Bài viết trình diễn rất cụ thể về phương pháp tổng hòa hợp lực theo quy tắc hình bình hành, biện pháp phân tích lực cùng cấn bằng lực.

Bạn đang xem: Quy tắc để tổng hợp và phân tích lực là


LỰC –TỔNG HỢP LỰC - CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM VÀ PHÂN TÍCH LỰC 

Chủ đề 1.1. LỰC –TỔNG HỢP LỰC

1. Lực: được màn trình diễn bằng một mũi tên (véc –tơ )

* cội mũi thương hiệu là điểm đặt của lực.

* Phương và chiều về mũi tên là phương với chiều của lực.

* Độ dài về mũi tên bộc lộ độ bự của lực theo một tỷ lệ xích tốt nhất định. 

 2. Tổng vừa lòng lực: 

là thay thế hai hay các lực tính năng đồng thời vào một vật vì một lực 

sao cho công dụng vẫn không cụ đổi.  

* Lực thay thế sửa chữa gọi là hòa hợp lực.  

* cách thức tìm thích hợp lực gọi là tổng hòa hợp lực. 

*

BÀI TẬP TỔNG HỢP LỰC 

LOẠI 1: TỔNG HỢP nhị LỰC 

- sử dụng quy tắc hình bình hành 

- sử dụng quy tắc 2 lực cùng phương cùng chiều 

- sử dụng quy tắc 2 lực cùng phương ngược chiều 

LOẠI 2: TỔNG HỢP 3 LỰC (overrightarrowF_1,overrightarrowF_2,overrightarrowF_3)

BƯỚC 1: lựa 2 cặp lực theo thứ tự ưu tiên cùng chiều hoặc ngược chiều or vuông góc tổng hợp chúng thành 1 

lực tổng hợp (overrightarrowF_12) 

BƯỚC 2: tiếp tục tổng hợp lực tổng hợp (overrightarrowF_12) trên với lực (overrightarrowF_3) còn lại cho ra được lực tổng hợp cuối cùng (overrightarrowF) 

Phương pháp: theo luật lệ hình bình hành 

* (F=sqrtF_1^2+F_2^2+2F_1.F_2cosalpha )  

* (F_min=eginvmatrix F_1-F_2 endvmatrixleq Fleq F_1+F_2=F_max) 

*

Bài 1: cho 2 lực (F_1=6N;F_2=8N). Tra cứu độ lớn hợp lực của (overrightarrowF) của (overrightarrowF_1) và (overrightarrowF_2); vẽ hình (overrightarrowF_1); (overrightarrowF_2) và trong số trường vừa lòng góc kẹp giữa hai lực bằng:


a. (alpha =0^0) b. (alpha =180^0) c. (alpha =90^0) d. (alpha =120^0) e. (alpha =60^0) f. (alpha =30^0)

Bài 2: mang đến 3 lực đồng phẳng như hình vẽ, tra cứu độ khủng của thích hợp lực F ; vẽ hình .

a. (F_1=1N;F_2=3N;F_3=5N)

b. (F_1=7N;F_2=4N;F_3=3N)

c. (F_1=F_2=F_3=sqrt3N); các góc đều bằng 1200 .

*

Bài 3: nhị lực (F_1=9N;F_2=4N) cùng tính năng vào một vật. Phù hợp lực của 2 lực là :

A. 2N B. 4N C. 6N D. 15N

 Chủ đề 1.2. SỰ CÂN BẰNG LỰC (kiểm tra thường hỏi dạng này)

a. Những lực thăng bằng : là những lực khi chức năng đồng thời vào một trong những vật thì không gây ra tốc độ cho vật.

b. Điều kiện cân đối của chất điểm :

BÀI TẬP CÂN BẰNG LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

*

Bài 4: chất điểm chịu công dụng của 3 lực đồng phẳng cân bằng như hình vẽ. Tìm kiếm độ lớn của lực (overrightarrowF_3), vẽ hình.

a. (F_1=F_2=5N) b. (F_1=60N;F_2=80N) c. (F_1=F_2=21N) d. (F_1=F_2=sqrt3N)


ĐS:

a. (5sqrt2)N b. (20sqrt7)N c. 21N d. 3N 

*
 

Bài 5: chất điểm chịu tính năng của 3 lực cân nặng bằng. Tìm độ bự của lực (overrightarrowF_3), vẽ hình.

a. (F_1=1N;F_2=3N) b. (F_1=6N;F_2=8N)

c. (F_1=F_2=10N;alpha =120^0) d. (F_1=F_2=5sqrt3N;alpha =60^0)

*

Bài 6: a. Một chất điểm đứng yên ổn khi chịu tính năng đồng thời của 3 lực 3N; 4N và 5N. Tìm kiếm góc hợp vày 2 lực 3N cùng 4N.

b. Nhì lực bao gồm độ lớn đều bằng nhau F1 = F2 = F; phù hợp lực của nhị lực cũng có thể có độ lớn bởi F. Tìm kiếm góc hợp vì hai lực F1 và F2.

c. Một trang bị chịu công dụng của nhị lực F1 = F2 = (sqrt3)N phù hợp với nhau một góc 600 . Tra cứu độ to của lực F3 (vẽ hình) nhằm tổng thích hợp lực của 3 lực này bằng không.

