Hiện nay, tất cả rất nhiều chúng ta học sinh không nuốm được điện trở tương tự là gì? cách tính điện trở tương đương như vậy nào? chính vì vậy, trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN sẽ chia sẻ công thức tính năng lượng điện trở tương đương của mạch nối tiếp, tuy nhiên song và hỗn hợp kèm theo bài tập có lơi giải để các bạn cùng tham khảo


Điện trở tương tự là gì?

Điện trở tương tự là điện trở rất có thể thay thế cho các điện trở thành phần thế nào cho với cùng một hiệu điện núm thì cường độ loại điện là như nhau.

Bạn đang xem: Tính r tương đương

Cách tính năng lượng điện trở tương đương

a) Mạch nối tiếp

*

Cấu trúc mạch: R1 nt R2 nt … nt Rn

Khi đó:

Điện trở tương đương của mạch bởi tổng những điện phát triển thành phần: R = R1 + R2 + … + RnCường độ mẫu điện chạy trong mạch chính bằng cường độ cái điện chạy qua từng điện trở: I = I1 = I2 = … = InHiệu điện thế của mạch bằng tổng hiệu điện cố của từng điện trở: U = U1 + U2 +…+Un

b) Mạch song song

*

Cấu trúc mạch: R1 // R2 // … // Rn

Khi đó:

Điện trở tương đương của mạch được tính như sau: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + …+ 1/RnCường độ cái điện chạy vào mạch chính bằng tổng cường độ loại điện chạy qua từng điện trở: I = I1 + I2 + … + InHiệu điện cố của mạch bằng hiệu điện cầm của từng năng lượng điện trở: U = U1 = U2 = … = Un

c) Mạch hỗn hợp

Giả sử có 1 mạch điện tất cả hổn hợp như hình (mạch điện bao hàm các năng lượng điện trở được tiếp liền và song song)

*

Để tìm được điện trở tương tự của mạch láo hợp, ta cần:

Bước 1: tách bóc mạch thành nhiều mạch bé dại đơn giảnBước 2: giám sát các thông số từ mạch đơn giản và dễ dàng đó, từ từ đến mạch phức tạp hơn rồi mang đến mạch chính.

Bài tập tính năng lượng điện trở tương đương của mạch nối tiếp, tuy nhiên song và hỗn hợp bao gồm lời giải

Ví dụ 1: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết mỗi điện vươn lên là phần bao gồm độ mập 10Ω.

*

Lời giải

Đây là sơ vật dụng hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp

Áp dụng công thức tính năng lượng điện trở tương đương

Rtđ = R1 + R2 = 10 + 10 = 20 (Ω)

Ví dụ 2: Cho tía điện trở mắc nối liền với nhau. Biết R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 25 Ω. Tính điện trở tương tự của mạch.

Lời giải

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtd = R1 + R2 + R3 = 10 + 15 + 35 = 60Ω.

Ví dụ 3: mang đến hai năng lượng điện trở R1 = 15 Ω, R2 = 10 Ω mắc tiếp nối với nhau.

a) Tính điện trở tương đương R12

b) Mắc thêm R = 30 Ω vào thông suốt hai năng lượng điện trở trên. Tính năng lượng điện trở tương đương của toàn mạch. So sánh điện trở tương đương toàn mạch với mỗi điện thay đổi phần.

Lời giải

a) Điện trở R1 nối liền điện trở R2 yêu cầu R12 = R1 + R2 = 15 + 10 = 25Ω.

b) Mắc thêm R = 30 Ω, nối tiếp, điện trở tương đương từ bây giờ là

Rtd = R12 + R = 25 + 30 = 55 Ω.

Điện trở tương đương của đoạn mạch thông suốt luôn to hơn các điện biến hóa phần.

Ví dụ 4: Tính năng lượng điện trở tương đương trong mỗi trường hợp sau, biết mỗi điện biến phần bao gồm độ mập 10 Ω.

*

Lời giải

Đây là sơ đồ vật hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy song

Áp dụng phương pháp tính điện trở tương đương

*

Ví dụ 5: mang lại hai năng lượng điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω mắc tuy nhiên song với nhau.

a) Vẽ sơ trang bị mạch điện. Tính điện trở tương đương R12

b) Mắc thêm R3 = 2Ω song song cùng với 2 điện trở trên. Hãy vẽ sơ đồ vật mạch điện với tính R123.

Lời giải

a) Sơ đồ dùng mạch điện

*

Cách 2: Coi 2 năng lượng điện trở R1 cùng R2 đã được sửa chữa thay thế bằng năng lượng điện trở tương tự R12 được xem ở ý a) với mắc tuy vậy song với R3. Ta có:

*

Ví dụ 6: đến mạch điện bao gồm R1 = R3 = 6Ω; R2 = 4Ω có sơ thứ như hình vẽ

Hãy tính điện trở tương đương.

*

Lời giải

Viết sơ vật mạch điện: R3 nt (R1 // R2)

Với vấn đề mắc các thành phần hỗn hợp này, ta tìm điện trở tương tự của thành phần nằm trong ngoặc đối chọi trước, rồi tìm năng lượng điện trở tương tự toàn mạch.

Ta có:

*

Ví dụ 7: cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong các số ấy R1 = R2 = 4Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3 Ω; R5 = 10 Ω. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

*

Lời giải

Sơ trang bị mạch điện: R1 nt <(R2 nt R3) // R5> nt R4

Điện trở tương đương R23 = R2 + R3 = 4 + 6 = 10 (Ω).

Điện trở tương đương R235 là:

*

Điện trở tương tự toàn mạch AB là

Rtd = R1 + R235 + R4 = 4 + 5 + 3 = 12 (Ω).

Xem thêm: Tứ Quý 1 Có Ý Nghĩa Gì - Ý Nghĩa Sim 1111 Là Như Thế Nào

Ví dụ 8: Có những điện trở cùng R1 = 5 Ω. Hãy mắc bọn chúng để được những điện trở tương đương có giá trị 3 Ω với ít điện trở nhất.

Lời giải

Vì Rtđ nhỏ hơn điện biến đổi phần nên những điện trở R mắc theo kiểu tuy nhiên song

Gọi R1 là điện trở của nhánh mắc tuy vậy song R

Rtd = R.R1/R + R1 = 3 Ω

⇒ R.R1 = 3(R + R1) ⇔ 5R1 = 15 + 3R1 ⇒ R1 = 7,5

Vì R1 > R đề xuất nhánh R1 có R nối tiếp R2

R1 = R + R2 ⇒ R2 = 2,5 .Vậy mạch năng lượng điện được mắc như sau (hình 2)

*

Hy vọng cùng với những tin tức mà shop chúng tôi vừa share có thể giúp các bạn biết cách tính điện trở tương tự của mạch nối tiếp, tuy vậy song và hỗn hợp nhé