NH3 →t∘,xt+O2 NO →+O2 NO2 →+O2+H2O HNO3 →+CaO Cu(NO3)2 →t∘ NO2.

Bạn đang xem: Sắt 3 oxit có công thức là

Mỗi mũi tên là 1 trong phản ứng hóa học. Số phản bội ứng thoái hóa – khử vào chuỗi trên là


Hỗn hòa hợp X gồm glyxin, valin, lysin với axit glutamic (trong X tỉ lệ cân nặng của nitơ với oxi là 7:15). đến 7,42 gam X tính năng vừa đủ với hỗn hợp HCl, chiếm được đung dịch Y. Hỗn hợp Y chức năng vừa đầy đủ dung dịch chửa 0,08 mol NaOH cùng 0,075 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, nhận được m gam muối bột khan. Giá trị m là


Thực hiện các thí nghiệm sau mang lại phản ứng xảy ra hoàn toàn:

(a) Dẫn a mol khí CO2 vào 0,8a mol Ca(OH)2 trong dung dịch.

(b) mang lại a mol fe vào 3a mol HNO3 trong hỗn hợp (sản phẩm khử duy nhất tạo ra là NO).

(c) mang đến dung dịch NaHCO3 đến dư vào hỗn hợp Ba(OH)2.

(d) cho bột Cu vào dung dịch FeCl3 (dư).

Số thí nghiệm thu được dung dịch cất hai muối hạt là


Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, chiếm được kết tủa màu trắng không chảy trong NaOH dư. Chất X


Để hài hòa hết 5,46 gam fe cần tối thiểu V (ml) dung dịch tất cả hổn hợp H2SO4 0,3M cùng Fe(NO3)3 0,04M. Biết (sản phẩm khử N+5 là NO duy nhất). Quý hiếm của V là


Cho hình vẽ biểu thị thí nghiệm pha chế khí X khi đến dung dịch axit tác dụng với chất rắn (kim nhiều loại hoặc muối).

Hình vẽ bên trên minh hoạ đến phản ứng nào sau đây?


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư), thu được hỗn hợp X. Mang lại dãy gồm những chất: Fe, KNO3, KMnO4, BaCl2, NaOH, Cu. Số chất trong hàng phản ứng được với dung dịch X


Cho các chất sau: tristearin, tinh bột, etyl axetat, tripeptit (Gly-Ala-Val). Số hóa học tham gia bội nghịch ứng thủy phân trong môi trường kiềm là


Cho 11,2 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 CuO vào hỗn hợp HCl, thu được hóa học rắn Y (chỉ chứa một kim loại), hỗn hợp Z (chỉ chứa muối) với 448 ml H2 (đktc). đến lượng Y này phản bội ứng với dung dịch HNO3 (dư) đậm đặc, nung nóng, nhận được 896 ml khí NO2 (đktc, sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5). Cho dung dịch Z trên vào dung dịch AgNO3 dư, nhận được 53,14 gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cân nặng của CuO trong X


Cho các nhận định sau:

(a) Ở đk thường, trimetylamin là hóa học lỏng, tan xuất sắc trong nước.

(b) Ở trạng thái kết tinh, các amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm những peptit có từ 2 cho 10 gốc α-aminoaxit và là cơ sở khiến cho protein.

(d) dung dịch anilin trong nước làm xanh quỳ tím.

Xem thêm: Làm Sao Để Đến Trường Thpt Tân Túc Map, #1 Đánh Giá Trường Thpt Tân Túc, Tp

Số đánh giá và nhận định đúng là


Cho 1 mol chất X (C7HyO3, đựng vòng benzen) tính năng hết cùng với NaOH dư, thu được 1 mol hóa học Y, 1 mol chất Z cùng 2 mol H2O (trong kia MY Z; có 3 mol NaOH tham gia phản ứng). Chất Z công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được T (Y, Z, T là những hợp chất hữu cơ). Phát biểu nào sau đây sai?


Cho những phát biểu sau:

(a) Thép là hợp kim của sắt với cacbon, trong những số ấy có từ bỏ 0,01-2% trọng lượng cacbon.

(b) Bột nhôm trộn cùng với bột Fe2O3 dùng để hàn con đường ray bởi phản ứng sức nóng nhôm.

(c) Phèn chua và thạch cao sống bao gồm công thức hóa học lần lượt là KAl(SO4)2.12H2O và CaSO4.2H2O.

(d) Thạch cao nung dùng làm nặn tượng, bó bột khi gãy xương.

(e) hỗn hợp Na2CO3, Na3PO4 làm mềm được nước cứng.

(g) Miếng gang để trong không khí ẩm xảy ra ăn mòn năng lượng điện hóa.

Số tuyên bố đúng là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam