Câu 382464: Dãy những nguyên tố hóa học được thu xếp theo chiều tính kim loại giảm dần?

A.

Bạn đang xem: Tính kim loại tăng dần trong dãy

Mg, K, Al, na

B. K, Na, Mg, Zn

C. Na, Mg, Al, K

D. Al, K, Na, Mg


Dãy hoạt động hóa học của kim loại: K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

Xem thêm: Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Vốn Bằng Tiền Tại Công Ty Xây Dựng


Giải chi tiết:

- vào dãy vận động hóa học của kim loại, theo chiều từ trái lịch sự phải, tính sắt kẽm kim loại giảm dần

- lắp thêm tự những nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính sắt kẽm kim loại giảm dần dần là: K, Na, Mg, Zn.

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát