(mathop Hlimits^ + 1 mathop Nlimits^ + 5 mathop O_3limits^ - 2 )
Bạn đang xem: Số oxi hóa của nitơ trong hno3 là

*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành nội dung sau : “Trong hợp hóa học cộng hoá trị, hoá trị của một thành phần được khẳng định bằng ............ Nhưng nguyên tử của nguyên tố đó tạo nên được với các nguyên tử khác trong phân tử”.


Hoàn thành văn bản sau : “Số oxi hoá của một yếu tắc trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử, nếu mang định rằng liên kết giữa các nguyên tử vào phân tử là ...(2)….”.


Số oxi hoá của Mn trong những đơn hóa học ,hợp chất và ion tiếp sau đây : Mn , MnO , MnCl4 , MnO4– thứu tự là :


Số oxi hóa của N, O, S, Cl, Br, Cr, Mn trong các chất với ion: NH4+, CH3COOH, SO42–, Cl2, KBrO3, K2Cr2O7, K2MnO4 lần lượt là:


Cho các chất với ion sau: NH4+, NH3, NO3–, N2O5, N2O, NO, NO2, NO2–. Số oxi hoá của nitơ trong những chất và ion bên trên được sắp xếp theo vật dụng tự tăng mạnh như sau:


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: 4 Đặc Điểm Của Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.