- Chọn bài bác -Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 40 : AncolBài 41 : PhenolBài 42 : luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenolBài 43 : Bài thực hành 5: tính chất của etanol, glixerol và phenol

Xem cục bộ tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài xích Tập hóa học 11 – bài bác 40 : Ancol góp HS giải bài tập, cung ứng cho các em một khối hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho bài toán phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 186 SGK Hóa 11): Viết công thức cấu tạo và hotline tên các ancol đồng phân bao gồm công thức phân tử C5H12O?

Lời giải:

– Công thức cấu tạo và call tên:

*
*

Bài 2 (trang 186 SGK Hóa 11):
Viết phương trình chất hóa học của phản ứng propan-1-ol với mỗi chất sau:

a. Natri kim loại.

Bạn đang xem: Viết phương trình hóa học của phản ứng propan

b. CuO, đun nóng

c. Axit HBr, gồm xúc tác

Trong mỗi làm phản ứng bên trên ancol giữ vai trò gì: hóa học khử, hóa học oxi hoá, axit, bazơ? Giải thích.

Lời giải:

a) 2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2ONa + H2↑

Ancol vào vai trò hóa học oxi hóa

b) CH3-CH2-CH2OH + CuO → CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

Ancol nhập vai trò hóa học khử

c) CH3-CH2-CH2OH + HBr → CH3-CH2-CH2Br + H2O

Ancol vào vai trò bazơ

Bài 3 (trang 186 SGK Hóa 11): Trình bày phương thức hoá học để phân biệt các chất lỏng đựng trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước cùng benzen.

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 186 SGK Hóa 11): từ bỏ propen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được những chất nào sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết những phương trình hoá học của bội nghịch ứng xảy ra.

Lời giải:


*

Bài 5 (trang 187 SGK Hóa 11): mang đến 12,20 gam hỗ đúng theo X có etanol cùng propan-1-ol tác dụng với mãng cầu (dư) nhận được 2,80 lit khí đktc.

a. Tính yếu tắc phần trăm trọng lượng của mỗi hóa học trong hỗn hợp X?

b. Cho các thành phần hỗn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết những phương trình hoá học của bội nghịch ứng xảy ra.

Lời giải:

a) hotline số mol của etanol với propan-1-ol theo lần lượt là x cùng y (mol)

Phương trình làm phản ứng:


*

b) Phương trình phản bội ứng:

CH3-CH2OH + CuO CH3-CHO + Cu + H2O

CH3-CH2-CH2OH + CuO
CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

Bài 6 (trang 187 SGK Hóa 11): Oxi hoá hoàn toàn 0,60(g) một ancol A 1-1 chức bằng oxi không khí, tiếp đến dẫn thành phầm qua bình 91 đựng H2SO4 sệt rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32g.

a. Phân tích và lý giải hiện tượng thử nghiệm trên bởi phương trình hoá học.

b. Tìm phương pháp phân tử, viết công thức kết cấu có thể có của A.

c. Khi đến ancol trên tính năng với CuO, đun nóng thu được một anđehit tương ứng. Gọi tên của A?

Lời giải:

a.

Xem thêm: Tất Cả Các Trường Đại Học Ở Tphcm, Các Trường Đại Học & Học Viện Tại Tp Hcm

*

⇒ nH2O > nCO2

⇒ A là ancol no cùng theo đầu bài là đối chọi chức

Gọi phương pháp phân tử của A là CnH2n+2O (n ≥ 1)

*

b. CTCT hoàn toàn có thể có của A là:

CH3-CH2-CH2-OH, CH3-CH(OH)-CH3

c. Khi mang lại A tính năng với CuO, đun nóng được một anđehit ⇒ A là Ancol bậc 1

⇒ CTCT của A là: CH3-CH2-CH2-OH (propan-1-ol)

Bài 7 (trang 187 SGK Hóa 11): trường đoản cú 1,00 tấn tinh bột chứa 5,0% hóa học xơ (Không bị đổi thay đổi) hoàn toàn có thể sản xuất đưuọc từng nào lit etanol tinh khiết, biết năng suất chung của cả quy trình là 80,0% và khối lượng riêng của etanol là D = 0,789 g/ml.

Lời giải:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (1)

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (2)

mxơ = 0,05. 106 (g)

⇒ trọng lượng tinh bột = 1.106 – 0,05.106 = 0,95.106 (g)

Từ (1) với (2) ta có:


*
*
*

Mà năng suất chung của cả quy trình sản xuất là 80% nân thể tích etanol thực tế thu được là:


*

Bài 8 (trang 187 SGK Hóa 11):
đến ancol

*

Tên gọi nào dưới đấy ứng cùng với ancol trên?

A. 2-metylpentan-1-ol ; B. 4-metylpentan-1-ol

C. 4-metylpentan-2-ol ; D. 3-metylpentan-2-ol

Lời giải:

Đáp án B

Bài 9 (trang 187 SGK Hóa 11): đến 3,70gam một ancol X no, 1-1 chức, mạch hở tính năng với mãng cầu dư bao gồm thấy 0,56 lit khí thoát ra (ở đktc). Bí quyết phân tử của X là:

A. C2H6O ; B. C3H10O