*

Cùng trung học phổ thông Ninh Châu ôn lại kiến thức và kỹ năng về Fructozo và đồng phân của chính nó – Glucozo nhé!

Bạn đã xem: Sơ đồ bốn duy fructozo

I. FRUCTOZO

Công thức phân tử C6H12O6.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy glucozo


– Công thức cấu tạo CH2OH – CHOH – CHOH – CHOH – co – CH2OH.

Dạng mạch hở

Fructozơ là đồng phân của glucozơ, ở dạng mạch hở là polihiđroxixeton, gồm công thức thu gọn là:

CH2OH4CHO

Dạng mạch vòng

– Trong dung dịch fructozơ tồn tại đa phần ở dạng vòng β (5 cạnh hoặc 6 cạnh).

– Ở tinh thần tinh thể, fructozơ sinh sống dạng β vòng 5 cạnh.

1. đặc điểm vật lí cùng trạng thái từ bỏ nhiên

– Là hóa học rắn kết tính, dễ dàng tan trong nước.

– Vị ngọt hơn đường mía.

– có không ít trong trái cây và quan trọng đặc biệt trong mật ong (40%).

2. Tính chất hóa học tập

Vì phân tử fructozơ cất 5 team OH trong những số ấy có 4 nhóm gần kề và 1 team chức C = O nên có các đặc thù hóa học của ancol đa chức cùng xeton.

– hòa hợp Cu(OH)2 ở ngay nhiệt độ thường.

– chức năng với anhiđrit axit tạo este 5 chức.

– tính chất của xeton

+Tác dụng với H2 tạo sobitol.

+ cùng HCN

– Trong môi trường xung quanh kiềm fructozơ chuyển biến thành glucozơ cần fructozơ bao gồm phản ứng tráng gương, bội phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm. Tuy thế fructozơ không có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom.

II. GLUCOZO


– có một nhóm fomyl ( – CH = O) vì bao gồm phản ứng tráng tệ bạc và làm phản ứng oxi hóa vị nước brom chế tạo ra thành axit gluconic.

– có rất nhiều nhóm hidroxyl (- OH) ở địa điểm kề nhau vì tất cả phản ứng tạo thành dung dịch xanh thẫm cùng với Cu(OH)2.

– gồm 5 đội hidroxyl ( – OH) vày khi phản ứng với CH3COOH tạo ra este gồm 5 gốc CH3COO.

– Mạch thẳng vì khi khử trọn vẹn glucozơ thu được hexan.

Tính hóa học hóa học.

* thừa nhận xét : 

– Glucozơ là đúng theo chấp cơ học tạp chức, vào phân tử chứa nhóm chức ancol(ancol) và chức andehit.

– Glucozơ sở hữu 2 tính chất : Tính hóa học của ancol nhiều chức và tính chất andehit

– tính chất ancol nhiều chức ( bội nghịch ứng trên đội –OH)

 + tác dụng với Cu(OH)2 / nhiệt độ thường tạo nên dung dịch xanh thẫm (xanh lam).

*

 + Phản este hóa cùng với axit axetic (CH3COOH) hoặc anhidric axetic (CH3CO)2O

CH2OH4­ – CH = O + 5 CH3COOH CH2OOCCH34­ – CH = O + 5H2O

CH2OH4­ – CH = O + 5(CH3CO)2O CH2OOCCH34­ – CH = O + 5CH3COOH

– đặc thù andehit. (phản ứng trên nhóm –CH = O)

+ bội nghịch ứng tráng bội nghĩa với AgNO3 trong dd amoniac.(phản ứng oxi hóa)

*

+ công dụng với Cu(OH)2 / ở ánh sáng cao tạo nên kết tủa đỏ gạch.(phản ứng oxi hóa)

*

+ tác dụng với H2/ xt Ni,to . (phản ứng khử)

*

III. SO SÁNH GIỮA GLUCOZƠ VÀ FRUCTOZƠ

 – Trong môi trường kiềm, glucozơ và fructozơ đưa hóa qua lại. Nên trong môi trường thiên nhiên kiềm glucozơ và fructozơ có đặc thù giống nhau.

 – Để biệt lập glucozơ cùng fructozơ dùng dung dịch brom trong môi trường xung quanh trung tính hoặc môi trường thiên nhiên axit.

IV. TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP (Có đáp án)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Glucozơ công dụng được với nước brom.

B. Lúc glucozơ tác dụng với CH3COOH (dư) mang đến este 5 chức. 

C. Glucozơ tồn tại làm việc dạng mạch hở cùng dạng mạch vòng.

D. Ở dạng mạch hở, glucozơ bao gồm 5 đội OH kề nhau.

Xem thêm: Văn Mẫu 4: Viết Thư Cho Bạn Nói Về Ước Mơ Của Em ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, Viết Thư Cho Bạn Kể Về Ước Mơ Của Mình Hay Nhất

Câu 2: Hiđro hoá hoàn toàn m gam láo lếu hợp gồm glucozơ và fructozơ rất cần được dùng 4,48lít khí H2 sinh sống đktc. Mặt khác, cũng m gam tất cả hổn hợp này chức năng vừa hết với 8 gam Br2 vào dung dịch. Số mol của glucozơ với fructozơ vào m gam tất cả hổn hợp này thứu tự là:

A. 0,05mol cùng 0,15mol

B. 0,05mol với 0,35mol

C. 0,1mol cùng 0,15mol

D. 0,2mol và 0,2mol

Hướng dẫn:

nglu + nfruc = nH2 = 0.2 mol;

Fructozơ không phản ứng với dd Br2 ⇒ nglu = nBr2 = 0,05 mol;

⇒ nfruc = 0,15 mol

Câu 3: Trong sản xuất ruột phích fan ta hay dùng cách thức nào sau đây:

A. Mang lại axetilen tính năng với dung dịch AgNO3/NH3

B. Mang lại anđehit fomic tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3

C. Mang đến axit fomic tính năng với dung dịch AgNO3/NH3

D. Mang lại glucozơ tác dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Câu 4: Lên men m gam glucozơ với năng suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra dung nạp hết vào nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Cân nặng dung dịch sau phản bội ứng sút 3,4 gam so với trọng lượng ban đầu. Quý giá của m là

A. 13,5. B. 30,0. C. 15,0. D. 20,0.

Hướng dẫn:

*

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 0,9 gam một các loại gluxit X chiếm được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O. X là chất nào trong các các chất sau ?