*
*
*
*
*
*
*
*

Trong phần lớn oxit sau: CuO, MgO, Al2O3, Ag2O, Na2O, PbO. Gồm bao nhiêu oxit bội nghịch ứng với hiđro ở nhiệt độ cao?


Cho 8 gam CuO chức năng với 1,12 lít khí H2ở ánh sáng cao. Sau phản ứng thấy tất cả m gam chất rắn. Giá trị của m là


Khử trọn vẹn 8 gam một oxit của kim loại R (có hoá trị II) buộc phải vừa đủ 2,24 lít H2 (đktc). Kim loại R là:


Xét các phát biểu:

1. Hiđro ở điều kiện thường tồn tại sinh hoạt thể lỏng.

Bạn đang xem: Tính chất nào sau đây không có ở khí hidro

2. Hiđro nhẹ nhàng hơn không khí 0,1 lần.

3. Hiđro là một chất khí ko màu, ko mùi, không vị.

4. Hiđro tan rất ít vào nước.

Xem thêm: Top 9 Bài Phân Tích Khổ Thơ Đầu Bài Đây Thôn Vĩ Dạ, Please Wait

Số phát biểu đúng là:


Dẫn 7,84 lít khí H2 (đktc) sang 1 oxit nung nóng thu được 22,4 gam kim loại M (phản ứng hoàn toàn). Kim loại M là


Dẫn V lít khí H2 (đktc) qua 16 gam oxit sắt FexOy, sau một thời hạn thu được 12,8 gam chất rắn X. Giá trị V là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.