Câu hỏi :

Tại một điểm khẳng định trong năng lượng điện trường tĩnh, nếu như độ béo của năng lượng điện thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ năng lượng điện trường


*