rongnhophuyen.com: Qua bài xích Công thức tính: Khối vỏ hộp Chữ Nhật & bài tập xem thêm cùng tổng hòa hợp lại những kiến thức về khối hộp chữ nhật và hướng dẫn lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Thể tích của khối hộp chữ nhật


I. KHỐI HỘP CHỮ NHẬT LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học tập không gian, khối hộp chữ nhật là hình có 6 mặt số đông là hình chữ nhật, nhì mặt đối lập nhau được hotline là nhì mặt đáy, còn các mặt còn lại là mặt mặt của khối vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ: Khối hộp chữ nhật.


*

*

Công thức tính diện tích s xung xung quanh khối vỏ hộp chữ nhật bằng gấp đôi tích độ cao hình vỏ hộp chữ dấn với tông độ nhiều năm 2 cạnh của mặt đáy hình hộp chữ nhật, như sau:

(S_xq=2h(a+b))

Trong đó:

(S_xq): diện tích xung xung quanh khối vỏ hộp chữ nhật.a, b: độ dài các cạnh dưới đáy khối hộp chữ nhật.h: độ dài độ cao khối vỏ hộp chữ nhật.

Công thức tính diện tích toàn phần khối vỏ hộp chữ nhật bằng diện tích s xung quanh cộng với diện tích s đáy, như sau:

(S_tp=S_xq+S_d=2h(a+b)+2ab)

Trong đó:

(S_tp): diện tích toàn phần khối hộp chữ nhật.(S_xq): diện tích s xung xung quanh khối vỏ hộp chữ nhật.(S_d): diện tích s đáy. Khối vỏ hộp chữ nhật.a, b: độ dài những cạnh mặt đáy khối hộp chữ nhật.h: độ dài độ cao khối hộp chữ nhật.

III. THỂ TÍCH KHỐI HỘP CHỮ NHẬT 

Công thức tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật bởi tích của chiều cao hình hộp chữ nhận với độ lâu năm 2 cạnh mặt đáy hình hộp chữ nhật, như sau:

(V=hab)

Trong đó:

V: thể tích khối hộp chữ nhật.a, b: độ dài những cạnh dưới đáy khối vỏ hộp chữ nhật.h: độ dài độ cao khối vỏ hộp chữ nhật.

Xem thêm: Đề Toán Lớp 1 Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 1, 50 Đề Thi Toán Lớp 1 Năm 2021

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH KHỐI HỘP CHỮ NHẬT 

Ví dụ: Tính thể tích và ăn mặc tích toàn phần của khối hộp chữ nhật biết độ dài các cạnh mặt đáy khối vỏ hộp chữ nhật theo thứ tự là 12m, 8m cùng độ dài chiều cao khối hộp chữ nhật là 10m.

Lời giải tham khảo:

Áp dụng cách làm tính thể tích của khối hộp chữ nhật, ta có thể tích của khối hộp chữ nhật đã mang lại là:

(V=hab=10.12.8=960(m^3))

Áp dụng công thức tính diện tích toàn phần khối vỏ hộp chữ nhật, ta có diện tích toàn phần khối hộp chữ nhật đã mang lại là:

(S_tp=S_xq+S_d \ =2h(a+b)+2ab \ =2.10.(12+8)+2.12.8=592(m^2))


HìnhCông Thức

Khối Quạt Cầu
Diện tích Khối Quạt Cầu
Thể tích Khối Quạt Cầu

Khối Cầu
Diện tích Khối Cầu
Thể tích Khối Cầu

Khối Lăng Trụ Đứng
Diện tích Khối Lăng Trụ Đứng
Thể tích Khối Lăng Trụ Đứng

Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Diện tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật
Thể tích Khối vỏ hộp Chữ Nhật

Khối Chỏm Cầu
Diện tích Khối Chỏm Cầu
Thể tích Khối Chỏm Cầu

Khối Nón Cụt
Diện tích Khối Nón Cụt
Thể tích Khối Nón Cụt

Khối Nón
Diện tích Khối Nón
Thể tích Khối Nón

Khối Chóp
Diện tích Khối Chóp
Thể tích Khối Chóp

Khối Đới Cầu
Diện tích Khối Đới Cầu
Thể tích Khối Đới Cầu

Khối Lập Phương
Diện tích Khối Lập Phương
Thể tích Khối Lập Phương