* tự bảng tích lũy số liệu ban đầu ta rất có thể lập bảng "tần số" (còn gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu).

Bạn đang xem: Tần số là gì toán 7

Ta hoàn toàn có thể lập bảng "tần số" theo chiếc hoặc theo cột.

Giá trị ((x))

(x_1)

(x_n)

 

Tần số ((n))

(n_1)

(n_n)

(N=…)

 

Giá trị ((x))

Tần số ((n))

(x_1)

(n_1)

(x_2)

(n_2) 

 ...

 ...

(x_n) 

(n_n) 

 

(N=...)


Bảng “tần số” theo mặt hàng ngang hay được lập như sau:

+ Vẽ một khung người chữ nhật bao gồm hai dòng

+ cái trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo lắp thêm tự tăng dần

+ chiếc dưới ghi những tần số tương ứng với mỗi quý giá đó.

Ý nghĩa: Bảng tần số góp người điều tra dễ gồm có nhận xét chung về việc phân phối các giá trị của dấu hiệu và thuận lợi cho việc giám sát và đo lường sau này.

Ta cũng rất có thể lập bảng tần số theo sản phẩm dọc.

Ví dụ: Số khối lượng (tính tròn cho kg) của 10 học sinh khắc ghi như sau:


*

*

2. Các dạng toán hay gặp

Dạng 1: Lập bảng tấn số với rút ra dìm xét

Phương pháp:

Bước 1: từ bỏ bảng số liệu thống kê, lập bảng tần số bên dưới dạng ngang hay dọc, trong số đó nêu rõ các giá trị khác biệt của tín hiệu và các tần số tương ứng của các giá trị đó

Bước 2: Rút ra thừa nhận xét về

+ Số những giá trị của vết hiệu

+ Số các giá trị không giống nhau của vệt hiệu

+ giá trị phệ nhất, giá trị bé dại nhất, giá trị bao gồm tần số lớn nhất

+ các giá trị thuộc vào tầm khoảng nào là công ty yếu….

Xem thêm: Entry Definition & Meaning, 82 Synonyms & Antonyms For Entry


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp rongnhophuyen.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện rongnhophuyen.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép rongnhophuyen.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.