Vì vậy, trong bài viết này họ cùng tra cứu hiểucách giải phương trình bậc 2 một ẩn, cách tính nhẩm nghiệm nhanh bởi hệ thức Vi-et, đồng thời giải một trong những dạng toán về phương trình bậc 2 một ẩnđể trải qua bài tập những em sẽ nắm vững nội dung lý thuyết.

I.Tóm tắt kim chỉ nan về Phương trình bậc 2 một ẩn

1. Phương trình số 1 ax + b = 0

-Nếu a 0, phương trình gồm nghiệm độc nhất vô nhị x=(-b/a)

- ví như a = 0, b 0, phương trình vô nghiệm

- nếu như a = 0, b = 0, phương trình tất cả vô sốnghiệm

2. Phương trình bậc 2: ax2+ bx + c = 0 (a 0)

a)Công thức nghiệm của phương trình bậc 2 một ẩn:

Tính nhiều người đang xem: Tam thức bậc 2 lớp 8


Bạn đang xem: Tam thức bậc 2 lớp 8

*

+)Δ > 0: PT tất cả 2 nghiệm:

*

;
*

+)Δ = 0: PT bao gồm nghiệm kép:

*

+)Δ 0: PT bao gồm 2 nghiệm:


Xem thêm: Thực Trạng Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Hiện Nay, Thực Trạng Phát Triển Thị Trường Vốn Việt Nam

*

;

+)Δ" = 0: PT tất cả nghiệm kép:

+)Δ" b)Định lý Vi-et:

- gọi x1 cùng x2 là 2 nghiệm của PT bậc 2 một ẩn ax2 + bx + c = 0 (a0):

;

- Ta hoàn toàn có thể sử dụng định lý Vi-et để tính các biểu thức của x1 , x2 theo a,b,c:

Kết luận: Phương trình bao gồm nghiệm x=0 cùng x=-4.

c)x2- 5x + 4 = 0

* phương pháp giải 1: áp dụng công thức nghiệm

* Lời giải:

a)x4- 3x2+ 2= 0 (*)

- Đặt t = x2 (t 0) ta gồm (*) t2 - 3t + 2 = 0

- Ta thấy a + b + c = 0 t = 1 hoặc t = 2 (đều thoả ĐK t 0)

- với t = 1: x2 = 1 x =±1

- cùng với t = 2: x2 = 2 x =±2

Kết luận: Phương tình tất cả nghiệm (-2; -1; 1;2)

b)(*)

ĐK: x 3; x 2

- Quy đồng khử mẫu, PT (*) ta được:

(x+2)(2-x) - 9(x-3)(2-x) = 6(x-3)

4 - x2 - 9(-x2 + 5x - 6) = 6x - 18

4 - x2 + 9x2 -45x + 54 - 6x + 18 = 0

8x2- 51x + 76 = 0

,

- khi ấy theo định lý Vi-et ta có: x1 + x2 = -m cùng x1x2 = m+3

Màx12 + x22 = x12+ 2x1x2 +x22- 2x1x2

= (x1 + x2)2 - 2x1x2 = (-m)2 - 2(m+3) = m2 - 2m - 6

- bởi vì đó, để:x12+ x22= 9m2- 2m - 6 = 9m2- 2m - 15 = 0

Ta tínhΔ"m = (-1)2 - 1(-15) = 16

PT bao gồm 2 nghiệm m1 = (1+4)/1 = 5 và m2 = (1-4)/1 = -3

- test lại ĐK của m đểΔ 0:

_ cùng với m = 5Δ = 25 - 32 = -7

_ cùng với m = -3Δ =9> 0 (thoả ĐK)

Vậy với m = -3 thì PT (*) tất cả 2 nghiệm thoảx12+ x22= 9

c) Theo câu b) PT tất cả 2 nghiệm x1 , x2Δ 0

Theo Vi-et ta có:

- Theo yêu cầu việc ta buộc phải tìm m sao cho: 2x1 + 3x2 = 5, ta đã tìm x1 và x2 theo m

- Theo bài ra, tích của 2 số này là 150 buộc phải ta có: x(x+5) = 150

x2 + 5x - 150 = 0

- Phương trình tất cả nghiệm x1 = 10; x2 = -15

- Vậy tất cả 2 cặp số thỏa là: (10; 15) cùng (-15; -10)

III. Bài tập Phương trình bậc 2 một ẩn

Bài 12 trang 42 sgk toán 9 tập 2: Giải những phương trình sau:

a) x2 - 8 = 0 b) 5x2 - 20 = 0 c) 0,4x2 + 1 = 0

d) 2x2 + x2 = 0 e) -0,4x2+ 1,2x = 0

* Lời giảiBài 12 trang 42 sgk toán 9 tập 2:

a) x2- 8 = 0 x2 = 8 x =±22

b)5x2- trăng tròn = 0 x2= 4 x =±2

c)0,4x2+ 1 = 0 x2= -2,5 PT vô nghiệm

d)2x2+ x2 = 0 x2.(x2 +1) = 0 x = 0 hoặc x = -1/2

e) -0,4x2+ 1,2x = 0 0,4x(-x+3) = 0 x = 0 hoặc x = 3

Bài 16 trang 45 sgk toán 9 tập 2:Dùng công thức nghiệm giải những phương trình sau