Câu hỏi: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là

A. Anđehit axetic.

Bạn đang xem: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa

B. Etylclorua.

C. Tinh bột.

D. Etilen

Lời giải:

Đáp án đúng: C. Tinh bột

Giải thích:

Phản ứng lên men tinh bột để điều chế ancol etylic sử dụng men rượu (vi sinh vật)

*
Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất làm sao sau đây là" width="382">

Cùng top lời giải tìm kiếm hiểu đưa ra tiết về phương pháp sinh hóa nhé!

I. Trạng thái tự nhiên

- Tinh bột gồm chủ yếu trong những loại hạt, củ hay quả, đặc biệt bao gồm nhiều trong lúa, ngô, khoai, sắn,...

- Những cây như bông, gỗ, tre, nứa,... đều bao gồm thành phần đó là xenlulozo

II. Tính chất vật lý


- Tinh bột:

+ color sắc: trắng

+Không tung trong nước lạnh, rã nhiều trong nước nóng với tạo thành dung dịch keo, dung dịch keo dán này được gọi là hồ tinh bột.

- Xenlulozo là một loại chất rắn gồm màu trắng, mặc dù ở trong nước lạnh tuyệt nước nóng đều ko tan.

III. Đặc điểm cùng cấu tạo của tinh bột và xenlulozo

- Công thức phân tử thông thường của tinh bột cùng xenlulozo đều là(−C6H12O6−)n(−C6H12O6−)n

- trong phân tử của tinh bột với xenlulozo gồm nhiều các mắt xích(−C6H12O5−)n(−C6H12O5−)nliên kết với nhau

+Số phân tử tinh bột dao động khoảng 1.200 đến 6.000

+Số phân tử xenlulozo dao động khoảng 10.000 đến 14.000

IV. Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozo

1. Phản ứng thủy phân

Phương trình phản ứng

*
Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất làm sao sau đây là" width="316">

2. Tinh bột tác dụng với Iot

Tinh bột khi tác dụng với iot sẽ tạo ra một greed color đặc trưng, gồm thể coi đây là một phương pháp sử dụng để nhận biết hồ tinh bột hoặc nhận biệt Iot

V. Tinh bột cùng xenlulozo bao gồm những ứng dụng gì?

1. Quá trình quang hợp tạo tinh bột và xenlulozo

*
Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất như thế nào sau đây là (ảnh 3)" width="358">

2. Phương trình phản ứng

- vào đời sống, tinh bột là lương thực quan trong cho nhỏ người, sử dụng để sản xuất ra glucozo cùng rượu etylic

- Với xenlulozo ứng dụng chủ yếu và nhiều nhất đó là sử dụng để có tác dụng giấy, vật liệu xây dựng, vải sợi, đồ gỗ,...

VI. Bài bác tập vận dụng

Câu 1:Đặc điểmchung của saccarozo tinh bột với xenlulozơ là gì?

A. Thâm nhập phản ứng tráng gương

B. Đều có thể bị thủy phân

C. Đều có nhiều trong cơ thể con người, động với thực vật

D. Tất cả đều sai

=> Đáp án đúng: B

Câu 2:Tinh bột và xenlulozo không giống nhau về gì?

A. Công thức phân tử

B. Quy trình để tạo tinh bột với xenlulozo

C. Xenlulozo có phân tử khối lớn hơn nhiều so với tinh bột

D. Phân tử khối của xenlulozo nhỏ hơn nhiều so với tinh bột

=> Đáp án đúng: C

Câu 3:Điểm giống nhau của tinh bột cùng xenlulozo đều là gì?

A. Đều là thành phần chính có trong gạo, ngô, khoai

B. Đều thâm nhập phản ứng tráng gương

C. Đều là polime bao gồm trong thiên nhiên

D. Đều cho phản ứng thủy phân tạo thành glucozo

=> Đáp án đúng: D

Câu 4:Tinh bột và xenlulozo ko thể hiện tính khử vày sao?

A. Vào phân tử hầu như không có nhóm H+ tự do

B. Bởi cấu tạo phân tử thừa phức tạp

C. Do trong phân tử hầu nhưkhông nhóm OH hemiaxetal tự do

D. A với C đúng

=> Đáp án đúng: C

Câu 5:Trong những phát biểu dưới đây, đâu là vạc biểu đúng nhất?

A. Cả tinh bột và xenlulozo đều dễ tan trong nước lạnh với nóng

B. Tinh bột ko tan vào nước lạnh, xenlulozo tung được trong nước nóng

C. Tinh bột dễ tan trong nước còn xenlulozo thì khó

D. Tinh bột ko tan vào nước lạnh, chỉ rã trong nước rét tạo thành hồ tinh bột. Xenlulozo không tan khi ở cả trong nước nóng và nước lạnh

=> Đáp án đúng: D

Câu 6:Trong bố lọ đựng mất nhãn chứa riêng rẽ biệt bố dung dịch Glucozo, Hồ tinh bột, Ancol Etylic. Sử dụng thuốc thử làm sao dưới đây để phân biệt được ba chất này?

A. Dung dịch Iot

B. Dung dịch Iot vàAgNO3AgNO3trong amoniac

C. Phản ứng với Natri

D. Phản ứng với axit

=> Đáp án đúng: B

Câu 7:Để nhận biết được Iot thì người ta dùng thuốc thử như thế nào sau đây?

A. Dung dịch cacbonat

B. Hồ tinh bột

C. Rượu etylic

D. Dung dịch phenolphtalein

=> Đáp án đúng: B

Câu 8:Dùng những nào dưới đây để tất cả thể phân biệt được saccarozo tinh bột với xenlulozơ?

A. Kết hợp từng chất vào nước, đun rét nhẹ với thử với dung dịch Iot

B. Mang lại tác dụng với vôi sữa

C. Cho các chất lần lượt tác dụng với Iot

D. Tạo phản ứng tráng bạc

=> Đáp án đúng: A

Câu 9:Trong các phát biểu dưới đây, đâu là phân phát biểu sai?

A. Tinh bột phản ứng với Iot tạo greed color đặc trưng vì tất cả cấu trúc vòng xoắn

B. Để phân biệt glucozo với fructozo người ta cần sử dụng trực tiếp vị giác để phân biệt

C. Lúc thủy phân đến cùng, tinh bột cùng xenlulozo đều mang đến glucozo

D. Tinh bột với xenlulozo đều là polisaccarit và khác biệt về cấu tạo gốc glucozo

=> Đáp; án đúng: B

Câu 10:Cho những nhận định, hãy chọn nhật định đúng nhất?

A. Dung dịch fructozo tác dụng trọn vẹn được với Cu(OH)2

B. Trong môi trường H+, gồm nhiệt độ quy trình thủy phân saccarozo (hay mantozo) đều mang đến cùng một monosaccarit.

Xem thêm: In Hình Công Chúa Cho Bé Tô Màu Công Chúa Tuyệt Đẹp Dành Cho Bé

C. Dung dịch mantozo tác dụng với Cu(OH)2, ở trong nhiệt độ cao thì cho kết tủa Cu2O

D. Tất cả đều đúng

=> Đáp án đúng: B

Câu 11:Hãy tất cả biết số phân tử của tinh bột dao động khoảng bao nhiêu?

A. 1.200 đến 6.000

B. 6.000 đến 10.000

C. 10.000 đến 14.000

D. 1.000 đến 2.000

=> Đáp án đúng: A

Câu 12:Trong sợi bông, khối lượng phân tử vừa đủ của xenlulozo rơi vào khoảng 4860000 đcV. Hãy đến biết số gốc glucozo bao gồm trong xenlulozo nêu bên trên bằng bao nhiêu?

A. 28.000

B. 30.000

C. 25.000

D. 35.000

=> Đáp án đúng: B

Câu 13:Cho các chất: Glucozo, Saccarozo, Tinh bột, Xenlulozo, Glixerin. Hỏi bao gồm tất cả bao nhiêu chất tham gia được vào phản ứng thủy phân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

=> Đáp án đúng: C, tía chất là Saccarozo Tinh bột cùng Xenlulozơ

Câu 14:Để phân biệt Xenlulozo với Tinh bột người ta cần sử dụng đến phản ứng với gì?

A. Phản ứng với axit sunfuric

B. Phản ứng thủy phân

C. Phản ứng với dung dịch Iot

D. Phản ứng với những chất của tính kiềm

=> Đáp án đúng: C

Câu 15:Sơ đồ phản ứng: Tinh bột→X→Y→Axit axetic. Hỏi X và Y lần lượt là?

A. Glucozo với Fructozo

B. Glucozo với Mantozo

C. Mantozo cùng Ancol etylic

D. Glucozo với Ancol etylic

=> Đáp án đúng: D

Câu 16:Sơ đồ phản ứng: Tinh bột→Glucozo→Rượu Etylic. Yêu cầu hãy tính thể tích của khíCO2CO2sinh ra đương nhiên sự tạo thành rượu etylic. Giả sử tinh bột sử dụng lúc đầu là 162g cùng hiệu suất của mỗi quy trình lần lượt là 75% và 80%.

A. 33,6 lít

B. 26,88 lít

C. 16,8 lít

D. 13,44 lít

=> Đáp án đúng: B

Câu 17:Hãy mang lại biết số phân tử của xenlulozo dao động khoảng bao nhiêu?

A. 1.200 đến 6.000

B. 6.000 đến 10.000

C. 10.000 đến 14.000

D. 1.000 đến 2.000

=> Đáp án đúng: C

Câu 18:Đây là nhận định sai trong số nhận định sau?

A. Thủy phân saccarozo sẽ thu được đồng thời glucozo và fructozo

B. Thủy phân tinh bột cùng xenlulozo đến thuộc thì sẽ đều mang đến glucozo

C. Tinh bột với xenlulozo đều polisaccarit, chúng chỉ không giống nhau về cấu tạo của gốc glucozo

D. Saccarozo là đisaccarit

=> Đáp án đúng: C

Câu 19:Công thức phân tử tầm thường của Tinh bột với Xenlulozo đều là?

A.(−C6H12O6−)n(−C6H12O6−)n

B.(−C6H12O6−)n(−C6H12O6−)n

C.C6H12O6C6H12O6

D.C12H22O11C12H22O11

=> Đáp án đúng: A

Câu 20:Khi tinh bột tác dụng với nước ở nhiệt độ cao sẽ tạo gì?