Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tu dien anh viet laban

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

Bạn tất cả thể cài đặt app ứng dụng từ điển trên Windows để tra tự điển thuận tiện khi phát âm văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, bạn học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển ký kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : trường đoản cú điển máy vi tính
descriptor dictionary : tự điển bộc lộ
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : trang bị tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kiệu ngoài
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích phù hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển vật dụng
main dictionary : tự điển chính
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển gửi vị
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : tự điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn thông tin

*

*Xem thêm: # Sơn Tùng Bao Nhiêu Tuổi - Thông Tin Tiểu Sử Ca Sĩ Sơn Tùng M

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish