Hình lập phương gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng: 3 khía cạnh phẳng đối xứng chia nó thành hai khối vỏ hộp chữ nhật, 6 khía cạnh phẳng đối xứng chia nó thành 2 khối lăng trụ tam giác.Bạn vẫn xem: khía cạnh phẳng đối xứng của hình lập phương

Kiến thức mở rộng:

1. Khía cạnh phẳng đối xứng là gì

Cho khối nhiều diện (H). Ví như phép đốι xứng qua mặt phẳng (P) trở nên (H) thành bao gồm nó. Thì (P) hotline là khía cạnh đốι xứng của khối đa diện (H).

Bạn đang xem: Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương

2. Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương

Có 9 khía cạnh đối xứng của khối lập phương.

- một số loại mặt phẳng đối xứng của hình lập phương qua nhị cạnh đối diện: gồm sáu mặt, như trong hình một là mp(AA’C’C).


*

- các loại mặt phẳng đối xứng là khía cạnh phẳng trung trực của bốn cạnh tuy nhiên song: có cha mặt, như trong hình 2 là khía cạnh phẳng trung trực của AA", BB", CC’, DD".

Xem thêm: Hình Cris Devil Gamer Là Ai, Thông Tin Mới Về Cris Devil Gamer

3. Hình lập phương là gì?

Hình lập phương giờ anh là cube

4. đặc thù của hình lập phương

Hình lập phương tất cả các đặc điểm sau:

- Hình lập phương gồm 6 mặt phẳng đối xứng bằng nhau

-Hình lập phương tất cả 12 cạnh bởi nhau

-Đường chéo của những mặt mặt đều bởi nhau

-Đường chéo hình khối lập phương bằng nhau

5. Vết hiệu nhận ra hình lập phương?

Một đồ dùng là hình lập phương ví như chúng có một trong 2 đặc điểm sau:

-Có 12 cạnh bằng nhau

-Có 6 mặt đông đảo là hình vuông

Tổng thể nhìn bằng mắt thường, ta sẽ thấy hình lập phương rất cân xứng.

6. Công thức tính chu vi, diện tích, thể tích hình lập phương

Tổng quát: mang đến hình lập phương cạnh a, đường chéo mặt mặt là d, đường chéo hình lập phương là D

Công thức tính chu vi:

P= 12.a

Trong đó:

-P là chu vi hình lập phương

-a là độ nhiều năm cạnh hình lập phương

Công thức tính diện tích:

Diện tích hình lập phương được chia ra làm hai loại: diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần

*Công thức tính diện tích s xung quanh của hình lập phương là:

Sxq= a2.4

Trong đó:

-Sxqlà diện tích s xung xung quanh hình lập phương

-a là độ nhiều năm cạnh hình lập phương

*Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

Stp= a2.6

Trong đó:

-Stplà diện tích s toàn phần hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

Công thức tính thể tích:

Để thực hiện tính thể tích của hình lập chúng ta áp dụng công thức:

V =a.a.a= a3

Trong đó:

-V là thể tích hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

-Đường chéo cánh của hình lập phương phù hợp với các con đường cao tạo thành thành 1 tam giác vuông