tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

 Tại sao trong hóa học rắn không xẩy ra đối lưu?

A. Vì trọng lượng riêng của chất rắn thường vô cùng lớn.

Bạn đang xem: Tại sao trong chất rắn không xảy ra đối lưu

B. Vì những phân tử của chất rắn link với nhau cực kỳ chặt, chúng không thể dịch chuyển thành mẫu được.

C. Vì nhiệt độ của hóa học rắn thường thuôn lắm.

D. Vì những phân tử trong hóa học rắn không đưa động


*

Trong chất rắn không xảy ra đối lưu giữ vì các phân tử của chất rắn links với nhau siêu chặt, chúng không thể di chuyển thành mẫu được

⇒ Đáp án BTại sao trong chất rắn không xẩy ra đối lưu?

A. Vì cân nặng riêng của hóa học rắn thường rất lớn.

B. Vì những phân tử của hóa học rắn liên kết với nhau cực kỳ chặt, bọn chúng không thể dịch chuyển thành loại được.

C. Vì nhiệt độ của hóa học rắn thường không lớn lắm.

D. Vì những phân tử trong chất rắn không gửi động.


Đáp án B

Ta có: Đối lưu là sự việc truyền nhiệt bằng các dòng hóa học lỏng hoặc chất khí, kia là hiệ tượng truyền nhiệt đa phần của hóa học lỏng và hóa học khí.

Trong chất rắn không xảy ra đối giữ vì những phân tử của chất rắn links với nhau cực kỳ chặt, bọn chúng không thể dịch chuyển thành cái được.


Trong chân không với trong hóa học rắn không tồn tại hiện tượng đối lưu, do chân không là môi trường không có phân tử khí như thế nào còn trong chất rắn những phân tử kiên kết nhau khôn xiết chặt chẽ, bọn chúng không thể dịch chuyển thành mẫu được.


Trong chân không với trong chất rắn không xẩy ra đối lưu do trong chân không tương tự như trong chất rắn cần yếu tạo thành những dòng đối lưu.


Trong chân không cùng trong chất rắn không xẩy ra đối lưu vì trong chân không tương tự như trong chất rắn tất yêu tạo thành các dòng đối lưu.


Trong chân không không thể xẩy ra đối lưu giữ vì không tồn tại vật chất nào bị đun nóng. Trong hóa học rắn phần đông cũng không xảy ra đối lưu lại vì những nguyên tử, phân tử của hóa học rắn đính với nhau khá chặt nên khó chế tác thành loại đối lưu.

Xem thêm: Điểm Giống Nhau Giữa N2 Và Co2 Là, Đều Không Tan Trong Nước


Vì các phân tử giữa các chất rắn liên kết chặt chẽ với nhau đề xuất trong hóa học rắn không xẩy ra đối lưu.


hãy lý giải tại sao

a.sự đối lưu hoàn toàn có thể xảy ra trong chất lỏng hóa học khí nhưng ko thể xảy ra trong hóa học rắn và chân ko

b.sự dẫn nhiệt độ ko thể xảy trong chân ko

c.sự phản xạ nhiệt rất có thể xảy ra trong chất rắn , lỏng , khí


a) vị chân không là môi trường không có phân tử khí nào còn trong hóa học rắn những phân tử kiên kết với nhau khôn cùng chặt chẽ, bọn chúng không thể di chuyển thành chiếc được

b) Không, vị chân không là mt ko gồm phân tử, nguyên tử  


Hình thức tải nhiệt nào xảy ra được cả trong môi trường chân không? nguyên nhân trong chất rắn không xẩy ra đối lưu?


-Bức xạ nhiệt độ là vẻ ngoài truyền nhiệt xảy ra cả trong môi trường thiên nhiên chân ko

- hóa học rắn không xẩy ra đối lưu bởi trong chất rắn cần yếu tạo thành những dòng đối lưu lại

Tick mang đến mk nhé