Video Phương trình hàng đầu đối cùng với sinx cùng cosx

Cách giải Phương trình số 1 theo sinx với cosx cực hay

Cách giải Phương trình hàng đầu theo sinx với cosx rất hay

A. Cách thức giải & Ví dụ

Xét phương trình asinx + bcosx = c (1) cùng với a, b là những số thực không giống 0.

*

Khi đó phương trình (1) được mang về dạng

*

Liên quan: phương trình bậc nhất đối với sinx với cosx

Ở đó α là cung thỏa mãn nhu cầu

*

Chú ý:

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải phương trình sau: cos2x – sin2x = 0.

Lời giải:

*

Bài 2: Giải phương trình sau: sin3x – √3 cos3x = 2sin2x.

Lời giải:

*

B. Bài bác tập vận dụng

Bài 1: 3sinx + 4cosx = 0.

Lời giải:

⇔ 3/5 sin⁡x + 4/5 cos⁡x = 0

⇔ cos⁡(x-α) = 0 cùng với α là góc thảo mãn: cos⁡α = 4/5; sin⁡α = 3/5

⇔ x – α = π/2 + kπ

⇔x = π/2 + α + kπ (k ∈ Z)

Bài 2: sin7x – cos2x = √3(sin2x-cos7x).


Bạn đang xem: Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx


Xem thêm: Bản Tự Kiểm Tra Đảng Viên Chấp Hành Năm 2017 Violet, Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Năm 2017

Lời giải:

⇔ sin⁡7x + √3cos⁡7x = cos⁡2x + √3sin⁡2x

*

Bài 3: Hàm số sau có tất cả bao nhiêu cực hiếm nguyên?

*

Lời giải:

⇔ (y-2) sin⁡2x-(y-1)cos⁡2x=-3y

*

⇔ (3y)2 ≤ (y-2)2 + (y+1)2

⇔ 7y2 + 2y – 5 ≤ 1

⇔ -1 ≤ y ≤ 5/7

Mà y nguyên ⇒ y ∈ -1;0

Bài 4: Giải phương trình:

*

Lời giải:

*

*

*

Bài 5: tìm kiếm nghiệm dương bé dại nhất x0 của 3sin3x – √3cos9x = 1 + 4sin33x.

Lời giải:

3 sin⁡3x – √3 cos⁡9x = 1 + 4sin3⁡3x

*

Dạng 1: Cách giải phương trình lượng giác cơ bản Trắc nghiệm giải phương trình lượng giác cơ bản Dạng 2: Phương trình bậc hai với một hàm số lượng giác Trắc nghiệm phương trình bậc nhị với một hàm con số giác Trắc nghiệm phương trình số 1 theo sinx với cosx Dạng 4: Phương trình quý phái bậc 2, bậc 3 lượng giác Trắc nghiệm phương trình sang trọng bậc 2, bậc 3 lượng giác

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 11 tại rongnhophuyen.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 tất cả đáp án rộng 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 tất cả đáp án bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ lý 11 tất cả đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác

Chia sẻ