Nội dung bài giảng ôn tập lại toàn cục tính chất hóa học của hai nhóm chất cơ bạn dạng của hóa học vô cơ là Oxit với Axit. Vậy giữa oxit với axit contact với nhau như vậy nào bọn họ cùng nhau khối hệ thống lại qua bài bác hoc sau:


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Tính hóa chất của Oxit

1.2.Tính hóa chất của Axit

1.3. Tổng kết

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 5 chất hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài xích 5 chương 1 chất hóa học 9


*

Hình 1:Mối liên hệ giữa oxit axit cùng oxit bazơ

Các làm phản ứng minh họa đặc điểm hóa học của Oxit

(1). CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(2) .CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3 + H2O

(3). CaO + CO2→ CaCO3

(4). Na2O + H2O → 2NaOH

(5). P2O5 + 3H2O → 2H3PO4


*

Hình 2:Tính chất hóa học của Axit

Các phản ứng minh họa đặc điểm hóa học của Axit

(1). 2HCl + Mg → MgCl2 + H2 .

Bạn đang xem: Soạn hóa 9 bài 5

(2). 3H2SO4 + Fe2O3→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

(3). 3HCl + Fe(OH)3→ FeCl3+ 3H2O


*

Hình 2:Sơ đồ tư duy bài xích luyện tập tính chất hóa học tập của Oxit

*

Hình 3:Tính hóa chất của Axit


Bài 1:

Cho những chất sau : SO2, Fe2O3, K2O, BaO, P2O5 . Hãy cho thấy những hóa học nào tính năng được với:

a. Nước

b. Axit clohiđric

c. Kalihđroxit .

Hướng dẫn:

a. đầy đủ chất tác dung cùng với nước là: SO2, K2O, BaO, P2O5 .

SO2 + H2O →H2SO3

K2O + H2O → 2KOH

BaO + H2O → Ba(OH)2

P2O5 +3H2O → 2H3PO4

b. đa số chất tác dụng với HCl là: Fe2O3, K2O, BaO .

6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3+ 3H2O

2HCl + K2O → 2KCl+ H2O

2HCl + BaO → BaCl2 + H2O

c. Phần đa chất công dụng với dd KOH: SO2, P2O5 .

2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O

6KOH + P2O5 → 2K3PO4 + 3H2O

Bài 2:

Cho 1,12 lít khí CO2(đktc) tác dụng vừa không còn với 100ml dung dịch Ba(OH)2, thành phầm là BaCO3 và H2O.

Viết phương trình hóa học xảy ra.Tính mật độ mol của hỗn hợp Ba(OH)2 đang dùng.Tính khối lượng chất kết tủa thu được.Hướng dẫn:

a. CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3+ H2O

b.(n_CO_2 = fracV22,4 = frac1,1222,4 = 0,05(mol))

CO2 + Ba(OH)2 →BaCO3 + H2O

1mol 1mol 1mol

0,05mol 0,05mol 0,05mol

(C_M = fracnV = frac0,050,1 = 0,5M)

c. Trọng lượng BaCO3 thu được:

(m_BaCO_3 = n.M = 0,05.197 = 9,85(g))

Bài 3:

Lập phương pháp hóa học tập của một oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II hiểu được cứ 30ml hỗn hợp HCl mật độ 14,6% thì tổng hợp hết 4,8g oxit đó.

Hướng dẫn:

Đặt phương pháp hóa học của sắt kẽm kim loại cần search là: RO.

Phương trình hóa học của phản nghịch ứng: RO + 2HCl → RCl2 + H2O

Số mol axit HCl:nHCl=30.14,6100.36,5= 0,12 mol

Số mol oxit :nRO= 0,12 : 2 = 0,06 mol

Khối lượng mol của oxit là 4,8 : 0,06 = 80g

Phân tử khối của oxit là RO = 80

Nguyên tử khối của R bằng: 80 – 16 = 64 đvc.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Hoang Le Nhat Thong Chi, Soạn Bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Bài 4:

Cho 14,5 gam hỗn hợp (Fe, Zn, Mg) tan hết trong H2SO4 loãng , chiếm được 6,72 lít khí (đktc) cùng dung dịch A.Cô cạn hỗn hợp A thu được m (gam) muối.

a) Tính m = ?

b) Tính V lít H2SO4 2M

Hướng dẫn:

a. Số mol khí H2sinh ra là: (n = fracV22,4 = frac6,7222,4 = 0,3(mol))

(n_H_2 = n_H_2SO_4 = 0,3(mol))

áp dụng định cách thức bảo toàn điện tích ta có:

mhỗn hợp kim loại+ maxit= mmuối+ mH2

⇔ 14,5 + 0,3.98 = m + 0,3.2

⇒ m = 43,3 (gam)

b. Thể tích H2SO4đã dùng là:

(C_M = fracnV Rightarrow V = fracnC_M = frac0,32 = 0,15(lit))