Bài 7: ba lực 60N; 80N với 100N gồm tổng thích hợp lực bằng không.

a. Giả dụ lực 100N thôi không tính năng nữa thì hợp lực của hai lực sót lại là bao nhiêu?

b. Nếu như lực 60N thôi không công dụng nữa thì hợp lực của nhị lực còn lại là bao nhiêu?


 Chủ đề 1.3. PHÂN TÍCH LỰC

Phân tích lực (Ngược với tổng thích hợp lực): là sửa chữa thay thế 1 lực vì chưng 2 hay nhiều lực công dụng đồng thời sao cho công dụng vẫn không nuốm đổi.

Phương pháp phân tích một lực theo 2 phương cho trước

* từ bỏ điểm mút B của kẻ 2 mặt đường thẳng lần lượt tuy nhiên song với

* 2 đường thẳng vừa kẻ trên cắt tạo thành hình bình hành 

 Các véc-tơ cùng biểu diễn các lực nhân tố của theo 2 phương .

 

*

BÀI TẬP: SỰ CÂN BẰNG LỰC VÀ PHÂN TÍCH LỰC – BÀI TOÁN LỰC CĂNG DÂY.

Bài toán : Treo thứ có trọng tải (overrightarrowP) vào hai gai dây như hình vẽ. Search lực căng dây (overrightarrowT_A) và (overrightarrowT_B).

Nhớ:

+ vật có khối lượng làm xuất hiện trọng lực p có gốc vecto đặt trên vật, hướng xuống

+ vật đè lên mặt sàn làm xuất hiện phản lực N gốc vecto đặt bên trên vật, hướng lên

+ vật tì lên tường sẽ xuất hiện phản lực có gốc vecto đặt trên vật, hướng ngược lại

+ vật treo vào dây làm xuất hiện lực căng dây T có gốc vecto đặt trên vật, hướng về điểm treo.


PP: (3 lực cân nặng bằng)

BƯỚC 1: Xác định các lực tác dụng lên vật theo đúng phương và chiều của nó bên trên vật.

BƯỚC 2: Dịch chuyển các lực theo đúng phương chiều của các lực thanh lịch hệ trục Oxy làm sao để cho các lực đồng quy tại gốc tọa độ ( gốc các vecto lực đều nằm phổ biến tại gốc tọa độ O và hướng các vecto lực như hướng bên trên vật )

BƯỚC 3: Phân tích các lực không nằm trên trục tọa độ thành những thành phần theo phương của hai trục . Kết hợp với công thức lượng giác sin cos tan

BƯỚC 4: GIẢI BÀI TẬP CÂN BẰNG LỰC

*

* Áp dụng điều kiện cân bằng, ta có: (overrightarrowP+overrightarrowT_A+overrightarrowT_B=0) hay (overrightarrowP+overrightarrowT_A_x+overrightarrowT_A_y+overrightarrowT_B_x+overrightarrowT_B_y=0)

* Xét theo phương Ox, ta có: (-T_A.cosalpha +T_B.coseta =0)  (1)

* Xét theo phương Oy, ta có: (-P+T_Asinalpha +T_Bsineta =0) (2)

Giả (1) và (2).

Bài 1: Một thiết bị có trọng lực 60N được treo vào 2 gai dây nằm thăng bằng như hình vẽ. Search lực căng của mỗi dây .

Xem thêm: Bài Tập Về Tập Hợp Phần Tử Của Tập Hợp Và Phần Tử Của Tập Hợp


Biết dây AC ở ngang. ĐS: 69N ; 35N

Bài 2: Một đèn tín hiệu giao thông ở đại lộ có trọng lượng 100N được treo vào trung điểm của dây AB.

Bỏ qua trọng lượng của dây, tính lực căng dây vào 2 trường hợp:

a. B.

ĐS: 100N ; 59N

Bài 3: Một đèn tín hiệu giao thông vận tải ở đại lộ có trọng

lượng 120N được treo vào trung điểm của dây

AB nhiều năm 8m làm cho dây thòng xuống 0,5m. Làm lơ trọng lượng của dây, tính lực căng dây. ĐS: 242N

Bài 4: Một đồ có trọng tải 80N ném lên mặt phẳng nghiêng 1 góc 30O so với phương ngang. Phân tích trọng lực của vật theo nhì phương : phương tuy vậy song với mặt phẳng nghiêng với phương vuông góc với khía cạnh phẳng nghiêng.

ĐS: 40N ; N 

 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn đồ lý lớp 10 - coi ngay