Chu vi hình bình hành được tính bởi tổng độ dài những đường phủ quanh hình, cũng chính là đường phủ bọc toàn cỗ diện tích, bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ.

Bạn đang xem: Quy tắc hình bình hành trong vật lý

Nói giải pháp khác, chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh. Công thức ví dụ như sau:

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

C là chu vi hình bình hànha cùng b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành

Ví dụ: cho 1 hình bình hành ABCD có hai cạnh a và b thứu tự là 5 centimet và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bởi bao nhiêu?

Áp dụng bí quyết tính chu vi hình bình hành ta có:

C = (a +b) x 2 = (7 + 5) x 2 =12 x 2 = 24 cm

b. Phương pháp tính diện tích hình bình hành

- diện tích hình bình hành được đo bằng độ bự của mặt phẳng hình, là phần mặt phẳng ta rất có thể nhìn thấy của hình bình hành.

- diện tích hình bình hành được tính theo cách làm bằng tích của cạnh lòng nhân với chiều cao.

SABCD = a.h

Trong đó:

S là diện tích s hình bình hành.a là cạnh đáy của hình bình hành.h là chiều cao, nối trường đoản cú đỉnh tới đáy của một hình bình hành.

Ví dụ: Có một hình bình hành gồm chiều nhiều năm cạnh đáy CD = 8cm và chiều cao nối trường đoản cú đỉnh A xuống cạnh CD nhiều năm 5cm. Hỏi diện tích của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Theo công thức tính diện tích s hình bình hành, ta áp dụng vào để tính diện tích hình bình hành như sau:

Có chiều lâu năm cạnh lòng CD (a) bằng 8 cm và chiều cao nối tự đỉnh xuống cạnh đáy bằng 5 cm. Suy ra ta có cách tính diện tích s hình bình hành:

S (ABCD) = a x h = 8 x 5 = 40 cm2

*
quy tắc hình bình hành là gì? công thức và ứng dụng" width="504">Hình bình hành

Sau đây, mời bạn đọc cùng với Top giải mã tìm hiểu chi tiết hơn về hình bình hành.

1. Khái niệm hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác mà có 2 cặp cạnh đối song song với nhau hoặc 1 cặp cạnh đối song song và bởi nhau. Trong hình bình hành có 2 góc đối bằng nhau; 2 đường chéo cánh sẽ cắt nhau tại trung điểm của hình. Dễ dàng nhớ hơn hoàn toàn có thể hiểu hình bình hành là một trong những trường hợp quan trọng đặc biệt của hình thang.

2. đặc thù của hình bình hành


Những tính chất đặc trưng của hình bình hành:

- các cạnh đối của hình bình hành luôn song song và bởi nhau, các cạnh liền kề không trên thành góc vuông.

- Các góc đối của hình bình hành bởi nhau.

- Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của từng đường.

***Lưu ý: Hình bình hành là là một trường hợp quan trọng đặc biệt của hình thang.

3. Lốt hiệu phân biệt hình bình hành

Trong quá trình tò mò công thức tính diện tích s hình bình hành, chúng ta cũng nên ghi nhớ hồ hết dấu hiệu nhận biết của hình bình hành như sau:

- Trong hình học tập tứ giác cơ mà có các cạnh đối tuy nhiên song được hotline là hình bình hành.

- Trong hình học tập tứ giác nhưng có các cạnh đối đều nhau được điện thoại tư vấn là hình bình hành.

- Trong hình học tập tứ giác mà gồm hai cạnh đối song song và bằng nhau được gọi là hình bình hành.

- Trong hình học tập tứ giác nhưng mà có những góc đối đều bằng nhau được điện thoại tư vấn là hình bình hành.

- Trong hình học tập tứ giác mà gồm hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi con đường được hotline là hình bình hành.

- Trong hình học tứ giác mà gồm hai cạnh đáy đều nhau được gọi là hình bình hành.

4. Phương pháp tính chu vi hình bình hành

Chu vi hình bình hành được tính bằng tổng độ dài những đường bao bọc hình, cũng đó là đường phủ bọc toàn bộ diện tích, bằng gấp đôi tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ.

Nói cách khác, chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh. Công thức cụ thể như sau:

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

C là chu vi hình bình hànha cùng b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành

5. Biện pháp tính diện tích hình bình hành

- Diện tích hình bình hành được đo bởi độ mập của mặt phẳng hình, là phần khía cạnh phẳng ta rất có thể nhìn thấy của hình bình hành.

