*
So sánh trong giờ đồng hồ Anh (1)

Phần A: so sánh của tính từ cùng trạng từ

1. So sánh bằng

Công thức của đối chiếu bằng:


S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun

S + V + not + so/as + adj/adv + as + N/pronoun

Ví dụ:

She is as beautiful as her mother. (Cô ấy xinh đẹp giống bà bầu mình.)Harry doesnt run as/so fast as Jim. (Harry chạy ko nhanh bằng Jim.)

2. So sánh hơn kém

Công thức của so sánh hơn, kém bao gồm 2 dạng:

Dạng 1: Dành cho các tính từ/trạng từ ngắn:

S + V + adj/adv(er) + than + N/pronoun.

Ví dụ:

He is taller than his brother. (Anh ta cao hơn nữa anh trai của mình.)She is smarter than anyone else in this room. (Cô ấy tuyệt vời hơn bất cứ ai trong chống này.)

Dạng 2: Dành cho các tính từ/trạng từ dài:

S + V + more/less + adj/adv + than + N/pronoun.

Bạn đang xem: So sánh hơn của many

Ví dụ:

Anna speaks English more fluently than I do. (Anna nói tiếng Anh giữ loát rộng tôi.)Jonathan visited his parents less often than his sister. (Jonathan thăm phụ huynh ít rộng em gái anh ta.)

LƯU Ý: Đằng sau phó từ đối chiếu như THAN cùng AS nên là đại từ nhân xưng chủ ngữ, không dùng đại từ bỏ nhân xưng tân ngữ.

Ví dụ:

Jane went lớn school sooner than I did. (Jane đang đi vào trường sớm hơn tôi.)My sister writes English as good as you do. (Em gái tôi viết tiếng Anh tốt như các bạn viết vậy.)

Để nhấn mạnh cho tính từ và phó từ so sánh người ta sử dụng FAR hoặc MUCH trước so sánh hơn kém.

Ví dụ:

This book is much more expensive than that one. (Quyến sách này mắc hơn quyển kia những lắm.)She could bởi vì much better than her friend. (Cô ấy hoàn toàn có thể làm giỏi hơn bạn của cô ấy nhiều.)

3. So sánh nhất / kém nhất

Công thức của đối chiếu nhất:

S + V + the + adj/adv (est) + N.

S + V + the most + adj/adv + N.

Công thức của đối chiếu kém nhất:

S + V + the least + adj/adv + N.

Ví dụ:


John is the tallest boy in the class. (John là đứa tối đa trong lớp.)He is the most careful of the three brothers. (Anh ta là đứa cẩn trọng nhất trong cha anh em.)

LƯU Ý:

Ta hoàn toàn có thể so sánh 2 thực thể (người hoặc vật) nhưng không thực hiện THAN. Vào trường vừa lòng này thành ngữ OF THE TWO sẽ tiến hành sử dụng trong câu (thành ngữ này hoàn toàn có thể đứng đầu câu cùng sau danh trường đoản cú phải bao gồm dấu , hoặc đứng làm việc cuối.S + V + the + comparative (so sánh hơn) + OF THE TWO + NOF THE TWO + N, S + V + the + comparative

Ví dụ:

John is the taller of the two boys. (John là đứa cao hơn nữa trong nhị thằng bé.)Of the two shirts, this one is the shorter. (Giữa hai loại áo, đấy là cái ngắn hơn.)

Nếu so sánh giữa 2 thực thể thì dùng so sánh hơn; nếu đối chiếu giữa 3 thực thể trở lên trên thì dùng so sánh nhất.

Sau so sánh bậc nhất chúng ta thường được sử dụng giới từ IN với vị trí chốn:What is the longest river in the world? (not OF the world) (Con sông nào nhiều năm nhất trên nỗ lực giới? (không dùng OF the world))

Và sử dụng IN cho các tổ chức hoặc nhóm bạn (một lớp học/ một công ty):

Who is the youngest student in the class? (not OF the class) (Ai là sinh viên nhỏ tuổi tuổi nhất trong lớp? (không dùng OF the class))

Đối với một khoảng chừng thời gian, bọn họ lại sử dụng OF:

What was the happiest day of your life? (not IN your life) (Ngày hạnh phúc nhất của đời chúng ta là ngày nào? (không cần sử dụng IN your life))

4. So sánh đa bội

Là loại so sánh gấp rưỡi, cấp đôi, cấp ba. Nên nhớ rằng trong kết cấu này ko được dùng đối chiếu hơn hèn mà nên dùng đối chiếu bằng.

Cấu trúc so sánh đa bội như sau:

S + V + multiple number + as + much/many/adj/adv + N + as + N/pronoun.

Multiple number:

half (một nửa)twice (gấp đôi)3,4,5 times (3,4,5 lần)phân sốphần trăm.

Ví dụ:

She types twice as fast as I do. (Cô ấy gõ cấp tốc gấp 2 lần tôi.)Martin runs 3 times as fast as I do. (Martin chạy nhanh gấp 3 lần tôi.)

Lưu ý: khi dùng so sánh một số loại này phải khẳng định rõ danh từ đó là đếm được hay không đếm được do đằng trước chúng gồm MUCH cùng MANY. MUCH sử dụng cho danh từ không đếm được với MANY cần sử dụng cho danh từ đếm được.

5. đối chiếu kép

5.1 cùng tính từ/trạng từ:

Công thức của đối chiếu kép:

S + be + adj/adv (er) + và + adj/adv (er)

S + be + more and more + adj/adv

Ví dụ:

It gets darker and darker. (Trời càng lúc càng tối.)It is more and more difficult to lớn find a job. (Càng thời điểm càng khó khăn tìm bài toán làm.)5.2 khác tính từ/trạng từ:

Công thức của so sánh kép:

The + comparative (so sánh hơn) + S + V + the comparative + S + V

Ví dụ:

The hotter it is, the more uncomfortable I feel. (Trời càng rét thì tôi càng khó chịu hơn.)The better you sleep, the rester your mind is. (Bạn càng ngủ ngon, trung tâm trí của bạn càng được ngủ ngơi.)

Công thức của so sánh the more the better

The more + S + V + the better + S + V

Ví dụ:


The younger you are, the easier it is to learn. (Bạn càng trẻ thì càng dễ học hơn.)The more you practise speaking English, the more fluently you become. (Bạn càng chuyên nói giờ Anh thì bạn sẽ càng giữ loát.)

Lưu ý: trong câu đối chiếu kép, nếu gồm một danh từ thì ta để danh trường đoản cú tân ngữ ấy sống ngay phía trước công ty ngữ.

Ví dụ:

The more English words we know, the better we speak. (Càng biết những từ tiếng Anh thì họ càng nói tốt.)

6. Các dạng đối chiếu khác

6.1 cách làm ANY/NO + comparative

I have waited long enough. Yên ổn not waiting any longer. (not even a little longer). (Tôi đã đợi đủ lâu rồi. Tôi sẽ không còn chờ thêm nữa. (thậm chí không chờ thêm chút ít nào nữa).)We expected their house khổng lồ be very big, but its no bigger than ours. = ., it isnt any bigger than ours. (not even a little bigger) (Chúng tôi cho rằng nhà của họ phải to lắm, nhưng nó không to ra hơn nhà công ty chúng tôi = ., nó không to thêm nhà cửa hàng chúng tôi tí nào. (thậm chí không to nhiều hơn chút xíu nào).)How bởi you feel now? vị you feel any better? (Bạn thấy sao rồi? tất cả khỏe hơn 1 chút nào chưa?)This hotel is better than the other, và its no more expensive. (Khách sạn này giỏi hơn dòng kia, và nó không đắt hơn.)6.2 bí quyết BETTER & BETTER/ MORE & MORE

Công thức này dùng để diễn tả một điều gì đó đang biến đổi liên tục:

Ngoài better & better (ngày càng giỏi hơn), ta còn có thể dùng worse và worse (ngày càng tệ hơn). Cũng tương tự vậy dành riêng cho more & more (ngày càng hơn) cùng less & less (ngày càng giảm).

Ví dụ:

Your English is improving. Its getting better and better. (Tiếng Anh của người tiêu dùng đang tiến bộ đấy. Nó ngày càng tốt hơn.)The thành phố is growing fast. Its getting bigger & bigger. (Thành phố đang phát triển nhanh. Nó ngày càng to khủng hơn.)Katherine is getting worse và worse. (Katherine đang càng ngày càng tệ đi.)

6.3 cách làm THE SAME AS

Ví dụ:

Lauras salary is the same as me. / Laura gets the same salary as me. (Lương của Laura bởi lương tôi.)David is at the same age with Jane. (David bằng tuổi Jane.)

6.4 phương pháp NO SOONER THAN

Ví dụ:

No sooner had they started out for their trip than it started to lớn rain. (Ngay lúc họ bắt đầu chuyến đi thì trời bước đầu mưa.)No sooner had Henry arrived than he wanted to lớn leave. (Ngay lúc vừa mang đến Henry đã hy vọng rời đi.)

7. Những lưu ý

Thông thường đối với dạng đối chiếu hơn, tính từ cùng trạng từ bỏ ngắn được thêm hậu tố er và est cho những so sánh nhất. Tuy nhiên, một trong những dạng đổi khác đặc biệt của tính từ và trạng tự trong đối chiếu hơn và đối chiếu nhất được công cụ như sau:

Lưu ý 1:Tính tự dài bao gồm 2 âm tiết nhưng mà tận cùng là -er, -et, -le, -ow vẫn được xem là tính từ bỏ ngắn và đạt thêm hậu tố như thường.

Ví dụ:

Clever cleverer the cleverestQuiet quieter the quietestSimple simpler the simplestNarrow narrower the narrowest

Lưu ý 2:Tính từ/trạng từ có 2 âm nhưng tận thuộc là -y, chúng ta sẽ gửi -y thành -i với thêm -er hoặc -est.

Ví dụ:

Dirty dirtier the dirtiestPretty prettier the prettiestHappy happier the happiestEarly earlier the earliest

Quy tắc này không vận dụng khi tính từ/trạng từ chấm dứt bằng -ly. Lúc tính từ/trạng từ xong bằng -ly, ta xem đó là tính từ/trạng tự dài.

Một vài tính từ cùng trạng từ có dạng đối chiếu hơn bất quy tắc:

good/well betterI know him well, probably better than anybody else. (Tôi hiểu ra anh ấy, hoàn toàn có thể rõ hơn ngẫu nhiên ai.)

bad/badly worseHe was in bad mood, it becomes worse than last time. (Anh ấy đã trong tình trạng không tốt, còn tệ hơn lần trước.)

far further/farther (farther hay dùng đối với nghĩa đen trong lúc further được dùng với nghĩa bóng)FURTHER cũng có nghĩa là hơn nữa hoặc thêm nữa.Let me know if you get any further news. (Báo với tôi nếu như bạn có thêm bất kể tin tức gì.)

Old older/elder (thường dùng khi nói về phong thái thành viên trong gia đình)My elder sister is a TV producer. (Chị tôi là 1 trong nhà chế tạo chương trình truyền hình.)


Ta có thể nói rằng my elder sister nhưng thiết yếu nói somebody is elder, cụ vào đó ta nói somebody is older.

She is older than my elder sister. (Cô ấy to hơn chị gái của tôi.)

biện pháp phân biệt này cần sử dụng cho OLDEST/ELDEST lại sở hữu chút không giống biệt: họ nói my eldest sister với somebody is the oldest

She is the eldiest of the group, she is also my eldest sister. (Cô ấy là fan lớn tuổi nhất trong nhóm, chị ấy cũng là chị lớn số 1 của tôi.)

Phần B. So sánh danh từ

Xét về bản chất, đối chiếu của danh từ luôn luôn cần những trạng từ để hỗ trợ, cho nên vì thế cũng không không giống với đối chiếu của tính từ/trạng tự là mấy. Mặc dù nhiên, vì đối chiếu danh tự chỉ sử dụng một số trạng từ nhất thiết (more, few, less,) đề nghị để dễ dàng nắm bắt hơn, bài viết này đã tác thành một trong những phần riêng biệt cho dạng đối chiếu này.

1. So sánh hơn

Công thức của so sánh hơn danh từ:

S + V + more/fewer/less + N(s) + than + N/pronoun.

FEWER dùng cho danh trường đoản cú đếm được

LESS dùng cho danh từ không đếm được

Ví dụ:

He has more time to bởi vì the demo than his friend. (Anh ấy có khá nhiều thời gian để triển khai bài kiểm soát hơn các bạn mình.)Jane drinks less milk than her sister. (Jane ít uống sữa rộng em gái cô ấy.)I have a fewer days break than him. (Tôi có nhiều ngày nghỉ rộng anh ta.)

2. đối chiếu nhất

Công thức của so sánh nhất trong so sánh danh từ:

S + V + the most/the fewest/ the least + N (s)

Ví dụ:

There are the fewest days in February. (Tháng 2 có ít ngày nhất.)He held the most points scored in competition. (Anh ta duy trì điểm cao nhất trong cuộc thi.)The event has the least participants ever in history. (Sự kiện tất cả ít người tham dự nhất trong kế hoạch sử.)

3. So sánh ngang bằng

Công thức của đối chiếu ngang bằng danh từ:

S + V + as + many/much/little/few + N + as + N/pronoun.

Ví dụ:

I eat as much chocolate as my sister. (Tôi nạp năng lượng chocolate những như em gái tôi vậy.)He earns as much money as his brother. (Anh ta kiếm tiền những như anh trai mình vậy.)They spend twice as much money as they earn. (Họ tiêu gấp rất nhiều lần lần tiền chúng ta kiếm được.)

LƯU Ý:

Khi MORE được sử dụng trong đối chiếu của danh từ, nó thường có nghĩa là thêm, với giải pháp dùng này, song khi bọn họ không đề nghị mệnh đề sau THAN.

Xem thêm: Hoạt Động Ngoại Thương Là Gì? Tầm Quan Trọng Ngoại Thương Trong Nền Kinh Tế?

Do you want some more milk for your coffee? (Bạn mong thêm sữa vào cafe không?)

Nếu nghĩa của câu đã quá rõ ràng, thậm chí là ta không phải dùng danh từ phía sau MORE:

Do you have enough milk for the coffee, or vì you want some more? (Cafe có đủ sữa chưa, giỏi là bạn muốn thêm?)

Phần C. Thiết lập CÁCH/ THAT/ THOSE

Khi so sánh chúng ta cần phải lưu ý rằng các mục từ dùng làm so sánh phải tương tự với nhau về mặt thực chất ngữ pháp (người đối với người, thiết bị so cùng với vật). Do đó, bọn họ có 3 mục so sánh đặc biệt:

So sánh dùng mua cáchSo sánh dùng THATSo sánh dùng THOSE

Ví dụ:

Johns chạy thử scored is better than Marys. (Điểm soát sổ của John tốt hơn của Mary.)Life in the center is more comfortable than that in the country. (Cuộc sống vị trí trung tâm tiện nghi hơn ở vùng quê.)Students in the university are better than those in the college. (Sinh viên đại học giỏi hơn sv cao đẳng.)

LƯU Ý:

MORE THAN THAT thỉnh thoảng được cần sử dụng như một biểu thức, thường xuyên được đặt ở giữa hoặc cuối câu.

Ví dụ:

She won the competition, more than that, she held the best scored ever. (Cô ấy chiến thắng cuộc thi, không dừng lại ở đó nữa, cô ấy giữ lại kỷ lục cao nhất.)Dont put oil in the fire, he could be angry more than that. (Đừng đổ dầu vào lửa, anh ta có thể giận không những thế nhiều.)