bài bác 28: Luyện tập đặc thù của kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp hóa học của chúng

bài xích 29: Luyện tập đặc thù của nhôm cùng hợp chất của nhôm

bài bác 30: Thực hành đặc điểm của natri, magie, nhôm với hợp hóa học của chúng