Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài xích 5: Hàm số giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận phù hợp và vừa lòng logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 5 trang 63: Tính những giá trị khớp ứng của m lúc V = 1; 2; 3; 4

Lời giải

Ta có: m = 7,8 V

V = 1 ⇒ m = 7,8 . 1 = 7,8

V = 2 ⇒ m = 7,8 . 2 = 15,6

V = 3 ⇒ m = 7,8 . 3 = 23,4

V = 4 ⇒ m = 7,8 . 4 = 31,2

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 5 trang 63: Tính cùng lập bảng những giá trị tương ứng của t lúc v = 5; 10; 25; 50

Lời giải

Ta có: t = 50/v

⇒ v = 5 thì t = 50 : 5 = 10

V = 10 thì t = 50 : 10 = 5

V = 25 thì t = 50 : 25 = 2

V = 50 thì t = 50 : 50 = 1

v 5 10 25 50
t 10 5 2 1
Bài 24 (trang 63 SGK Toán 7 Tập 1): những giá trị tương ứng của nhì đại lượng x với y được mang lại trong bảng sau:
x-4-3-2-11234
y1694114916

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x ko ?

Lời giải:

Nhận xét: với mỗi giá trị của x ta luôn khẳng định được chỉ một giá trị khớp ứng của y bắt buộc đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bạn đang xem: Soạn toán 7 bài 5 hàm số

Bài 25 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính

*

Lời giải:

Ta bao gồm y = f(x) = 3x2 + 1. Vị đó:

*

Bài 26 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số y= 5x – 1. Lập bảng báo giá trị tương ứng của y khi:

*

Lời giải:

Ta bao gồm y = 5x – 1


Khi x = -5 thì y = 5.(-5) – 1 = -25 – 1 = -26

Khi x = -4 thì y = 5.(-4) – 1 = -20 – 1 = -21

Khi x = -3 thì y = 5.(-3) – 1 = -15 – 1 = -16

Khi x = -2 thì y = 5.(-2) – 1 = -10 – 1 = -11

Khi x = 0 thì y = 5.(0) – 1 = 0 – 1 = -1


*

Bài 27 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Đại lượng y liệu có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu như bảng những giá trị tương ứng của chúng là

a)

x -3 -2 -1 1/2 1 2
y -5 -7,5 -15 30 15 7,5

b)

x01234
y22222

Lời giải:

a) vì chưng mọi giá trị của x ta luôn xác minh được chỉ một giá trị tương xứng của y buộc phải đại lượng y là hàm số của đại lượng x

b) bởi vì mọi giá trị của x ta luôn xác minh được có một giá trị tương ứng của y bắt buộc đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Nhận xét: với tất cả x thì y luôn nhận một quý hiếm là 2 nên đây là một hàm hằng.

Bài 28 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): đến hàm số
*

a) f(5) = ? ; f(-3) = ?

b) Hãy điền những giá trị tương xứng của hàm số vào bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12

Lời giải:


*

b) Lần lượt cố kỉnh x do -6, -4 ; -3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 12 vào bí quyết

*
ta được các giá trị khớp ứng y là -2, -3, -4, 6, 2, 4, 2, 1.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Hàm Số Bậc Nhất Và Bài Tập Vận Dụng, Giải Bài Tập Toán 9 Bài 2

Ta được bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12
-2 -3 -4 6 2,4 2 1
Bài 29 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)

Lời giải:

Ta tất cả y= f(x) = x2 – 2

Do đó f(2) = 22 – 2 = 4 – 2 = 2

f(1) = 12 – 2 = 1 – 2 = -1

f(0) = 02 – 2 = 0 – 2 = -2

f(-1) = (-1)2 – 2 = 1 – 2 = -1

f(-2) = (-2)2 – 2 = 4 – 2 = 2

Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Xác định nào sau đấy là đúng

a) f(-1) = 9?

b, f(-1/2) = -3?

c) f(3) = 25 ?

Lời giải:

Ta gồm y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 – 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên xác minh là đúng.


*

c) f(3) = 1 – 8.3 = 1 – 24 = -23 nên xác minh là sai

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): cho hàm số
*

Điền số phù hợp vào ô trống vào bảng sau