Stiren có công thức phân tử C8H8 và tất cả công thức cấu trúc là C6H5CH=CH2. Câu làm sao đúng khi nói đến stiren?
Bạn đang xem: Stiren có công thức cấu tạo

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Cho các chất :

(1) C6H5CH3

(2) p-CH3C6H4C2H5

(3) C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH3

Dãy gồm những chất là đồng đẳng của benzen là :


*

Khi trên vòng benzen bao gồm sẵn nhóm cầm X, thì nhóm thiết bị hai đang ưu tiên cố vào vị trí m - . Vậy X là phần nhiều nhóm gắng nào ?


Cho sơ đồ: $Axetilen,,,xrightarrowC,,600^0C,,X,,,xrightarrowHNO_3,đặc/,H_2SO_4,đặc,,,Y,,xrightarrowCl_2,,Fe,,t^o,,Z$

CTCT phù hợp của Z là:


Lượng clobenzen thu được khi mang lại 15,6 gam C6H6 tính năng hết cùng với Cl2 (xúc tác bột Fe) với công suất phản ứng đạt 80% là :


Hỗn hợp gồm 1 mol C6H6 cùng 1,5 mol Cl2. Trong đk có xúc tác bột Fe, to, năng suất 100%. Sau phản bội ứng thu được chất gì ? từng nào mol ?


Một hợp chất hữu cơ X gồm vòng benzen có CTĐGN là C3H2Br với M = 236. Call tên hợp hóa học này hiểu được hợp hóa học này là sản phẩm chính trong bội phản ứng thân C6H6 cùng Br2 (xúc tác Fe).


TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với láo hợp tất cả HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết năng suất của toàn thể quá trình tổng phù hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) sinh sản thành tự 230 gam toluen là


Để oxi hoá hết 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần từng nào lít dung dịch KMnO4 0,5M trong môi trường thiên nhiên H2SO4 loãng. Giả sử sử dụng dư 20% đối với lượng bội nghịch ứng.


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khá hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng đk nhiệt độ cùng áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ cân nặng là 44 : 9. Biết MA

Xem thêm: Mẫu Trang Trí Bảng Lớp Học Trung Thu, Mẫu Trang Trí Bảng Trung Thu Lớp Học Đẹp Nhất


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát