Bài toán về độ lệch pha là 1 dạng bài xích tập khó khăn yêu cầu độc giả phải nạm vững triết lý về biện pháp mạch năng lượng điện cơ bản cũng như các công thức lượng giác trong toán học. Hãy đọc với rongnhophuyen.com nhé.

Bạn đang xem: Tìm độ lệch pha

Video cách làm độ lệch pha

Tài liệu PDF bài xích tập độ lệch pha giữa năng lượng điện áp với cường độ mẫu điện

Tải về

Độ lệch sóng giữa điện áp cùng cường độ loại điện

1.Phương pháp chung:

*

+ (tanvarphi =fracZ_L-Z_CR)Hay (tanvarphi =fracU_L-U_CU_R) hay sử dụng công thức này vì tất cả dấu của j,

+ (cosvarphi =fracRZ) hay (cosvarphi =fracU_RU;cosvarphi =fracPUI)Lưu ý bí quyết này không cho thấy dấu của j.

+ (sinvarphi =fracZ_L-Z_CZ; sinvarphi =fracU_L-U_CU)

+ Kết hợp với các phương pháp định nguyên lý ôm :(I=fracU_RR=fracU_LZ_L=fracU_CZ_C=fracUZ=fracU_MNZ_MN)

+ lưu giữ ý: Xét đoạn mạch làm sao thì áp dụng công thức mang đến đoạn mạch đó.

+Độ lệch sóng của nhị đoạn mạch ngơi nghỉ trên cùng một mạch điện:(varphi _1-varphi _2=pm Delta varphi) ,khi đó:

-Nếu (hai năng lượng điện áp đồng pha) thì (varphi _1=varphi _2Rightarrow tanvarphi _1=tanvarphi _2)

Lúc này ta hoàn toàn có thể cộng các biên độ năng lượng điện áp thành phần: (U=U_1+U_2Rightarrow Z=Z_1+Z_2)

-Nếu (Delta varphipm fracpi 2) (hai điện áp vuông pha),ta cần sử dụng công thức: (tanvarphi _1.tanvarphi _2=-1)

-Nếu (Delta varphi) bất kỳ ta dùng công thức : (Delta varphi =fractanvarphi _1-tanvarphi _21+tanvarphi _1.tanvarphi _2) hoặc cần sử dụng giản trang bị véc tơ.

+Thay giá trị khớp ứng của hai đoạn mạch vẫn biết vào (tanvarphi _1) với (tanvarphi _2)(Với : (tanvarphi =fracZ_L-Z_CR) )

2.Xác định những đại lượng khi biết hai đoạn mạch có điện áp thuộc pha, vuông pha.

a.Các ví dụ góc lệch pha giữa năng lượng điện áp và chiếc điện

Ví dụ 1: mang đến mạch điện luân chuyển chiều như hình bên.

*

Tìm điện dung C2, biết rằng điện áp uAE và uEB đồng pha.

Bài giải: (varphi _AE=varphi _u_AE-varphi _i;varphi _EB=varphi _u_EB-varphi _i) ;

Vì uAE với uEB đồng pha nên (varphi _u_AE=varphi _EBRightarrow varphi _AE=varphi _u_EBRightarrow tanvarphi _AE=tanvarphi _EB)

*

Ví dụ 2: cho mạch điện như hình vẽ. UAN = 150V, UMB = 200V, uAN với uMB vuông trộn với nhau, cường độ dòng điện ngay tức khắc trong mạch có biểu thức (i=I_0cos100pi t) (A). Biết cuộn dây là thuần cảm. Hãy viết biểu thức uAB.

*

Bài giải:Ta có: (U_AN=sqrtU_R^2+U_C^2=150V(1);U_MB=sqrtU_R^2+U_L^2=200V(2))

Vì uAN cùng uMB vuông pha nhau nên: (varphi _MB-varphi _AN=fracpi 2Rightarrow varphi _MB=fracpi 2+varphi _AN) (Với (varphi _MB> 0,varphi _AN UCMAX

Áp dụng lúc UCMAX => ZC = ( R2 + ZL2 ) / ZL (2) và tất nhiên ZC > ZL

Từ (1) => ZL = ZC – R (3) cụ (3) vào (2) => ZC = 2R = 40 Ω

=> lựa chọn C

b.Trắc nghiệm độ lệch pha giữa năng lượng điện áp và cường độ loại điện

Câu 1: đến mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

L = (fracsqrt3pi ) H; R = 100Ω,tụ điện tất cả điện dung biến hóa được , năng lượng điện áp giữa hai đầu mạch là uAB = 200cos100πt (V).

Để uAM vàuNB lệch pha một góc , thì điện dung C của tụ năng lượng điện phải có mức giá trị ?

A. (sqrt3pi) .10-4F B. (fracpi sqrt3).10-4F C. (fracsqrt3pi ).10-4F D. (frac2pi sqrt3).10-4F

A.60Hz B.50Hz C.100Hz D.120Hz

Câu 3: mang đến mạch điện xoay chiều như hình vẽ.

*

(u_AB=140sqrt2cos100pi t(V);U_AM=140V,U_MB=140V) Biểu thức năng lượng điện áp uAM là

A. (140sqrt2cos(100pi t-pi /3)V) B. (140sqrt2cos(100pi t+pi /2)V)

C. (140sqrt2cos(100pi t+pi /3)V) D.(140cos(100pi t+pi /2)V)

Câu 4: Đoạn mạch chuyển phiên chiều như hình vẽ: đến uAB=(200sqrt2cos100pi t(V);C=frac10^-4pi F,U_AM=200sqrt3V);

UAM sớm pha (fracpi 2)rad đối với uAB. Tính R

A, 50Ω B, 25(sqrt3)Ω C,75Ω D, 100Ω

Câu 5. đến mạch năng lượng điện LRC nối liền theo thứ tự trên. Biết R là đổi mới trở, cuộn dây thuần cảm có L = 4/π(H), tụ có điện dung C = 10-4/π(F). Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều ổn định có biểu thức: u = U0.sin100πt (V). Để năng lượng điện áp uRL lệch pha π/2 đối với uRC thì R bằng bao nhiêu?

A. R = 300Ω. B. R = 100Ω. C. R = 100Ω. D. R = 200Ω.

Câu 6. cho một mạch năng lượng điện RLC nối tiếp. R biến đổi được, L = 0,8/π H, C = 10-3/(6π) F. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp gồm biểu thức: u = U0.cos100πt. Để uRL lệch pha p/2 đối với u thì yêu cầu có

A. R = 20Ω. B. R = 40Ω. C. R = 48Ω. D. R = 140Ω.

Câu 7. cho 1 đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết L = 1/π H và C = 25/π mF, năng lượng điện áp xoay chiều để vào hai đầu mạch bất biến và tất cả biểu thức u = U0cos100πt. Ghép thêm tụ C’ vào đoạn đựng tụ C. Để năng lượng điện áp nhì đầu đoạn mạch lệch pha π/2 so với năng lượng điện áp giữa hai đầu bộ tụ thì yêu cầu ghép rứa nào và quý giá của C’ bởi bao nhiêu?

A. Ghép C’//C, C’ = 75/π μF. B. Ghép C’ntC, C’ = 75/π μF.

C. Ghép C’//C, C’ = 25 μF. D. Ghép C’ntC, C’ = 100 μF.

BÀI TẬP ĐIỆN VUÔNG pha và phương pháp tính độ lệch pha

CÔNG THỨC VẾ PHẢI BẰNG =1 RÚT GỌN PHẦN DÒNG ĐIỆN xoay CHIỀU

1 – Đoạn mạch chỉ có L ; uL vuông trộn với i :

((fracu_LU_OL)^2+(fraciI_0)^2=1)

2 – Đoạn mạch chỉ gồm tụ C ; uCvuông pha với i:

((fracu_CU_OC)^2+(fraciI_0)^2=1)

3- Đoạn mạch có LC ; uLC vuông trộn với i:

*

4 – Đoạn mạch gồm R cùng L ; uR vuông trộn với uL

*

5 – Đoạn mạch có R và C ; uR vuông pha với uC

*

*

6 – Đoạn mạch tất cả RLC ; uR vuông pha với uLC

*

7 – tự điều kiện để có hiện tượng cùng hưởng ω02LC = 1

Xét với ω vậy đổi

7a :

*

7b : ZL =ωL cùng (Z_C=frac1omega C)

*

=> đoạn mạch có tính cảm chống ZL > ZC => ωL > ω0

=> đoạn mạch gồm tính dung chống ZL ωC khi cộng hưởng ZL = ZC => ω =ω0

7c : I1 = I2 ω1 ω 2 = ω 02 Nhân thêm nhị vế LC

=> ω 1ω 2LC = ω 02LC = 1

=> ZL1 = ω1L và ZC2 = 1/ ω2C

=> ZL1 = ZC2 cùng ZL2 = ZC1

7d : Cosφ1 = cosφ2 => ω1ω 2LC = 1 thêm điều kiện L = CR2

*

8 – lúc L biến hóa ; năng lượng điện áp nhị đầu cuộn cảm thuần L

ULmax tanφRC. TanφRLC = – 1

9 – lúc C thay đổi ; năng lượng điện áp nhì đầu tụ C

UCmax tanφRL. TanφRLC = – 1

10 – Điện áp cực to ở nhị đầu tụ điện C khi w nắm đổi

(omega ^2 =omega _C^2 = omega _0^2-fracR^22L^2;Z_L=omega _CL)và (Z_C=1/omega _CCRightarrow fracZ_LZ_C=omega _C^2LC=fracomega _C^2omega _0^2)

*

3.Xác định các đại lượng khi biết hai đoạn mạch gồm điện áp lệch sóng góc j.

Xem thêm: Bảng Chữ Cái Thư Pháp Đẹp - ❤️️ 24 Chữ Cái Kiểu Đơn Giản

a. Những ví dụ:

Ví dụ 1: Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R = 75Ω, cuộn cảm có độ trường đoản cú cảm L =(frac54pi H) cùng tụ điện có điện dung C. Loại điện chuyển phiên chiều qua mạch: i = 2 cos 100πt(A). Độ lệch pha giữa năng lượng điện áp với cường độ mẫu điện là π/4.Tính C.Viết biểu thức năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên.

Bài giải góc lệch sóng là gì

*

b.Trắc nghiệm:

Câu 1: Đoạn mạch luân chuyển chiều như hình vẽ

*

(u_AB=100sqrt2cos100pi t(V),I=0,5A)

(u_AN) sớm pha so với i một góc là (fracpi 6rad,u_NB), trễ pha hơn uAB một góc (fracpi 6rad).Tinh R

A, R=25Ω B, R=50Ω C, R=75Ω D,R=100Ω

Câu 2: Đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ.(u_AB=200cos100pi t(V)), I = 2A, (u_AN=100sqrt2(V))

(u_AN) lệch sóng (frac3pi 4)rad đối với uMB Tính R, L, C

A,R=100Ω , L = (frac12pi H,C=frac10^-4pi F) B,R=50Ω , L =(frac12pi H,C=frac10^-42pi F),

C, R=50Ω , L = (frac12pi H,C=frac10^-4pi F) D, R=50Ω , L = (frac1pi H,C=frac10^-4pi F)