Phương trình:(sin f(x)=,m) với m là một vài cho trước với ( sin alpha =m). Ta có:

(eginaligned & sin fleft( x ight)=sin alpha \ & Leftrightarrow left< eginaligned & fleft( x ight)=alpha +k2pi \ và fleft( x ight)=pi -alpha +k2pi \ endaligned ight.,,left( kin mathbbZ ight) \ endaligned )

 

a)

(eginaligned & sin(x+2)=dfrac13Leftrightarrow left< eginaligned và x+2=arcsin dfrac13+k2pi \ và x+2=pi -arcsin dfrac13+k2pi \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=arcsin dfrac13-2+k2pi \ & x=pi -arcsin dfrac13-2+k2pi \ endaligned ight.,,(kinmathbb Z) \ endaligned )

b)

(eginaligned & sin 3x=1 \ và Leftrightarrow 3x=dfracpi 2+k2pi \ và Leftrightarrow x=dfracpi 6+dfrac2kpi 3,(kin mathbbZ) \ endaligned )

c)

(eginaligned & sin left( dfrac2x3-dfracpi 3 ight)=0 \ & Leftrightarrow dfrac2x3-dfracpi 3=kpi \ và Leftrightarrow x=dfracpi 2+kdfrac3pi 2,,(kin mathbbZ) \ endaligned )

d)

(eginaligned và sin (2x+20^o)=frac-sqrt32 \ & Leftrightarrow sin (2x+20^o)=sin (-60^o) \ & Leftrightarrow left< eginaligned và 2x+20^o=-60^o+k360^o \ và 2x+20^o=180^o-(-60^o)+k360^o \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left< eginaligned và x=-40^o+k180^o \ và x=110^o+k180^o \ endaligned ight.(kin mathbbZ) \ endaligned )
Bạn đang xem: Toán 11 trang 28

*

Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 2: Phương trình lượng giác cơ bản khác • Giải bài 1 trang 28 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài 2 trang 28 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Với phần đa giá trị nào... • Giải bài xích 3 trang 28 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài 4 trang 29 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải phương... • Giải bài xích 5 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải những phương trình... • Giải bài bác 6 trang 29 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Với số đông giá trị nào... • Giải bài xích 7 trang 29 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Giải các phương trình...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổ hợp và phần trăm - Đại số và Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan liêu hệ tuy vậy song - Hình học 11 •Chương 3: hàng số - cung cấp số cùng và cấp cho số nhân - Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong không gian - Hình học 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11


Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 12 Cực Trị Của Hàm Số, Cực Trị Của Hàm Số

bài bác trước bài xích sau