câu hỏi trong đề: Giải SGK Hóa 11 Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
*
Giải vì chưng Vietjack

*


Cho benzen chức năng với lượng dư HNO3đặc tất cả xúc tác H2SO4đặc để điều chế nitrobenzen. Tính cân nặng nitrobenzen thu được khi sử dụng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78,0%.

Bạn đang xem: Stiren


Toluen và benzen thuộc phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom vào CCl4; (2) hỗn hợp kali pemanganat; (3) hiđro tất cả xúc tác Ni, đun nóng; (4)Br2có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình hoá học của những phương trình xảy ra.


Viết phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra trong mỗi trường vừa lòng sau:

a. Toluen tính năng với hiđro gồm xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

b. Đun rét benzen với các thành phần hỗn hợp HNO3đặc với H2SO4đặc.


Trình bày phương thức hoá học tập phân biệt các chất: benzen, hex-1-en với toluen. Viết phương trình hoá học của các phản ứng sẽ dùng


Trình bày cách thức hoá học khác nhau 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hoá học vẫn dùng.


Từ etilen và benzen, tổng đúng theo được stiren theo sơ đồ:

C6H6→CH4(H+)C6H5C2H5→t0,  xtC6H5−CH=CH2

a. Viết các phương trình hoá học tiến hành sự đổi khác trên?

b. Tính trọng lượng stiren chiếm được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu suất của quy trình là 78%.


So sánh đặc thù hoá học tập của etylbenzen với stiren, viết phương trình hoá học của bội phản ứng để minh hoạ.


Hiđrocacbon X là hóa học lỏng tất cả tỉ khối hơi so với ko khí bởi 3,17. Đốt cháy trọn vẹn thu được CO2có cân nặng bằng 4,28 lần khối lượng của nước. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất màu dung dịch brom; lúc đun nóng, X làm mất đi màu KMnO4.

a. Tìm cách làm phân tử và viết công thức cấu tạo của X?

b. Viết phương trình hoá học của phản nghịch ứng thân X cùng với H2(xúc tác Ni, đun nóng), với brom (có phương diện bột Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3và axit H2SO4đậm đặc.


Đánh vết (+) vào ô cặp chất phản ứng cùng nhau theo chủng loại sau:

*


Khi bóc tách hiđro của 66,25 kilogam etylbenzen nhận được 52,00 kg stiren. Tiến hành phản ứng trùng hợp toàn bộ lượng stiren này thu được hỗn hợp A tất cả polistiren cùng phần stiren chưa tham gia làm phản ứng. Biết 5,20 gam A vừa đủ làm mất màu của 60,00 ml hỗn hợp brom 0,15M.

a. Tính công suất của làm phản ứng tách hiđro của etylbenzen.

b. Tính cân nặng stiren đang trùng hợp.

c. Polistren có phân tử khối trung bình bởi 3,12.105. Tính hệ số trùng phù hợp trung bình của polime.

Xem thêm: Trường Học Bách Khoa Hà Nội 2021 Chính Xác, Đại Học Bách Khoa Hà Nội Công Bố Điểm Chuẩn


Trình bày cách đơn giản để chiếm được naphtalen tinh khiết từ tất cả hổn hợp naphtalen tất cả lẫn tạp chất không tung trong nước và không mờ hơi.


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam