nạp 20.000 đ (+20 Xu vào tài khoản) nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) nạp 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) hấp thụ 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) hấp thụ 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) nạp 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản)Số khác


Bạn đang xem: Source code web bán hàng bằng wordpress

Nếu quý khách hàng sử dụng ví MOMO sung sướng chuyển số tiền phải nạp mang đến số điện thoại: 0868896944 Nội dung chuyển khoản qua ngân hàng là: NAPXU 0 (Trong kia 0 là ID member của bạn, Hệ thống auto cộng xu vào tài khoản)
hấp thụ 20.000
đ (+20 Xu vào tài khoản) hấp thụ 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) nạp 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) hấp thụ 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) hấp thụ 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) hấp thụ 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số khác
Nếu người sử dụng sử dụng ví Viettel Pay vui tươi chuyển số tiền cần nạp đến số năng lượng điện thoại: 0868896944 Nội dung chuyển khoản qua ngân hàng là: NAPXU 0 (Trong kia 0 là ID member của bạn, Hệ thống tự động cộng xu vào tài khoản)
hấp thụ 20.000
đ (+20 Xu vào tài khoản) nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) hấp thụ 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) nạp 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) nạp 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) nạp 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số khác

Lưu ý: các bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán giao dịch trực tuyến tại bank trước lúc thực hiện.


hấp thụ 20.000
đ (+20 Xu vào tài khoản) nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) nạp 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) hấp thụ 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) hấp thụ 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) hấp thụ 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số không giống
*

*

*

*Xem thêm: Tuyển Tập Đề Toán Lớp 8 Học Kì 1, Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 8 Năm Học 2021

*

Chủ tài khoản: LỮ HOÀNG SƠN Chi nhánh ngân hàng: KIÊN GIANG Nội dung gửi khoản: NAPXU 0 (Trong đó 0 là id thành viên của bạn, hệ thống sẽ tự động cộng xu vào tài khoản)

Hoặc chuyển khoản với văn bản NAPXU_email_cua_ban