính của bánh xe cộ dài bao nhiêu mét?

b) Chu vi của bánh xe bằng bao nhiêu mét?

Bài 2: Một hình tròn trụ có chu vi bởi 254,24dm. Hỏi đường kính và bán kính của hình tròn trụ đó bởi bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 3: Tính chu vi của hình tròn trụ có:

a) nửa đường kính r = 2,5dm

b) Đường kính d = 1,5cm

Bài 4: Một hình trụ có nửa đường kính bằng số đo cạnh của một hình vuông vắn có chu vi bởi 25cm. Tính chu vi của hình tròn đó.

Bài 5: hình tròn trụ có chu vi là 56,52cm. Hỏi hình tròn đó có nửa đường kính bằng từng nào xăng-ti-mét?

Bài 6:

a) Một khía cạnh bàn ăn hình tròn có chu vi tròn là 4,082. Tính nửa đường kính của mặt bàn đó.

Xem thêm: Thước Đo Chính Xác Nhất Của Lãi Suất, Bai 2 Thuoc Do Lai Suat

b) Một biển báo giao thông dạng hình trụ có chu vi là 1,57m. Tính 2 lần bán kính của hình tròn đó.