Trắc nghiệm Địa Lí 6 bài xích 5: (có đáp án) Kí hiệu bản đồ. Cách biểu lộ địa hình trên bản đồ (phần 2) !!
Trắc nghiệm Địa Lí 6 bài xích 7: (có đáp án) Sự vận động tự xoay quanh trục của Trái Đất, hệ quả (Phần 2) !!
*