- Diện tích hình bình hành được xem theo bí quyết bằng tích của cạnh đáy nhân với chiều cao.

SABCD = a.h

- Trong đó:

S là diện tích s hình bình hành.a là cạnh lòng của hình bình hành.h là chiều cao, nối trường đoản cú đỉnh tới lòng của một hình bình hành.

6. Bài bác tập ứng dụng tính chu vi và mặc tích của hình bình hành

Bài tập 1:

Cho hình bình hành ABCD có chiều cao hạ xuống cạnh CD là 5, chiều dài CD là 15, hãy tính diện tích s hình bình hành ABCD

Bài giải:

S (ABCD) = 5 x 15 = 75 cm2

Bài tập 2:

Mảnh đất hình bình hành tất cả cạnh đáy là 47m, không ngừng mở rộng mảnh đất bằng phương pháp tăng những cạnh lòng của hình bình hành này thêm 7m thì được mảnh đất nền hình bình hành bắt đầu có diện tích hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189m2. Hãy tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Bài giải:

Phần diện tích tăng thêm chính là diện tích hình bình hành có cạnh lòng 7m và chiều cao là chiều cao của mảnh đất nền hình bình hành ban đầu.

Chiều cao mảnh đất nền là: 189 : 7 = 27 (m)

Diện tích mảnh đất hình bình hành thuở đầu là: 27 x 47 = 1269 (m2)

Bài tập 3:

Cho hình bình hành tất cả chu vi là 480cm, gồm độ nhiều năm cạnh đáy gấp 5 lần cạnh kia và gấp 8 lần chiều cao. Tính diện tích hình bình hành

Bài giải:

- Ta có nửa chu vi hình bình hành là: 480 : 2 = 240 (cm)

- nếu như coi cạnh kia là 1 phần thì cạnh đáy đó là 5 phần như vậy.

Tính được chiều cao của hình bình hành là: 200 : 8 = 25 (cm)

Diện tích của hình bình hành là: 200 x 25 = 5000 (cm2)

Bài tập 4:

Cho hình bình hành bao gồm chu vi là 364cm với độ dài cạnh lòng gấp 6 lần cạnh kia; gấp 2 lần chiều cao. Hãy tính diện tích hình bình hành đó

Bài giải:

Nửa chu vi hình bình hành là: 364 : 2 = 182 (cm)

Cạnh đáy gấp 6 lần cạnh kia đề nghị nửa chu vi sẽ gấp 7 lần cạnh kia.

Cạnh đáy hình bình hành là: 182 : 7 x 6 = 156 (cm)

Chiều cao hình bình hành là: 156 : 2 = 78 (cm)

Diện tích hình bình hành là: 156 x 78 = 12168 (cm2)

Bài tập 5:

Một hình bình hành tất cả cạnh đáy là 71cm. Tín đồ ta thu nhỏ bé hình bình hành đó bằng phương pháp giảm các cạnh đáy của hình bình hành đi 19 cm được hình bình hành mới gồm diện tích nhỏ tuổi hơn diện tích s hình bình hành ban đầu là 665cm2. Tính diện tích s hình bình hành ban đầu.

Bài giải:

Phần diện tích s giảm đi đó là diện tích hình bình hành có cạnh lòng là 19m và độ cao là chiều cao mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao hình bình hành là: 665 : 19 = 35 (cm)

Diện tích hình bình hành kia là:

71 x 35 = 2485 (cm2)

7. Các dạng toán nổi bật về hình bình hành

Dạng 1: Vận dụng tính chất hình bình hành để chứng minh tính hóa học hình học

Phương pháp:

- Sử dụng đặc điểm hình bình hành:

Trong hình bình hành:

- Các cạnh đối bằng nhau

- Các góc đối bởi nhau

- Hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

Dạng 2: vận dụng dấu hiệu nhận thấy hình bình hành để minh chứng một tứ giác là hình bình hành

Phương pháp:

- Sử dụng dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác có những cạnh đối song song là hình bình hành

- Tứ giác có những cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác tất cả hai cạnh đối tuy nhiên song và đều bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác có các góc đối đều nhau là hình bình hành.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Công Nghệ 9 Trồng Cây Ăn Quả, Đề Thi Công Nghệ 9 Trồng Cây Ăn Quả

- Tứ giác tất cả hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.