Polime nào dưới đây được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp?

A.Cao su clopren.

Bạn đang xem: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

B.Cao su thiên nhiên.

C.Cao su buna.

D.Cao su buna-S.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:Cao su buna-S.

Câu hỏi nằm trong đề thi sau. Bạn vẫn muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và vật liệu Polime - chất hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Làm bài

phân tách sẻ

Một số thắc mắc khác cùng bài thi.Trong các polime sau : (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren ; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản bội ứng trùng dừng là:


Cho dãy những polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon –6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco. Số polime tổng hợp có trong dãy là:

Poli(vinyl clorua) (PVC) được pha chế từ khí thiên nhiên (metan chỉ chiếm 95% khí thiên nhiên) theo sơ đồ đưa hoá và công suất mỗi giai đoạn như sau:


*

PVC

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì nên cần bao nhiêu m3 khí vạn vật thiên nhiên (đo ngơi nghỉ đktc)?

Cho những phát biểu sau :

(1) quỳ tím chuyển màu sắc trong hỗn hợp phenol.

(2) este là hóa học béo.

(3) các peptit tất cả phản ứng màu sắc biure.

(4) chỉ có một axit đối kháng chức tráng bạc.

(5) điều chế nilon-6 rất có thể thực hiện nay phản ứng trùng đúng theo hoặc trùng ngưng.

(6) rất có thể phân biệt glucozơ cùng fuctozơ bởi vị giác.

Phát biểu đúng là:

Có các loại tơ sợi sau đây:

(1) sợi bông.

(2) Tơ xenlulozơ axetat.

(3) Tơ visco.

(4) Tơ nilon-7.

(5) Tơ lapsan.

(6) Tơ nitron.

Loại tơ tổng thích hợp là?

Phenol không đề nghị là nguyên liệu để điều chế:

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Polime nào dưới đây được điều chế bởi phản ứng đồng trùng hợp?

Cho các chất và vật liệu: (1) polietilen; (2) đất nung ướt; (3) poli(metyl metacrylat); (4) vật liệu bằng nhựa phenolfomanđehit; (5) polistiren; (6) cao su. Hồ hết chất với vật liệu được sử dụng làm chất dẻo là:

Polietilen là thành phầm của bội phản ứng trùng hợp:

triển khai phản ứng trùng đúng theo 25 gam vinyl clorua thu được hỗn hợp X. Lượng hỗn hợp này có công dụng làm mất màu 80 (ml) hỗn hợp brom 1,0M. Hiệu suất của phản bội ứng trùng đúng theo là:

Cho những polime dưới đây : (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) gai đay; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon-6,6; (7) tơ axetat. Loại tơ có bắt đầu xenlulozơ là :

Khi trùng ngưng 7,5 gam axit amino axetic với năng suất 80%, không tính amino axit dư còn chiếm được m gam polime với 1,44 gam H2O. Quý hiếm của m là:


Khi triển khai đồng trùng phù hợp buta-1,3-đien cùng acrilonitrin cùng với xúc tác na thu được một loại cao su đặc Buna-N chứa 10,44% nitơ về khối lượng. Tỉ trọng số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su trên là:

Đốt cháy hoàn toàn x mol một hiđrocacbon X. Sản phẩm thu được cho đi qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, dư; bình (2) đựng NaOH, dư thấy cân nặng bình (1) tăng 7,2 gam và trọng lượng bình (2) tăng 22 gam. Còn mặt khác từ isopentan tín đồ ta có thể điều chế được X với nếu trùng đúng theo X thì thu được cao su. Công thức cấu trúc rút gọn gàng của X và giá trị của X là theo lần lượt là:

Phân tử khối trung bình của poli(hexametylen ađipamit) là 30000, của cao su đặc tự nhiên là 105000. Số đôi mắt xích trong phương pháp phân tử của mỗi các loại polime trên lần lượt là:

Poli(metyl metacrylat) cùng nilon-6 được chế tác thành từ những monome khớp ứng là:

Một polime X có trọng lượng mol phân tử là 937500 gam/mol và con số mắt xích là 15000. Tên thường gọi của X là:

Muốn điều chế cao su đặc buna tín đồ ta dùng nguyên liệu có sẵn vào thiên nhiên. Nguyên vật liệu đó là nguyên liệu:

1. Đi tự dầu mỏ.

2. Đi từ than đá, đá vôi.

3. Đi từ tinh bột, xenlulozơ.

Xem thêm: Nhỏ Từ Từ 0.25 Lít Dung Dịch Naoh 1 04M, Nhỏ Từ Từ 0,25 Lít Dung Dịch Naoh 1,04M

4. Đi từ mặt đường mía.

Tơ nào dưới đây thuộc các loại tơ cung cấp tổng hòa hợp (tơ nhận tạo)?

Một số thắc mắc khác rất có thể bạn quan lại tâm.Nguyên nhân sau các lần tuyệt chủng 1 loạt lại có sự bùng phát hình thành loài mới là:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Quần làng mạc sinh vật dụng là:

Nhóm sinh đồ vật nào sau đấy là một quần xã?

Ốc sinh sống ở lòng hồ nằm trong về:

Đặc trưng cơ bạn dạng không yêu cầu của quần xã?

Đặc trưng tất cả ở quần xã không tồn tại ở quần thể là:

Quần làng sinh đồ vật khác quần thể sinh vật dụng ở điểm căn bản nào nhất?

Độ đa dạng mẫu mã của chủng loại trong quần làng là:

Để phân biệt nhóm loại ưu thế, team loài sản phẩm yếu, nhóm loài hốt nhiên trong quần làng sinh vật, bạn ta dựa vào:


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng đồng trùng hợp