(Rightarrow int_0^2 dx = int_0^1 dx + int_1^2 left dx)

(= int_0^1 (1 - x) dx + int_1^2 (x - 1) dx)

( = left. left( x - dfracx^22 ight) ight|_0^1 + left. left( dfracx^22 - x ight) ight|_1^2 = dfrac12 + dfrac12 = 1)
Bạn đang xem: Toán 12 bài 2 trang 112

LG b

b) (int_0^pi over 2 sin ^2xdx)

Phương pháp giải:

Sử dụng cách làm hạ bậc: (sin ^2x = dfrac1 - cos 2x2)

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl,,intlimits_0^fracpi 2 sin ^2xdx = dfrac12intlimits_0^fracpi 2 left( 1 - cos 2x ight)dx \= dfrac12left. left( x - dfracsin 2x2 ight) ight|_0^fracpi 2\= dfrac12.dfracpi 2 = dfracpi 4endarray)


LG c

c) (displaystyle int_0^ln 2 e^2x + 1 + 1 over e^x dx)

Phương pháp giải:

Chia tử mang đến mẫu và áp dụng công thức: (intlimits_^ e^ax + bdx = dfrac1ae^ax + b + C)

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl,,intlimits_0^ln 2 dfrace^2x + 1 + 1e^xdx = intlimits_0^ln 2 left( e^2x + 1 - x + e^ - x ight)dx \= intlimits_0^ln 2 left( e^x + 1 + e^ - x ight)dx \= left. left( e^x + 1 - e^ - x ight) ight|_0^ln 2\= e^ln 2 + 1 - e^ - ln 2 - left( e - 1 ight)endarray)

(eginarrayl = e^ln 2.e^1 - left( e^ln 2 ight)^ - 1 - e + 1\ = 2.e - 2^ - 1 - e + 1\ = 2e - frac12 - e + 1\ = e + frac12endarray)


LG d

d) (int_0^pi sin 2xcos ^2xdx)

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp hạ bậc: (cos ^2x = dfrac1 + cos 2x2).

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl,,sin 2xcos ^ 2x = sin 2xdfrac1 + cos 2x2\,,, = dfrac12sin 2x + dfrac12sin 2xcos 2x = dfrac12sin 2x + dfrac14sin 4x\Rightarrow intlimits_0^pi sin 2xcos ^2xdx = intlimits_0^pi left( dfrac12sin 2x + dfrac14sin 4x ight)dx \= left. left( - dfrac14cos 2x - dfrac116cos 4x ight) ight|_0^pi \= - dfrac14 - dfrac116 - left( - dfrac14 - dfrac116 ight) = 0endarray)

rongnhophuyen.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 60 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp rongnhophuyen.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng rongnhophuyen.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Đồ Thị Của Hàm Số Y = Ax + B Sgk Toán 9 Đồ Thị Hàm Số Y Ax B (A ≠ 0)

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.